Neuromanagement

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 144 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.
 

Wstęp do neuronauki (8 godz.)
Model biopsychospołeczny
Neuropsychologia poznawcza
Neuroplastyczność i neurogeneza
 

Neurocoaching menadżerski(8 godz.)
Podstawowe wartości w coachingowym stylu zarządzania oparte na neurobiologii
Metody i narzędzia wyznaczanie celów
Praca z kontinuum mózg-umysł-ciało jako podstawa pracy neurocoachingowej
 

Neuroprzekaz marki osobistej menadżera (16 godz.)
Neuroprzekaz marki osobistej
Marka osobista menedżera a wizerunek firmy.
Wystąpienia publiczne – neurotechniki pozyskiwania uwagi i przychylności odbiorców
 

Klucz do poznania samego siebie. Trening Structogram 1 (8 godz.)
Analiza struktury mózgu.
Określanie szans i ryzyka indywidualnej dominacji
Rozwijanie efektywności osobistej: budowanie automotywacji i auto-zaangażowania

Zarządzanie komunikacją. Trening Structogram 2- Triogram (8 godz.)
Komunikacja z różnorodnymi klientami
Język werbalny i niewerbalny w komunikacji
 

Diagnoza potrzeb klienta. Trening Structogram 3 (8 godz.)
Słownik komunikacji z różnymi klientami
Rozpoznawania sygnałów produktów, organizacji
 

Zarządzanie zespołem. Trening Structogram 4 (8 godz.)
Diagnozowanie zespołu
Motywowanie i współtworzenie relacji
 

Mózg sukcesu – psychologia sukcesu (16 godz.)
Predyktory sukcesu, czyli co decyduje o sukcesie
Determinany sukcesu i jego ograniczenia
Działania w kierunku osiągania sukcesu
 

Mózg planistyczny – Planowanie rozwoju i budowanie kariery (16 godz.)
Samodiagnoza w zakresie budowania swojej drogi zawodowej
Rola osobowości zawodowej w kształtowaniu wzorców przywództwa
Styl budowania kariery a dotychczasowe doświadczenia zawodowe
Planowanie indywidualnej ścieżki kariery
 

Mózg emocji – Stres zawodowy i zarządzanie emocjami w kierowaniu zespołem (16 godz.)
Mechanizmy powstawania stresu i zarządzanie emocjami
Asertywna odmowa
Sposoby unikania negatywnych skutków stresu zawodowego
 

Mentoring – narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego (16 godz.)
Mentoring w świetle globalnych zmian – nowy paradygmat mentoringu
Kim powinien być mentor – cechy, wartości, etyka
Korzyści płynące z wdrożenia mentoringu
 

Mózg lidera (8 godz.)
Odporność psychiczna i rezyliencja lidera
Przywództwo rezonansowe i jego mózgowe korelaty
Psychologiczny autoportret lidera wg Oldhama i Morris
 

Neuromarketing (8 godz.)
Mózg zakupowy w kontekście teorii Paula MacLeana
Heurystyki i ich wpływ na decyzje zakupowe
Informacje wizualne w marketingu i (niedoskonałe) mechanizmy układu wzrokowego

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji studiów:

 • Zajęcia wyłącznie o charakterze praktycznym, opierające się na najnowszych rozwiązaniach i metodach zakresu neuronauki.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, autoanaliza i analiza profili kompetencyjnych innych osób/ członków zespołów.
 • Scenki, odgrywanie ról, ćwiczenia.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie zadania, przygotowanie prezentacji; praca w grupach – pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów przy wsparciu wykładowcy.
 • Forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca własna, ewaluowana i omawiana z prowadzącym.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność na zajęciach objętych programem studiów i aktywny w nich udział;
 • zaliczenie testu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz 4 międzynarodowe certyfikaty STRUCTOGRAM®

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2024/25 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni (6 zjazdów) i online (3 zjazdy).

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy* zjazdów w roku 2024/2025
 
semestr zimowy:

 • październik: 19-20 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: 16-17 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień: 14-15 – w siedzibie uczelni;
 • styczeń: 18-19 – online;
 • luty: 15-16 – online;

 
semestr letni

 • marzec: 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • kwiecień: 12-13 – w siedzibie uczelni;
 • maj: 17-18 – online;
 • czerwiec: 21-22 – w siedzibie uczelni.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-16.15
 • niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa