Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 187 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym oraz 9 godzin superwizji on line.

 

Ramowy program studiów:*

 

 1. Kim jest i za co jest odpowiedzialny mediator?
 • rola mediatora
 • czym jest kontakt w mediacjach
 • kompetencje mediatora

 

 1. Dokąd prowadzą mediacje NVC?
 • kluczowe założenia Porozumienia bez Przemocy
 • czym jest empatia wg NVC i jak ją praktykować
 • wprowadzenie do mediacji NVC (założenia i model)
 • praktyka wybranych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o NVC

 

 1. Jaka jest specyfika i jak mediować z empatią?
 • pogłębiona praktyka kluczowych umiejętności mediatora
 • faza budowania kontaktu
 • rozwiązania w mediacji
 • spotkania premediacyjne z uczestnikami mediacji

 

 1. Jakie są prawne podstawy mediacji i kluczowe procedury? (2 zjazdy)
 • mediacja w Polsce i na świecie
 • wprowadzenie w system mediacji sądowej i pozasądowe
 • podstawy prawne w sytuacji rozwodu/separacji
 • podział majątku, sytuacja prawna dziecka, plan wychowawczy
 • prawo a procedury mediacyjne i oczekiwania rodziców
 • ugody mediacyjne: podział majątku, alimenty i ugoda mediacyjna w formie planu rodzicielskiego

 

 1. Jak wspierać młodzież i dzieci w rozwiązywaniu konfliktów?
 • specyfika mediacji z dziećmi i młodzieżą
 • model mediacyjny z zaznaczeniem różnic względem mediacji dorosłych, praktyka mediacji rówieśniczych
 • mediacje rówieśnicze formalne i nieformalne
 • zastosowanie mediacji rówieśniczych w szkołach i miejscach pracy z młodzieżą i dziećmi
 • kształcenie i wspieranie mediatorów rówieśniczych
 • higiena psychiczna mediatora rówieśniczego

 

 1. Jak mediować w sytuacji kryzysu w rodzinie?  
 • mediacje rodzinne w sytuacji kryzysu w rodzinie (kryzys, separacja, konflikt)
 • elementy psychologii rodziny
 • rodziny w kryzysie
 • rozwód, sytuacja dziecka w rozwodzie
 • procedury i symulacje mediacji i rodzinnych posiedzeń informacyjnych
 • mediacje w sytuacji przemocy domowej

 

 1. Jak przygotować i prowadzić mediacje grupowe?
 • co wyróżnia konflikty grupowe,
 • przygotowanie do pracy z konfliktem w grupie,
 • prowadzenie konfliktu grupowego – możliwe ścieżki,
 • kiedy konflikt grupowy jest rozwiązany?
 • Własne zasoby przy pracy z konfliktem grupowym.

 

 1. Co pomaga w dbaniu o osobiste zasoby mediatora?
 • Ty jako mediator: osobiste wyzwania i Źródła Mocy w pracy mediatora
 • Płaszczyzny rozwoju osobistego: tożsamość, a rola, sprawczość i odpowiedzialność, przekonania i wartości, oddech, ciało i inne metody osobistej transformacji
 • Emocje w pracy mediatora: odczytywanie przekazu, czucie i “przepuszczanie”, własne granice
 • Relacja w pracy mediatora: poziom energetyczny, relacja jako “klient”, pozycje percepcji w relacji
 • Własne “bhp” w pracy i ścieżki dalszego rozwoju

 

 1. Czym jest GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI w ujęciu Systemowego Uzgadniania (Systemic Consensing)?
 • Czym jest socjokracja i Systemic Consening
 • Co jest potrzebne do grupowego podejmowania decyzji
 • Różnica między szukaniem zgody a szukaniem poziomu sprzeciwu
 • Praca ze sprzeciwem i progami przyzwolenia
 • Praktyka procesu na grupowym przykładzie

 

 1. Jakie są kluczowe filary rozpoczęcia praktyki mediatora ?
 • rola etyki w pracy mediatora
 • pierwsze kroki w tworzeniu  własnej praktyki mediacyjnej: marka osobista i podstawy komunikacji
 • podsumowanie studiów

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z elementami wykładów. W ramach elementów praktycznych będziemy zapraszać do ćwiczeń i praktyki mediacyjnej. Będziemy praktykować mediacje indywidualne i procesy grupowe, włączać elementy scenek odgrywanych przez słuchaczy.

Poza weekendowymi zajęciami odbędą się również trzy 3-godzinne spotkania on line w formie superwizji – prowadzone przez wykładowców.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
 • praktyka empatii dla siebie i dla innych poza zjazdami – 10 godzin,
 • praktyka w trójkach mediacyjnych,
 • prowadzenie dziennika dotyczącego praktyk empatycznych,
 • praca dyplomowa w formie prezentacji na zakończenie studiów.

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz dyplom Mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji.
*Program może ulec niewielkim zmianom.

Harmonogram i organizacja zajęć

Czas trwania: 2 semestry
Terminy zjazdów w roku 2024/2025

semestr zimowy:

 • grudzień 2024: 14-15;
 • styczeń 2025: 18-19;
 • luty 2025: 01-02, 22-23;

semestr letni

 • marzec 2025: 15-16 oraz 29-30;
 • kwiecień 2025: 12-13;
 • maj 2025: 17-18;
 • czerwiec 2025: 28-29;
 • wrzesień 2025: 06-07 oraz 13-14.

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-17.15
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa