Centrum Praw Człowieka

Udostępnij strone

Centrum Praw Człowieka (CPCz) jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym, analitycznym, edukacyjnym, szkoleniowym oraz doradczo-usługowym, funkcjonującą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas.

Celem działalności Centrum jest wypracowywanie wkładu we współczesny dyskurs nad prawami człowieka, w szczególności w aspektach związanych z rozwojem socjologii praw człowieka, poszanowaniem praw człowieka w działalności biznesu oraz ewolucją praw człowieka w XXI wieku.

Centrum współpracuje z podmiotami państwowymi, w tym administracją publiczną, krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka, biznesem, organizacjami badawczymi i społeczeństwem obywatelskim, w celu zwiększenia poszanowania praw człowieka i wspierania wiedzy na temat obecnych i nadchodzących wyzwań związanych z prawami człowieka. CPCz przyczynia się do rozwoju polityki i ram regulacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz wspiera organizacje w opracowywaniu i wdrażaniu strategii uwzględniających prawa człowieka.

Zadania Centrum:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • opracowywanie ekspertyz i analiz;
 • publikowanie wyników prowadzonych badań;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie praw człowieka w Collegium Civitas;
 • organizowanie konferencji naukowych i seminariów badawczych;
 • organizowanie warsztatów oraz prowadzenie szkoleń;
 • współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem biznesu, związkami zawodowymi, organizacjami branżowymi oraz instytucjami publicznymi zarówno w Polsce jak i za granicą;
 • współpraca z podobnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
 • budowanie sieci ekspertów i praktyków działających w obszarach zainteresowań Centrum.

Główne obszary badawcze Centrum:

 • socjologia praw człowieka;
 • biznes i prawa człowieka;
 • trendy regulacyjne w odniesieniu do praw człowieka w działalności przedsiębiorstw;
 • raportowanie zagadnień dotyczących praw człowieka przez przedsiębiorstwa;
 • prawa człowieka a ochrona środowiska i zmiany klimatyczne;
 • prawa człowieka i nowe technologie.

Eksperci zaangażowani w działalność Centrum:

dr Jacqueline Kacprzak – dyrektor Centrum

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na socjologii praw człowieka, zmianach nowoczesności i kapitalizmu, a także wpływie zmian klimatycznych oraz rozwoju nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka. Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności (CSR/RBC, ESG, DD). Mediatorka w sprawach cywilnych i gospodarczych. W administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (OECD, UE i ONZ) od ponad 10 lat zajmuje się problematyką odpowiedzialnego biznesu. Reprezentuje Polskę w Grupie Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu, od 2017 r. również jako członkini Biura tej Grupy. Moderatorka wielu konferencji, warsztatów i spotkań wokół odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego oraz praw człowieka w biznesie.

 

dr Lidia Stępińska-Ustasiak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na społecznym wpływie technologii, umiejętnościach cyfrowych i konsekwencjach ICT dla budowania potencjału ludzkiego i instytucjonalnego. Badaczka, wykładowczyni, współautorka raportów i publikacji. Ekspertka ds. polityk publicznych z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym i ICT (T-Mobile, Orange i UPC Polska). Prezeska fundacji Instytut Polistratos. Od 2018 r. reprezentantka Europy, a w latach 2019–2023 przewodnicząca Grupy Ds. Kompetencji Cyfrowych przy Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU).

 
—————————————————-

KONTAKT
 dr Jacqueline Kacprzak
jacqueline.kacprzak@civitas.edu.pl

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).