Katedry

Udostępnij strone

Katedry sprawują bieżący nadzór nad procesem dydaktycznym w ramach poszczególnych kierunków studiów. Biorą także udział w procesie opracowywania programów kształcenia – w tym w szczególności programów studiów – oraz odpowiadają za realizację rekomendacji Komisji ds. jakości kształcenia zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Katedra Stosunków Międzynarodowych

KIEROWNICTWO KATEDRY

dr hab. Paweł Dobrowolski, prof. CC
Kierownik Katedry

 


dr Paulina Piasecka
Zastępca Kierownika Katedry ds. studiów anglojęzycznych

 


dr Łukasz Tolak
Zastępca Kierownika Katedry ds. studiów polskojęzycznych

 


dr Piotr Łaciński
członek Katedry ds. dyplomowych

 


mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
asystentka Katedry

 

Kierownicy specjalności na kierunku Stosunki Międzynarodowe:
dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – Bezpieczeństwo międzynarodowe
dr Paulina Piasecka – Cyberbezpieczeństwo
dr Katarzyna Maniszewska/dr Paulina Piasecka – International Security Studies; Bezpieczeństwo międzynarodowe/International Security Studies
dr Agnieszka Nitza-Makowska – Biznes i gospodarka w Azji; Biznes i marketing międzynarodowy/International Business and Marketing; Stosunki międzynarodowe/International Relations; Studia azjatyckie i orientalne; International Business and Marketing; International Relations; nternational Business and Negotiations
dr Łukasz Tolak – Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne; Biznes i marketing międzynarodowy; Biznes międzynarodowy i negocjacje; Stosunki międzynarodowe
Kerry Longhurst, PhD – International History and Security Studies (WVU)
amb. Grzegorz Dziemidowicz – Dyplomacja XXI wieku. Wyzwania i praktyka; Diplomacy of the XXI Century Challenges and Practice; Dyplomacja XXI wieku. Wyzwania i praktyka/Diplomacy of the XXI Century Challenges and Practice
amb. dr Sławomir Klimkiewicz – Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej; Media, Diplomacy and International Negotiations; Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej/Media, Diplomacy and International Negotiations
mgr Grażyna Skarżyńska – Komunikacja zintegrowana w stosunkach międzynarodowych – reklama, Public Relations, branding
mgr Katarzyna Anna Przybyła – Strategic Peace and Conflict Studies
mgr Paulina Perka – Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych

Katedra Socjologii

KIEROWNICTWO KATEDRY


dr Xymena Bukowska
Kierowniczka Katedry Socjologii

 


dr Monika Nowicka
Zastępczyni Kierowniczki Katedry ds. socjologii anglojęzycznej

 


dr Jacek Bieliński
Członek Katedry ds. dyplomowych

 


mgr Weronika Żybura
Członkini Katedry ds. różnic programowych

 


mgr Katarzyna Krakowska
Asystentka Katedry

 

Kierownicy specjalności na kierunku Socjologia:
dr Xymena Bukowska – Socjologia
dr Monika Nowicka – Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym; Sociology
mgr Grażyna Skarżyńska – Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding
dr Joanna Kowalczewska – Psychologia społeczna
dr Paulina Piasecka – International Security Studies; Kryminologia
dr Wioletta Małota – Socjologia biznesu i organizacji
dr Marek Troszyński – Nowe media
mgr Lisa Marie Bochneak – Social Media Management and Digital Commerce;
mgr Paulina Perka – Marketing, reklama i nowe media
red. Łukasz Głombicki – Multimedia Communication
Sławomir Wojtkowski – Analityka i design internetowy

Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów

KIEROWNICTWO KATEDRY


red. Jacek Żakowski (Polityka)
Kierownik Katedry

 

dr Michał Komar, prof. CC
Zastępca kierownika Katedry

 

red. Barbara Hrybacz
Sekretarz Katedry

 

 

Kierownicy specjalności na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media:
red. Marek Rybarczyk – New Media and Journalism; Nowe media i dziennikarstwo/New Media and Journalism
red. Łukasz Głombicki – Komunikacja multimedialna. Twórcy internetowi, social media i video w sieci
red. Jacek Żakowski, red. Barbara Hrybacz – Nowe media i dziennikarstwo

 

 

Katedra Zarządzania

KIEROWNICTWO KATEDRY


dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
Kierowniczka Katedry
malgorzata.baran@civitas.edu.pl

 

dr Mariana Vashchyk
Zastępczyni Kierowniczki Katedry ds. studiów anglojęzycznych
mariana.vashchyk@civitas.edu.pl

 

dr Andrzej Kondej
Zastępca Kierowniczki Katedry ds. studiów polskojęzycznych
andrzej.kondej@civitas.edu.pl

 

dr hab. Krzysztof Kasianiuk
członek Katedry ds. dyplomowych
krzysztof.kasianiuk@civitas.edu.pl

 

dr Adrian Lis
członek Katedry ds. praktyk
adrian.lis@civitas.edu.pl

 

prof. dr hab. Anna Fornalczyk

członkini Katedry
anna.fornalczyk@civitas.edu.pl

 

dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

członek Katedry
pawel.ruszkowski@civitas.edu.pl

 

dr inż. Magdalena Kraszewska

członkini Katedry
magdalena.kraszewska@civitas.edu.pl

 

dr Piotr Kosiak

członek Katedry
piotr.kosiak@civitas.edu.pl

 

dr Wioletta Małota

członkini Katedry
wioletta.malota@civitas.edu.pl

 

dr Roland Pac

członek Katedry
roland.pac@civitas.edu.pl

 

dr Michał Szostak

członek Katedry
michal.szostak@civitas.edu.pl

 

Krystyna Błocka-Sowińska

członkini Katedry
krystyna.blocka-sowinska@civitas.edu.pl

 

mgr Izabela Szlaska

Asystentka Katedry
izabela.szlaska@civitas.edu.pl

 

Kierownicy specjalności na kierunku Zarządzanie:
dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC – Manager HR; Zarządzanie projektami i procesami, Process and Project Management
dr Piotr Kosiak- Zarządzanie komunikacją i design thinking
dr Magdalena Kraszewska – Zarządzanie, Business Management
dr Adrian Lis – Analityka danych, big data i kodowanie
dr Wioletta Małota – Biznes międzynarodowy, International Business Management
Ewa Opach – Digital Marketing (PL), Digital Marketing (EN)
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i wykładowcy Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów, Katedry Socjologii, Katedry Stosunków Międzynarodowych oraz Katedry Zarządzania w roku akademickim 2020/2021

