Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Psychologia społeczna oferuje wgląd w to, jak ludzie myślą, wpływają na siebie nawzajem i zachowują się w grupach. Poznanie tych mechanizmów jest niezbędne do zrozumienia, jak społeczeństwa reagują na ryzyko i jak można kierować tymi reakcjami w pozytywny sposób.

Niektórzy widzą tylko problemy, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas znajdziesz ich rozwiązania.

Zapewnimy Ci wiedzę nie tylko o tym, jak ludzie zachowują się w sytuacjach ryzyka i kryzysu, ale także pomożemy zrozumieć kluczowe teorie i metody zarządzania tymi zjawiskami. Będziesz się uczyć o nowoczesnych technikach diagnozowania problemów społecznych, projektowaniu interwencji i promowaniu zmian, które zwiększają bezpieczeństwo i dobrostan społeczny.

Jak to osiągniesz?
1
Poznasz najnowsze zagadnienia z psychologii społecznej zorientowanej na psychologię kryzysów i konfliktów, z uwzględnieniem psychologii traumy oraz psychoprofilaktyki. Nabędziesz umiejętności zarządzania ryzykiem od identyfikowania, przez ocenę, po minimalizowanie jego skutków.

2
Poznasz niezbędne metody i narzędzia badawcze, które pozwolą Ci zrozumieć przyczynę ludzkich zachowań w życiu prywatnym i zawodowym. Nauczysz się rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania ludźmi i organizacjami w sytuacji zmiany, kryzysu, konfliktu. Studia przygotują Cię także do dalszej edukacji w obszarze uzyskania kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora i negocjatora.

3
Program studiów został stworzony przez dydaktyczki/dydaktyków, ekspertki/ekspertów, naukowczynie/naukowców posiadających bogatą i aktualną interdyscyplinarną wiedzę oraz doświadczenie praktyczne. Będziesz pracować z nimi nad wykrywaniem, diagnozą, analizą, a następnie kreowaniem zmiany określonych zjawisk psychospołecznych związanych z ryzykiem, kryzysem, konfliktem.

4
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń, tutoriali, laboratoriów. Wiedza jest rozszerzana poprzez cykliczne webinary, których obszary tematyczne są uzgadniane ze studentami — zgodnie z ich potrzebami naukowymi, zainteresowaniami oraz chęcią uzyskania istotnych kompetencji i umiejętności.

5
W ramach zajęć zrealizujesz liczne projekty. Dzięki temu uzyskasz kompetencje i umiejętności, które możesz wpisać do swojego CV. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobędziesz, aktywnie współpracując z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC – w obszarze prowadzonych badań oraz realizowanych praktyk i zajęć terenowych.

 

Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu, suplementu, doradztwo zawodowe i porady psychologiczne
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne
 • Brak konieczności opłacania noclegu – studia niestacjonarne to 1 dzień weekendowy na uczelni i 1 dzień zajęć zdalnych

 

Co po studiach?

 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie
 • Jednostki zarządzania kryzysowego
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami
 • Służby (Policja, ABW i inne)
 • Zakłady karne i poprawcze
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Organizacje pozarządowe
 • Korporacje i organizacje międzynarodowe
 • Firmy szkoleniowe

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa