Train the Trainer - Porozumienie bez Przemocy

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  zajęcia w siedzibie uczelni

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  listopad 2024 r.

 


Pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla trenerów pracujących lub zaczynających pracę w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Studia podyplomowe Train the Trainer Porozumienie bez Przemocy to pierwsze studia w Polsce, których celem jest przygotowanie do pracy grupowej, w oparciu o założenia i praktykę Porozumienia bez Przemocy. Zajęcia prowadzone są przez grupę certyfikowanych trenerów NVC (Nonviolent Communication). Program studiów łączy trzy istotne perspektywy: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera. Ukończenie studiów może być etapem w przystąpieniu do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org). Studia mają charakter wyjątkowy – są zaproszeniem do uczącej się społeczności, w której słuchacze zdobywają wiedzę od siebie nawzajem, otrzymują przestrzeń do praktykowania, dawania sobie informacji zwrotnej oraz kontaktu z trenerami NVC.

 

 

Studia są skierowane do:

 • osób pragnących nabrać poczucia pewności siebie w dzieleniu się Porozumieniem bez Przemocy z innymi – grupy empatii, grupy praktykujące, warsztaty i szkolenia;
 • trenerów, coachów, facylitatorów, mediatorów, terapeutów, nauczycieli, menedżerów pragnących poszerzyć swoje kompetencje trenerskie w oparciu o podejście NVC;
 • trenerów rozważających rozpoczęcie międzynarodowego procesu certyfikacji przyznawanej przez organizację Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org);
 • osób znających podejście Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC) Marshalla B. Rosenberga (wymagane min. 20 dni udziału w zajęciach, jako uczestnik, z certyfikowanym trenerem).

 

Studia umożliwiają:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania podejścia NVC – przy jednoczesnym dbaniu o siebie, o kontakt z grupą i relacje w niej;
 • zdobycie umiejętności analizy interakcji, oceny reakcji własnych i innych;
 • dokonywanie wyboru spośród wielu możliwości interwencji trenerskich korzystając ze świadomości procesu NVC;
 • rozwój warsztatu trenera ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczuciami i potrzebami, jako specyfiki podejścia PbP;
 • rozszerzenie kreatywnych i efektywnych narzędzi w pracy trenera;
 • zwiększenie poziomu zaufania do siebie jako trenera;
 • rozwijanie znajomości rozróżnień i procesów PbP.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • usystematyzowania rozróżnień i procesów PbP,
 • stosowania wybranych elementów postaw trenera PbP,
 • kontraktowania z grupą w oparciu o potrzeby,
 • przekazywania głównych założeń i rozróżnień PbP,
 • przekazywania wiedzy z zakresu 4 kroków w zależności od grupy,
 • zrozumienia i przekazywania uczestnikom symboliki żyrafy i szakala,
 • radzenia sobie z uczuciami wstydu, poczucia winy i złości w pracy trenerskiej, w oparciu o procesy NVC,
 • wykorzystywania procesów opłakiwania i świętowania w pracy trenerskiej,
 • budowania i prowadzenia szkoleń w zgodzie z kluczowymi założeniami NVC.

 

E-book dotyczący Porozumienia bez Przemocy – propozycje ćwiczeń do praktyki własnej w grupach empatii i w trakcie warsztatów, opracowane przez studentów studiów podyplomowych Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga na Collegium Civitas w roku akademickim 2018/2019.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).