dr Akhagba Omoye
mgr Albrychiewicz Krzysztof
mgr Alchimowicz Piotr
mgr Bakalarska-Stankiewicz Justyna
mgr Bednarczyk Maciej
mgr Białas Miłosz
mgr Biernacka-Szpunar Agnieszka
mgr Bisiński Jacek
mgr Biskupska Grażyna
mgr Błocka-Sowińska Krystyna
dr Bogorodecka Olga
mgr Borkowski Mariusz
dr Boysen Jens
dr Braun Juliusz
mgr Brzuszczak Przemysław
dr hab. Budyta-Budzyńska Małgorzata, prof. CC
dr Bukowska Agnieszka
dr Burska Zuzanna
mgr Bużański Marcin
prof. dr hab. Byrski Krzysztof
mgr Cheliński Rafał
prof. Chilimoniuk-Przeździecka Eliza
mgr Chudoliński Michał
dr hab. Cichocki Marek, prof. CC
mgr Czech Agata
dr Czerep Jędrzej
mgr Czerkiewicz Gabriela
mgr Di Mauro Giovanna
dr Diem Tadeusz
mgr Drachal Robert
mgr Duda-Maciejewska Ewa
mgr Dygudaj Michał
mgr Dzienisiewicz Agnieszka
dr El Ghamari Magdalena
dr Figaj Waldemar
dr Finkielsztein Mariusz
mjr. rez. dr inż. Fiszer Michał
prof. dr hab. Friszke Andrzej
mgr Furst-Wojtkowska Katarzyna
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz
mgr Garlej Piotr
dr hab. Gładziuk Nina
dr hab. Goldstein Piotr
mgr Goławska-Cruz Magdalena
dr Gorący Stanisław
dr hab. Gubrynowicz Aleksander
mgr Gwiazdowska Nel
dr Hagemajer Krzysztof
mgr Hiszpańska Żaneta
dr Ider Mostefa
mgr Iwaniuk Jakub
mgr Iwasiewicz Irena
dr Iwińska Katarzyna
mgr Jałochowski Karol
dr Jastrząb Mariusz
dr Jażyński Marcin
dr hab. Jesień Leszek, prof. CC
dr hab. Jewdokimow Marcin
sędzia TK Johann Wiesław
mgr Jóźwiak Małgorzata
dr Jurczyszyn Łukasz
mgr Jurga Karol
mgr Jużak Dorota
mgr Kaczmarczyk Karolina
mgr Kaliński Krzysztof
mgr Kamińska Agnieszka
dr Kmieć Dorota
mgr Kolak Tomasz
red. Komar Krzysztof
mgr Kontek Thaddeus
prof. dr hab. Koralewicz Jadwiga
mgr Korsak Rafał
dr Korytkowska-Mazur Agnieszka
dr Kosiak Piotr
dr Kosmala-Kozłowska Marta
mgr Kosson Grzegorz
red. Kostyrko Weronika
dr Kowalczyk Beata
mgr Kowalska Katarzyna
mgr Kozłowski Jacek
dr Kozłowski Maciej
mgr Krukowska Sylwia
red. Kurkiewicz Roman
dr hab. Kuszewska Agnieszka
red. Kwiatek Adam
dr Laberschek Marcin
mgr Laskowska Izabella
red. Lewicka Karolina
mgr Liegman Dawid
dr hab. Lipszyc Adam
red. Luft Krzysztof
mgr Łozowska-Buczkowska Ewelina
dr Łukasiewicz Piotr
mgr Łukaszuk Tomasz
red. Łukawski Marcin
mgr Maciejewska Małgorzata
mgr Maj Karolina
mgr Majczak Michał
dr Makowski Grzegorz
dr Malik Radosław
dr Malinowska Diana
dr Maniszewska Katarzyna
mgr Markiewicz Piotr
dr Markowska Barbara
mgr Masewicz Katarzyna
dr Matuszewski Paweł
red. Maziarski Wojciech
mgr Mazurek Małgorzata
mgr Mazzini Mateusz
mgr Michałowski Jacek
mgr Miszczuk Edyta
mgr Młyńczyk Przemysław
dr hab. Mocek Stanisław, prof. CC
mgr Mroczek Andrzej
mgr Mroczek-Ryciak Ewa
dr hab. Mrówka Rafał
mgr Mucha Tomasz
mgr Nabrdalik Maciej
mgr Najder Jacek
mgr Nili Amit
dr Nizińska Katarzyna
dr Nowacka Eliza
prof. dr hab. Nowicka-Rusek Ewa
mgr Odolczyk Paulina
mgr Okrasa Andrzej
mgr Olkowicz Marcin
red. Orliński Wojciech
mgr Orzeł Mateusz
mgr Owsianny Krzysztof
mgr Paciorek Karol
prof. dr Pakulski Jan
red. Pałasiński Jacek
dr hab. Pankowski Rafał, prof. CC
dr Pańków Julian
mgr Paradowski Krzysztof
mgr Pazik Monika
dr Pessel Włodzimierz
red. Piasecki Konrad
dr Pindelski Mikołaj
mgr Pokrzywa Piotr
mgr Popławska Monika
dr Popowicz Krzysztof
dr Poszytek Paweł
dr Purski Jacek
mgr Pyffel Radosław
mgr Radzikowski Łukasz
mgr Rączewska Agata
mgr Reich Tomasz
prof. DPhil (Oxon) Richie Alexandra
dr Ross Wiktor
mgr Różyk Hubert
mgr Rukat Mariusz
mgr Rutkowska Agnieszka
red. Rutkowski Kamil
dr hab. Ryabinska Natalya, prof. CC
mgr Rybarczyk Marek
mgr Rybińska-Kurek Nina
dr Rymsza Agnieszka
red. Rzeczkowski Grzegorz
mgr Sałak Rafał
dr Sałkowska Marta
mgr Sarosiek Izabela
dr Sarota Angelina
mgr Siejka Aneta
dr Siwek Anna
dr hab. Siwińska Joanna
mgr Skawińska Małgorzata
dr hab. Skórzyński Jan, prof. CC
mgr Skrzeczyńska Katarzyna
dr Skuratowicz Jerzy
dr Sobiech Robert
mgr Sobków Witold
mgr Sobolewski Michał
red. Sroczyński Grzegorz
mgr Stachura-Kozakiewicz Marzena
mgr Starzyk Maciej
red. Stawiszyński Tomasz
dr hab. Stryjek Tomasz, prof. CC
dr Sypniewska Barbara
dr Szelecki Łukasz
dr Szewko Wojciech
dr Szumowski Tadeusz
dr Szyjkowska-Piotrowska Anna
mgr Średnicka Joanna
mgr Świerczyński Krzysztof
mgr Świetnicki Łukasz
mgr Telakowska Zofia
mgr Temino Nacho
mgr Thun-Janowska Maria
mgr Tinker Vanessa
mgr Trojanowicz Maciej
dr Trzaskowski Rafał
prof. dr hab. Turski Łukasz
mgr Tzur Nissan
dr hab. Wagner Izabela, prof. CC
dr hab. Walczak Bartłomiej
dr Wałaszewski Zbigniew
mgr Wierzbiński Radosław
dr Witkowski Przemysław
mgr Wojtkowski Sławomir
mgr Wołoszyn Mariola
dr Wosiek Roman
red. Woś Rafał
mgr Woźniak Tomasz
mgr Wysoczyńska Joanna
prof. Zanussi Krzysztof
dr dr Zarzycki Roland
dr Zborowski Marek
dr dr Zemełka Adam
mgr Zielińska-Wolfigiel Anna
dr Zubelewicz Kamil
mgr Zuzaniuk Karolina
mgr Zygmuntowicz Andrzej

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).