Neuromanagement

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.
 

Wstęp do neuronauki (8 godz.)
Model biopsychospołeczny
Neuropsychologia poznawcza
Neuroplastyczność i neurogeneza
 

Ekonomia behawioralna i psychologia ekonomiczna (10 godz.)
Analiza zachowania ludzi
Analiza podejmowania decyzji (zwłaszcza finansowych)
Rola heurystyk
 

Neuroprzywództwo (8 godz.)
Modele brain-based coaching
Model SCARF, model 4S,
Model biodynamiczny Rocka, Model Schwartza
 

Mentoring – narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego (18 godz.)
Mentoring w świetle globalnych zmian – nowy paradygmat mentoringu
Kim powinien być mentor – cechy, wartości, etyka
Korzyści płynące z wdrożenia mentoringu
 

Zarządzanie talentami (8 godz.)
Istota zarządzania talentami
Wyzwania i trendy
Zakres programów zarządzania talentami we współczesnych firmach
 

Neurosprzedaż i skuteczne negocjacje w biznesie (12 godz.)
Neuronarzędzia wpływania na innych/ Neurostrategie
Etapy procesu negocjacyjnego
Przygotowanie skutecznych negocjacji – gry negocjacyjne
 

Coaching menadżerski (18 godz.)
Metody i narzędzia wyznaczanie celów z elementami coachingu
Podstawowe wartości w coachingowym stylu zarządzania
Menadżer w roli coacha – projekt indywidualny
 

Marka osobista w neuromarketingu i jej znaczenie podczas wystąpień publicznych (12 godz.)
Neuroprzekaz marki osobistej
Marka osobista menedżera a wizerunek firmy.
Psychologia ról i ich znaczenie w neuromarketingu.
Wystąpienia publiczne – neurotechniki pozyskiwania uwagi i przychylności odbiorców
 

Psychologia pozytywna na użytek organizacji pracy (18 godz.)
Koncepcje pozytywnych organizacji, pozytywnych zachowań w organizacji
Czynniki wpływające na tworzenie dobrostanu psychicznego
Budowanie kapitału psychologicznego
Komunikowanie wartości
Precyzowanie wartości
Implikowanie wartości do życia (modele praktyczne)
 

Stres zawodowy i zarządzanie emocjami w kierowaniu zespołem (12 godz.)
Mechanizmy powstawania stresu i zarządzanie emocjami
Asertywna odmowa
Sposoby unikania negatywnych skutków stresu zawodowego
 

Klucz do poznania samego siebie. Trening Structogram 1 (10 godz.)
Analiza struktury mózgu, określanie szans i ryzyka indywidualnej dominacji
Rozwijanie efektywności osobistej: budowanie automotywacji i auto-zaangażowania
 

Zarządzanie komunikacją. Trening Structogram 2- Triogram (8 godz.)
Komunikacja z różnorodnymi klientami
Język werbalny i niewerbalny w komunikacji
 

Diagnoza potrzeb klienta. Trening Structogram 3 (10 godz.)
Słownik komunikacji z różnymi klientami
Rozpoznawania sygnałów produktów, organizacji
 

Zarządzanie zespołem . Trening Structogram 4 ( 8 godz.)
Diagnozowanie zespołu (profili osobowościowych)
Motywowanie i współtworzenie relacji
 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne, forma: wykład dyskusyjny (z licznymi przykładami).
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najnowszych rozwiązaniach i metodach zakresu neuronauki.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, autoanaliza i analiza profili kompetencyjnych innych osób/ członków zespołów.
 • Scenki, odgrywanie ról, ćwiczenia – praca z kamerą (superwizja).
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie  zadania, przygotowanie  projektu; praca w grupach. pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów przy wsparciu wykładowcy.
 • Forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca własna, ewaluowana i omawiana z prowadzącym.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt programu zarządzania wybranym obszarem z wykorzystaniem neuronauki

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz 4 międzynarodowe certyfikaty STRUCTOGRAM®

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni.

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
 
semestr zimowy:

 • październik: 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: 12-13 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień: 10-11 – w siedzibie uczelni;
 • styczeń: 14-15 – w siedzibie uczelni;
 • luty: 18-19 – w siedzibie uczelni;

 
semestr letni

 • marzec: 11-12 – w siedzibie uczelni;
 • kwiecień: 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • maj: 13-14 – w siedzibie uczelni;
 • czerwiec: 10-11 – w siedzibie uczelni.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa