NVC w organizacjach

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie online

Ramowy program Studiów:*

1. Wprowadzenie do przywództwa opartego na potrzebach

 • współdzielenie mocy a przemoc i niemoc
 • empatia a przywództwo
 • 4 elementy skutecznej komunikacji
 • rola lidera we współpracy

2. Ja- poznać i zrozumieć siebie

 • empatia dla siebie
 • jak rozpoznać swoje granice i o nie zadbać
 • co się kryje za trudnym komunikatem czy krytyką
 • jak radzić sobie z silnymi emocjami

3. Professional Communication Model

 • sześć percepcji postrzegania świata
 • potrzeby psychologiczne wynikające ze struktury osobowości
 • sekwencje dystresu
 • badanie psychometryczne PCM dla każdego z uczestników

4. Dialog wspierający współpracę i współdziałanie

 • jak mówić by być usłyszanym
 • jak słuchać by usłyszeć
 • dialog pomimo różnic
 • jak odmawiać z troską o relację

5. Konflikt jako droga do porozumienia

 • dynamika trudnej rozmowy
 • rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby
 • jak zadbać o strony w konflikcie
 • jak odejść od walki na rzecz szukania rozwiązań win-win

6. Efektywność osobista lidera

 • Czym jest produktywność osobista lidera?
 • Baza Produktywności Osobistej – 5 podstawowych metod efektywnego działania
 • Skąd wiesz co jest dla Ciebie ważne? – Model Hierarchii Priorytetów
 • Skuteczne osiąganie efektów bez przeciążenia – strategie monitorowania i redukcji obciążenia
 • Jak zadbać o zasoby niezbędne do efektywnego działania?

7. Coachingowy styl przywództwa

 • styl coachingowy a styl dyrektywny
 • bycie coachem versus robienie coachingu
 • rozmowy coachingowe
 • coaching w organizacji

8. Podejmowanie decyzji z uważnością na potrzeby

 • moc jaką daje sprzeciw
 • uzgadnianie a kompromis – jak budować zaufanie i współpracę
 • jak różnorodność i inkluzywność wpływa na efektywność decyzji
 • kto podejmuje decyzję – o koncepcji współdzielenia władzy

9. Kultura informacji zwrotnej

 • czym jest ‘kultura informacji’ zwrotnej w organizacji
 • moc autentyczności i kontaktu w zespole
 • jak dawać informację zwrotną by wzmacniała relację
 • jak przyjmować informację zwrotną

10. Podsumowanie studiów

 • lider w perspektywie systemowej
 • ja jako lider – tożsamość lidera
 • inicjowanie zmian w organizacji
 • integracja umiejętności

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Zapraszamy do stworzenia empatycznej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń.
 • Maksymalna ilość praktyki, wykłady ilustrowane przykładami.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, ćwiczenia praktyczne
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt końcowy realizowany w pracy zespołowej

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia będą realizowane online.
 

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • grudzień 2023: 04-05;
 • styczeń 2024: 08-09;
 • luty 2024: 05-06;

 
semestr letni

 • marzec 2024: 11-12;
 • kwiecień 2024: 08-09;
 • maj 2024: 13-14;
 • czerwiec 2024: 10-11;
 • wrzesień 2024: 16-17;

 
semestr zimowy:

 • październik 2024: 14-15;
 • listopad 2024: 25-26.

 

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa