Studia II stopnia po polsku

Udostępnij strone

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Rekrutacja online Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.

 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Przesłanie skanów dokumentów.
  Wgraj skany dokumentów aplikacyjnych na studia na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji online.
 4. 4
  Wyniki rekrutacji.
  Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji online.
 5. 5
  Dopełnienie formalności.
  Po zakwalifikowaniu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student (wzór), dokonanie odpłatności za studia oraz dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów na studia. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Dopełnienie wszystkich formalności związanych z zakwalifikowaniem na studia jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać wpis na listę studentów.
 6. 6
  Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.


UWAGA!
Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie dołączenia do aplikacji wymaganych dokumentów.

 

 

 

Oferta studiów II stopnia stacjonarnych

 

Oferta studiów II stopnia niestacjonarnych

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).