Staże dydaktyczne dla wykładowców Collegium Civitas

Udostępnij strone

23.01.2023

Do ostatniego dnia każdego miesiąca, kadra akademicka naszej uczelni może składać zgłoszenia na miesięczne wyjazdy zagraniczne, podnoszące kompetencje dydaktyczne.

Wykładowczynie i Wykładowcy Collegium Civitas mogą wnioskować o możliwość udziału w zagranicznym stażu dydaktycznym, którego celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych i zdobycie praktycznej wiedzy zwiększającej efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć ze studentami.

Uczestniczki i uczestnicy stażów, poznają nowe metody i narzędzia dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach i zajęciach prowadzonych w wybranej uczelni zagranicznej. Warunkiem udziału w stażu jest przeprowadzenie minimum 4 godziny zajęć.

Staż dydaktyczny powinien trwać minimum miesiąc, a o jego lokalizacji i formie realizacji decyduje Kandydatka / Kandydat, przedstawiają opis planowej działalności dydaktycznej w okresie realizacji stażu oraz zakładane rezultaty w odniesieniu do programu dydaktycznego realizowanego w Uczelni.

W ramach wypłaconego stypendium stażowego uczestnik pokrywa koszty związane z podróżą, pobytem, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem i dietą.

Dokumenty wymagane do aplikowania o staż:

W ramach projektu „Uczelnia 4.0. – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas, zaplanowano 26 zagranicznych staży dydaktycznych. Zrealizowano już 11 staży, kolejne wnioski są w ocenie. Rekrutacja na staże dydaktyczne będzie kontynuowana do wyczerpania limitu miejsc.

Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie w zakładce: Uczelnia 4.0 – Nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas.