Biznes i prawa człowieka

Udostępnij strone

 1. Rodzaj oferty edukacyjnej:
  Kurs
 2. Tryb zajęć:
  stacjonarny z elementami zajęć on-line (wykładowcy zagraniczni)
 3. Język wykładowy:
  polski oraz angielski
 4. Czas trwania kursu:
  1 semestr
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  marzec 2024 r.

 

Merytoryczne założenia programu kursu powstały we współpracy Centrum Praw Człowieka Collegium Civitas z
Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.
 

Cel

Celem kursu jest wsparcie słuchaczy w zrozumieniu praw człowieka w kontekście ESG oraz standardów odpowiedzialnego biznesu.

W związku z zmianami współczesnego świata ochrona praw człowieka przestaje być już domeną tylko państw oraz organizacji międzynarodowych, ale staje się też częścią świata pracy i prowadzenia działalności biznesowej. Dyskryminacja w miejscu pracy, nierówne traktowanie osób wykonujących pracę, występujące w skali globalnej przypadki pracy przymusowej, praca dzieci
czy brak poszanowania praw społeczności lokalnych, to tylko niektóre z naruszeń praw człowieka powstających w wyniku działalności przedsiębiorstw.

Od 2011 r. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka wyjaśniają odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Jednocześnie rosnące oczekiwania społeczne, a także nowe regulacje UE stawiają wobec biznesu nowe wymagania, również w zakresie poszanowania praw człowieka.

Eksperci i managerowie ESG/CSR, działy compliance, a nawet członkowie zarządów potrzebują dziś specjalistycznej wiedzy z zakresu praw człowieka oraz umiejętności, które pozwolą im ocenić ryzyka w zakresie praw człowieka w prowadzonej przez ich przedsiębiorstwa działalności oraz wdrożyć odpowiednie procedury należytej staranności.

Jednocześnie kurs „Biznes i prawa człowieka” pozwoli na socjologiczne spojrzenie na zagadnienie praw człowieka i będzie stanowić wkład w rozwój subdyscypliny socjologii jaką jest socjologia praw człowieka.
 

Atuty kursu:

 • dowiesz się czym są prawa człowieka,
 • poznasz dokumenty międzynarodowego prawa praw człowieka,
 • poznasz omówienia konkretnych spraw rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczących naruszeń praw człowieka w działalności przedsiębiorstw,
 • dowiesz się czym jest należyta staranność w zakresie praw człowieka,
 • poznasz standardy i narzędzia wspierające raportowanie praw człowieka.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • oceny wyzwań w zakresie poszanowania praw człowieka w poszczególnych sektorach,
 • przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie praw człowieka,
 • przygotowywania polityki w zakresie praw człowieka,
 • raportowania zagadnień praw człowieka zgodnie z ESRS i innymi standardami raportowania niefinansowego.

 

Perspektywy zawodowe – zdobywając nową wiedzę i praktyczne umiejętności:

 • wzmocnisz swoje kompetencje lidera CSR/ESG,
 • zrozumiesz oczekiwania regulatorów w zakresie ESG oraz oczekiwania innych grup interesariuszy wobec biznesu w kontekście poszanowania praw człowieka w biznesie.

 

Adresaci kursu

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka zalecane są do stosowania w każdego rodzaju przedsiębiorstwie bez względu na jego wielkość, branżę, lokalizację, formę własności oraz strukturę. Kurs „Biznes i prawa człowieka” sprofilowany jest zatem przede wszystkim pod potrzeby sektora prywatnego. Kurs powinien odpowiedzieć też na zainteresowania członków zarządów dużych spółek oraz pracowników działów compliance lub działów ESG/CSR w zakresie poszanowania praw człowieka.

Kurs może być atrakcyjną propozycją także dla:

 • prawników,
 • absolwentów studiów podyplomowych Collegium Civitas „CSR Manager”,
 • absolwentów MBA,
 • absolwentów innych kierunków studiów zawodowo zajmujących się odpowiedzialnością biznesu, czy zrównoważonym rozwojem (CSR/RBC/SDGs/ESG),
 • pracowników administracji publicznej,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • naukowców pragnących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie socjologii praw człowieka.

 

Partner

kursu

 

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

503 442 487
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa