Studia podyplomowe

Udostępnij strone

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl (studia w języku polskim i dwujęzyczne polsko-angielskie). Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online
 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Przesłanie skanów dokumentów.
  Wgraj skany dokumentów aplikacyjnych na studia na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji online.
 4. 4
  Złożenie oryginałów dokumentów.
  Dział Rekrutacji poinformuje Cię o terminie dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych na studia. Wymagane dokumenty można dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 5. 5
  Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia.
 6. 6
  Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia zostaniesz poproszony o dokonanie odpłatności za studia.
 7. 7
  Rozpoczęcie studiów.
  Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć


UWAGA!
Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.