Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 semestry
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  marzec 2024

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są organizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.
 

Adresaci studiów
Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy poprzez własny rozwój i współpracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły.
 

Atuty
Studia pomagają dyrektorom i wicedyrektorom szkół:

 • spojrzeć z nowej perspektywy na własne przywództwo w szkole,
 • skoncentrować się na procesach efektywnego uczenia się uczniów i nauczania,
 • wprowadzić przy wsparciu mentorów zmianę w tym obszarze,
 • budować odporność szkoły na sytuacje kryzysowe.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • skutecznych i sprawdzonych metod uczenia się i nauczania,
 • zarządzania zmianą w środowisku szkolnym,
 • kompetencji liderskich,
 • strategicznego przewodzenia w szkole.

 

Opinie

wypowiedzi osób polecających kierunek

 

Partnerzy

kierunku

 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Aleksandra Kluj
email: aleksandra.kluj@ceo.org.pl
https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).