Programy wymiany studenckiej

Udostępnij strone

Nieustannie dążymy do internacjonalizacji studiów poprzez programy wymiany studenckiej. Stale zwiększamy liczbę zagranicznej kadry naukowej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i udoskonalamy programy nauczania, dostosowując je do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Rozwój kontaktów pomiędzy światem biznesu a uczelnią np. organizowanie zagranicznych staży i praktyk dla studentów i studentek CC jest dla nas priorytetem. Wykorzystujemy nowoczesne technologie w procesie kształcenia i zaliczamy okres studiów zrealizowanych w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Jednym z filarów umiędzynarodowienia w naszej uczelni jest Program Erasmus+.

Współpraca międzynarodowa Collegium Civitas obejmuje:
Wieloletnie programy i umowy dwustronne 
Z kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami akademickimi w różnych krajach Europy i świata – w Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanadzie, Kazachstanie, Korei, w Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwecji, USA, w Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Program Erasmus+
Finansowany przez Unię Europejską, służący zwiększeniu mobilności osób studiujących i wykładających między uczelniami Europy. Program obejmuje rok lub semestr bezpłatnych studiów na jednej z uczelni partnerskich oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. W obu przypadkach koszty pobytu za granicą dofinansowywane są z programu. Większość wyjazdów realizowanych w Collegium Civitas odbywa się w właśnie ramach tego programu.

Program Erasmus+

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości udziału w programie, a także dokumentami Erasmus+ Charter for Higher Education oraz Erasmus+ Policy Statement i innymi dokumentami programowymi na stronie: www.civitas.edu.pl/en/erasmus

Program Erasmus+ to:

 • mobilność studentów i studentek pomiędzy Collegium Civitas a innymi uczelniami z krajów UE;
 • okres studiów na uczelni partnerskiej uznawany za równoważny ze studiami w Warszawie;
 • dzięki systemowi punktów ECTS tak samo uznawane są zaliczone tam zajęcia i uzyskane stopnie;
 • brak opłat za studia w uczelni partnerskiej;
 • stypendia (kilkaset euro miesięcznie) na częściowe pokrycie kosztów pobytu za granicą dla osób korzystających z programu;
 • możliwość dodatkowego dofinansowania dla studentów otrzymujących stypendium socjalne
 • stypendia na praktyki zagraniczne w UE dla studentów (praktyki letnie) i absolwentów (kandydat musi mieć status studenta, praktyka powinna odbyć się i zakończyć w ciągu roku od obrony pracy dyplomowej)

Informacje na temat możliwości wyjazdu za granicę na studia lub na praktykę dostępne są dla studentów Collegium Civitas na stronie studenckiej wu.civitas.edu.pl oraz na stronie www.civitas.edu.pl/en/erasmus

Dokumenty:

Zobacz także:

Więcej informacji o programie Erasmus+:

 

Program wymiany zagranicznej w ramach umów dwustronnych

Program obejmuje rok lub semestr bezpłatnych studiów na jednej z uczelni partnerskich poza Europą. Koszty pobytu za granicą pokrywa student. Student może ubiegać się o obniżenie czesnego w Collegium Civitas na okres studiów za granicą.

Program wymiany zagranicznej w ramach umów dwustronnych to:

 • mobilność studentów i studentek pomiędzy Collegium Civitas a innymi uczelniami spoza Europy
 • okres studiów na uczelni partnerskiej uznawany za równoważny ze studiami w Warszawie;
 • brak opłat za studia w uczelni partnerskiej;
 • możliwość ubiegania się o obniżenie czesnego w Collegium Civitas na okres studiów za granicą

 

Tak swoje studia na Tajwanie wspomina Vlada Perekrestova:

 

Tak wspomina swój pobyt na stypendium Jagoda Gregulska (relacja Jagody wygrała w konkursie z okazji 20-lecia programu Erasmus+):

„Moje studia w Barcelonie nauczyły mnie elastyczności w patrzeniu na politykę. Europa nie jest skończonym projektem. Jest raczej fascynującym procesem. Aby ją zrozumieć i współkształtować trzeba mieć również odwagę w postrzeganiu jej taką, jaką jest w rzeczywistości. To znaczy o wiele bardziej skomplikowaną i złożoną niż nam się wydaje. Ale przy tym bogatszą, ciekawszą i bardziej różnorodną. Hiszpania to wiele więcej niż paella i corrida. Europa to dużo więcej niż państwa, których granice wytyczono przecież nie tak dawno, bo zaledwie kilka wieków temu. W Barcelonie przeszłam przez następujące fazy: poprawności politycznej (jak pięknie, że Europa jest tak różnorodna!), zmęczenia (niech mi wreszcie przestaną wciskać do gardła tę Katalonię!), irytacji (o co im właściwie chodzi? Nie słyszeli o idei integracji europejskiej? Kontynent się łączy a ci się będą oddzielać!), zaciekawienia (to o co im właściwie chodzi?), poszukiwania, zagubienia (Katalończycy mówią jedno, Hiszpanie drugie), szacunku (wycierpieli co swoje a wciąż walczą) i miłości.”

 

W ubiegłych latach zrealizowaliśmy i zakończyliśmy m.in.:

 • Program LLP Erasmus+ na lata 2007 – 2014. Obejmował on bezpłatne studia na jednej z uczelni partnerskich oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.W obu przypadkach koszty pobytu za granicą dofinansowywane były z programu.
 • Studia podyplomowe „Dyplomacja Kulturalna XXI w.” realizowane przez Collegium Civitas i Instytut Adama Mickiewicza przy wsparciu Dyrekcji Trockiego Historycznego Parku Narodowego, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie i Instytutu Polskiego w Wilnie.Napięte stosunki polityczne, dyskusje i kontrowersyjne wypowiedzi parlamentarzystów nie mają wpływu na pozytywne relacje między polskimi i litewskimi uczelniami. Pierwsza edycja studiów była unikatową inicjatywą, stworzoną przy ścisłej współpracy pięciu polskich i litewskich instytucji zajmujących się kulturą. W grudniu 2013 r. studenci wzięli udział w ostatnim zjeździe i obronili prace dyplomowe. Zajęcia prowadzone były w trybie mieszanym, w postaci ośmiu kursów e-learningowych oraz trzech dwudniowych zjazdów na Litwie – spotkania odbywały się w odrestaurowanym Pałacu Tyszkiewiczów na Zatroczu. Autorski program rocznych studiów cechuje połączenie wymiaru teoretycznego i praktycznego oraz interdyscyplinarność. Zawarto w nim m.in. elementy z zakresu kulturoznawstwa, dyplomacji kulturalnej i publicznej, negocjacji oraz wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w kulturze i metodami ich promocji. Pierwsza edycja studiów adresowana była przede wszystkim do obywateli Litwy posługujących się językiem polskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.„Planujemy nie tylko kontynuować, ale i rozszerzyć współpracę z litewskimi uczelniami, ponieważ w ten sposób realizujemy podstawowe założenie, które przyjęliśmy przy tworzeniu studiów: przekazujemy naszym partnerom profesjonalny program edukacyjny, który może być przez nich kontynuowany i rozwijany.” – mówi prof. dr hab. Stanisław Mocek Rektor Collegium Civitas.Celem studiów było stworzenie solidnej podstawy do działań skoncentrowanych na komunikacji kulturalnej między sąsiedzkimi krajami, bez względu na panujące stosunki polityczne. Sprzyjał temu autorski program studiów, nastawiony na dzielenie się wiedzą praktyczną oraz wymagający od słuchaczy pełnego zaangażowania w proces edukacyjny. Studia miały charakter praktyczny, skierowane są przede wszystkim do obecnych i przyszłych pracowników kultury oraz młodych dyplomatów (w pierwszej edycji wzięli udział m.in. przedstawiciele Trockiego Historycznego Parku Narodowego, Muzeum Regionalnego w Palandze, pracownicy i współpracownicy Ambasady Litewskiej w Warszawie czy Ambasady RP w Wilnie). Do grona słuchaczy należą także przedstawiciele świata akademickiego, lokalnych samorządów na Litwie (Wilno i Soleczniki), a także studenci i doktoranci.
 • Program Atlantis. To prestiżowe studia tworzone przez Collegium Civitas, University of Tartu oraz West Virginia University. Dawały możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Collegium Civitas oraz West Virginia University. Każda osoba realizująca program otrzymała stypendium pokrywające koszta transportu, zakwaterowania i utrzymania zarówno w Europie jak i USA.
 • Human Rights and Genocide MA Studies. To międzynarodowy program na temat praw człowieka zakładający możliwość studiowania poza granicami kraju. Studiujący samodzielnie decydowali o tym, jak długo i w której z uczelni należących do konsorcjum chcą studiować (Collegium Civitas, Kingston University, Universita degli Studi di Sienia, European University Viadrina).