Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

REKRUTACJA ONLINE

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  w r. ak. 2023/24 zajęcia grupy I odbywają się w siedzibie uczelni; zajęcia grupy II odbywają się online; zajęcia grupy III – w siedzibie uczelni
  harmonogram

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2023

 

Uwaga! Rekrutacja do grupy I oraz II zakończona!

Możliwy zapis na listę rezerwową grupy II: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl.

Trwa rekrutacja do grupy III – zapraszamy!


Wybierz studia Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga – rozwiniesz i pogłębisz kompetencje w zakresie budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem, bazując na dialogu i wzajemnym poszanowaniu.
Nauczysz się wprowadzać i praktykować Porozumienie bez Przemocy w swoją codzienność, relacje z innymi lub życie zawodowe oraz możesz przygotować się do procesu certyfikacji na trenera NVC prowadzonego przez światowe The Center for Nonviolent Communication.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Centrum Life Coaching Polska

Twoje 4 kroki do praktyki Porozumienia bez Przemocy
1
Poznaj trendy
Poznasz zastosowania komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Dowiesz się, jak wspierać siebie i zespół, zarówno na gruncie rodziny, jak i firmy czy organizacji. Dowiesz się, jak postępować w sytuacjach konfliktowych tak, aby nie osiągnąć kompromisu, ale aby każda strona była usatysfakcjonowana – tak, to możliwe.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Poznasz podstawowe założenia PbP, model 4 kroków, dance floor, metody pracy z ciałem, modele transformacji przekonań i postaw, podstawy mediacji, wprowadzenie do coachingu opartego na empatii i wiele innych wspierających praktyk.
3
Ucz się od praktyków
Twoimi mentorami będą praktycy, którzy od wielu lat stosują komunikację opartą na empatii i współpracują z biznesem, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami indywidualnymi. To trenerzy, coachowie, psychologowie, mediatorzy. Wprowadzą Cię w praktyczne aspekty stosowania Porozumienia bez Przemocy.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatów i różnorodnych ćwiczeń. Uczysz się przez interakcje w podgrupach i w parach, dyskusje, case studies, scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją. Dodatkowo zrealizujesz zadania i obserwacje rozwojowe, których celem jest własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Atuty:

 • uczysz się od praktyków – Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga to pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, we współpracy z Centrum Life Coaching Polska;
 • studia przygotują Cię do certyfikacji NVC – Twój udział w zajęciach prowadzonych przez certyfikowanych trenerów może stać się etapem na ścieżce certyfikacji przez The Center for Nonviolent Communication;
 • zdobędziesz umiejętności, które zastosujesz zarówno w kontakcie z klientem indywidualnym, jak i w biznesie
  – rozwiniesz i pogłębisz kompetencje w zakresie budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie, osobny blok zajęć jest poświęcony budowaniu zespołów w rodzinie, firmie, organizacji i instytucji;
 • poznasz sposoby facylitowania w rozwiązywaniu konfliktów oraz radzenia sobie z etykietami i ocenami w oparciu o NVC – zgłębisz i przećwiczysz na czym może polegać Twoje wsparcie w obliczu sytuacji konfliktowych, tak by wspierać poszukiwanie rozwiązania zaspokajającego potrzeby obu stron.

 

Zostań praktykiem Porozumienia bez Przemocy. Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

 • stosowania założeń Porozumienia bez Przemocy;
 • zarządzania własnymi emocjami;
 • radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały;
 • budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku;
 • rozwiązywania konfliktów;
 • radzenia sobie z silnymi emocjami;
 • budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór;
 • efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię;
 • udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego;
 • podstaw mediacji i kompetencji mediatora NVC;
 • wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, mediatora.

 

 

Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, a w szczególności do:

 • specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów);
 • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje;
 • menedżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie;
 • a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC.

 

Partner

kierunku

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa