Uczelnie Partnerskie

Udostępnij strone

Umożliwienie naszym studentom kontaktów międzynarodowych jest dla nas priorytetem. Poniżej przedstawiamy listę naszych partnerów zagranicznych.
Ta sieć współpracy wciąż rośnie!
Partnerzy w ramach programu Erasmus+

https://www.civitas.edu.pl/en/cooperation/partner-universities-within-the-erasmus-programme

 

Uczelnie partnerskie poza ramami programu Erasmus+

https://www.civitas.edu.pl/en/cooperation/partner-universities-outside-the-eu

 

Kontakty z przedstawicielstwami dyplomatycznymi

Collegium Civitas utrzymuje stały kontakt z licznymi ambasadami w Warszawie. Współpraca ta polega polega m.in. na zapraszaniu ambasadorów i innych wysokich rangą przedstawicieli dyplomatycznych na wykłady gościnne oraz ich udziale w konferencjach i seminariach organizowanych przez kadrę CC. Studenci CC mogą ubiegać się o praktyki w placówkach swoich przedstawicielstw w Warszawie, ale także w ambasadach czy konsulatach RP na całym świecie.