NVC w organizacjach

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie online

Ramowy program Studiów:*

1. Wprowadzenie do przywództwa opartego na potrzebach

 • współdzielenie mocy a przemoc i niemoc
 • empatia a przywództwo
 • 4 elementy skutecznej komunikacji
 • rola lidera we współpracy

2. Ja- poznać i zrozumieć siebie

 • empatia dla siebie
 • jak rozpoznać swoje granice i o nie zadbać
 • co się kryje za trudnym komunikatem czy krytyką
 • jak radzić sobie z silnymi emocjami

3. Ty- poznać i zrozumieć innych:

 • sztuka słuchania z neutralnej przestrzeni
 • świadomość ocen i etykiet oraz ich wielopoziomowego wpływu na relacje
 • transformacja statycznych obrazów i ocen
 • dbanie o własne zasoby w roli lidera

4. Professional Communication Model

 • sześć percepcji postrzegania świata
 • potrzeby psychologiczne wynikające ze struktury osobowości
 • sekwencje dystresu
 • badanie psychometryczne PCM dla każdego z uczestników

5. Konflikt jako droga do porozumienia

 • dynamika trudnej rozmowy
 • rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby
 • jak zadbać o strony w konflikcie
 • jak odejść od walki na rzecz szukania rozwiązań win-win

6. Efektywność osobista lidera

 • Czym jest produktywność osobista lidera?
 • Baza Produktywności Osobistej – 5 podstawowych metod efektywnego działania
 • Skąd wiesz co jest dla Ciebie ważne? – Model Hierarchii Priorytetów
 • Skuteczne osiąganie efektów bez przeciążenia – strategie monitorowania i redukcji obciążenia
 • Jak zadbać o zasoby niezbędne do efektywnego działania?

7. Coachingowy styl przywództwa

 • styl coachingowy a styl dyrektywny
 • bycie coachem versus robienie coachingu
 • rozmowy coachingowe
 • coaching w organizacji

8. Podejmowanie decyzji z uważnością na potrzeby

 • moc jaką daje sprzeciw
 • uzgadnianie a kompromis – jak budować zaufanie i współpracę
 • jak różnorodność i inkluzywność wpływa na efektywność decyzji
 • kto podejmuje decyzję – o koncepcji współdzielenia władzy

9. Kultura informacji zwrotnej

 • czym jest ‘kultura informacji’ zwrotnej w organizacji
 • moc autentyczności i kontaktu w zespole
 • jak dawać informację zwrotną by wzmacniała relację
 • jak przyjmować informację zwrotną

10. Podsumowanie studiów

 • lider w perspektywie systemowej
 • ja jako lider – tożsamość lidera
 • inicjowanie zmian w organizacji
 • integracja umiejętności

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Zapraszamy do stworzenia empatycznej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń.
 • Maksymalna ilość praktyki, wykłady ilustrowane przykładami.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, ćwiczenia praktyczne
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt końcowy realizowany w pracy zespołowej

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia będą realizowane online.
Terminy* zjazdów w roku 2024/2025

semestr zimowy:

 • grudzień: 16-17;
 • styczeń: 13-14;
 • luty: 17-18;

semestr letni

 • marzec: 03-04, 31.03-01.04;
 • maj: 12-13;
 • czerwiec: 02-03;
 • wrzesień: 08-09;

semestr zimowy:

 • październik: 13-14;
 • listopad: 24-25.

 

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa