Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 
Specjalność Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój koncentruje się na interakcjach człowiek-natura i społeczeństwo-środowisko przyrodnicze, korzystając z wielodyscyplinarnego podejścia do obszarów badawczych, orientacji teoretycznych i metod socjologicznych. W ramach tej specjalności podejmowane są tematy dot. decyzji środowiskowych i konsultacji społecznych, polityki i edukacji, sprawiedliwości energetycznej, ruchów społecznych na rzecz ochrony środowiska oraz celów zrównoważonego rozwoju (w tym dyrektyw unijnych, np. dot. ESG). Studia te dają narzędzia do lepszego zrozumienia i planowania zmian oraz pozwala na pogłębioną analizę reform i adaptacji środowiskowej.
Formuła zajęć, poprzez warsztaty i analizy przypadków, pozwala na połączenie teorii z praktyką, w szczególności w trakcie warsztatów studenci nauczą się rozpoznawać konflikty społeczno-ekologiczne oraz będą testowali możliwe rozwiązania dla lokalnych i globalnych wyzwań w przyszłości.

Czego uczysz się na tej specjalności?

Studiując na tej specjalności, poznasz nie tylko teorie, ale weźmiesz też udział w praktycznych działaniach zespołowych, aby rozpoznawać swoje predyspozycje do pracy w różnych sektorach (biznesu, administracji lub NGO) i ćwiczyć umiejętności niezbędne do wykonywania w przyszłości zawodów związanych z analizą danych, realizowaniem projektów infrastrukturalnych i inicjatyw rozwojowych oraz komunikowaniem się z klientami, urzędnikami państwowymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Absolwenci będą umieli analizować złożone kwestie zrównoważonego rozwoju, korzystając z różnych narzędzi analitycznych i rozumiejąc kontekst społeczny, kulturowy, polityczny i gospodarczy. W trakcie studiów będą rozwijali kompetencje systemowego i strategicznego myślenia oraz będą rozwijali kompetencje społeczne niezbędne do realizacji projektów związanych z zarządzaniem środowiskiem, dobrostanem, rozwojem infrastruktury i polityki o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Jest to pierwsza specjalność w Polsce łącząca program socjologii środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który będzie realizowany nowoczesnymi metodami dydaktycznymi w formule dualnego i partnerskiego uczenia.

 

Atuty:

 • zajęcia są prowadzone przez ekspertów z akademii, organizacji pozarządowych i instytucji biznesowych i publicznych;
 • łączenie wiedzy praktycznej z akademicką; warsztaty są oparte o metodologię analiz przypadków
 • praktyczne studia rozwijają kompetencje systemowego i strategicznego myślenia;
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii i analiz potrzeb kompetencji przyszłości na rynku pracy;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Akademickiego Biura Karier CC przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa