Studia podyplomowe

Udostępnij strone

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. Rektutacja na studia podyplomowe prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).