Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka od r. ak. 2024/2025

  • Lider bezpieczeństwa w społeczeństwie ryzyka
  • Nowe technologie – szanse i ryzyko
  • Psychologia a zagrożenia społeczne
  • Ryzyko a nauki społeczne
  • Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka – dezinformacja, fake news, postprawda, fakty alternatywne
  • Wstęp do psychologii
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zaufanie i ryzyko we współczesnych społeczeństwach – pespektywa psychologii społecznej

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.