Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

Program studiów podyplomowych na kierunku Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Przypominamy, że utworzenie grupy zależy od liczby zgłoszeń.

Program

Program* obejmuje 180 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

jest skonstruowany tak, że stwarza możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia bez Przemocy, ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt zajęć. Wielość i różnorodność ćwiczeń i narzędzi oraz wcielanie się w różne role aby doświadczyć różnych punktów widzenia, umożliwiają natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w życiu codziennym, by łatwiej i skuteczniej się komunikować.

 1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy – Język Serca i Empatia wobec siebie
  • Przedstawienie historycznego tła PBP i osoby twórcy – psychologa Marshalla B. Rosenberga
  • Główne założenia nowego paradygmatu opartego na własnym wyborze i odpowiedzialności
  • Model 4 kroków jako nowa gramatyka Języka Serca – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w komunikacji z samym sobą (ocenianie, porównywanie, cenzurowanie siebie, od „muszę” i „powinienem/powinnam” do „chcę” i „wybieram”)
  • Indywidualny język uczuć i potrzeb i wyrażanie swojego autentycznego „ja”
  • Praktyka kontaktu ze sobą
  • Praktyka wdzięczności wobec siebie
 1. Empatyczna relacja ze sobą
  • Dance floor – przestrzenne ujęcie modelu 4 kroków
  • Poszukiwanie zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb za wyborami
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych – strategie przyjmowania krytyki
  • Transformacja osądów innych osób na swój temat
  • Praca nad wybranymi rozróżnieniami NVC
 1. Dialog – w stronę porozumienia
  • Pojęcie odpowiedzialności za siebie
  • Intensywna praca nad prośbami, jako narzędziem efektywności w komunikacji
 1. Postawa empatyczna w pracy coachingowej
  • Fundamenty coachingu – w oparciu o postawę empatyczną
  • Kompetencje i narzędzia coachingowe
  • Rola i postawa coacha
  • Wprowadzenie do Zen Coachingu
 1. Emocje – od bezsilności do sprawczości i mocy
  • Zrozumieć wstyd, złość i poczucie winy
  • Praca z ciałem
  • Transformacja złości, wstydu i poczucia winy w poczucie sprawczości i osobistą siłę
 1. Od statycznego języka do kontaktu z serca
  • Przekonania i ich znaczenie – odkrywanie potrzeb i tworzenie nowych strategii
  • Jak rozmawiać o mocy empatii
  • Etykiety pod lupą
  • Transformowanie osądów o sobie i innych
 1. Budowanie relacji w autentyczności i partnerstwie
  • Pojęcia „power with”, „power under” oraz „power over”
  • Kary/nagany i nagrody/pochwały – jak działają i co zamiast
  • Informacja zwrotna, która wspiera i karmi
  • „Przerażająca szczerość”, która buduje porozumienie
 1. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • Specyfika mediacji NVC oraz proces mediacji
  • Kluczowe kompetencje mediatora
  • Praktyka wybranych kompetencji mediatora
  • Budowanie zasobów wewnętrznych mediatora
 1. Wspieranie kontaktu w sytuacjach konfliktu
  • Odmawianie i przyjmowanie odmowy
  • „Przepraszam” w NVC
  • Widzenie niezaspokojonych i zaspokojonych potrzeb
  • Rozwiązywanie konfliktu wewnętrznego
 1. Podsumowanie studiów
  • Zauważanie i uznawanie niezaspokojonych potrzeb
  • Celebrowanie zaspokojonych potrzeb
  • Zmiana społeczna poprzez praktykowanie i uczenie PBP
  • Wdzięczność

*Program może ulec niewielkim zmianom.
Zasady realizacji studiów:

 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie empatycznej przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń.
 • Harmonijne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów.
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć.
 • Minimalna ilość wykładów, maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, case studies, ćwiczenia praktyczne.
 • Scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją.
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • praktyka empatii dla siebie i dla innych poza zjazdami – 10 godzin
 • Prowadzenie dziennika dotyczącego praktyk empatycznych
 • Praca dyplomowa na zakończenie studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

HARMONOGRAM GRUPA I – online

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia grupy I realizowane będą online (poniedziałek i wtorek), a zajęcia grupy II – w siedzibie uczelni (sob. 9.00-17.00, niedz. 9.00-17.00).

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
GRUPA I – zajęcia ONLINE

semestr zimowy:

 • październik: 17-18 – online;
 • listopad: 07-08 – online;
 • grudzień: 12-13 – online;
 • styczeń: 09-10 – online;;
 • luty: 06-07 – online;

semestr letni

 • marzec: 13-14 – online;
 • kwiecień: 17-18 – online;
 • maj: 15-16 – online;
 • czerwiec: 12-13 – online;
 • wrzesień: 04-05 – online.

 

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

GRUPA I – zajęcia online

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

HARMONOGRAM Grupa II

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023GRUPA II – zajęcia w siedzibie uczelni

semestr zimowy:

 • listopad: 12-13;
 • grudzień: 10-11;
 • styczeń: 14-15;
 • luty: 11-12 oraz 18-19 oraz 25-26;

semestr letni

 • marzec: 11-12;
 • kwiecień: 15-16 oraz 29-30;
 • maj: 13-14.

GRUPA II – zajęcia w siedzibie uczelni

 • sobota: 9.00-17.00
 • niedziela: 9.00-17.00

HARMONOGRAM Grupa III – zajęcia w siedzibie uczelni

semestr zimowy:

 • luty: 04-05 oraz 25-26;

semestr letni

 • marzec: 11-12;
 • kwiecień: 29-30;
 • maj: 13-14;
 • czerwiec: 10-11; 24-25;
 • lipiec: 01-02;
 • wrzesień: 09-10 oraz 23-24.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-17.00
 • niedziela: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa