Doktorat

Udostępnij strone

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2018 r. nabór nowych kandydatów do Programu został zwieszony. 

Istnieje możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i uzyskania doktoratu w trybie eksternistycznym do 28 lutego 2021 r.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).