Life Coaching

Udostępnij strone

Dwusemestralny program kierunku Life Coaching został stworzony z myślą o osobach, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life coachingu, które w przyszłości chciałyby nauczyć się pracować jako coach, dla specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, a także dla psychologów, terapeutów, nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których omawiane są studia przypadków.

Program

Program studiów* obejmuje 152 godziny dydaktyczne, zajęcia realizowane w trybie niestacjonarnym w siedzibie uczelni.

Język wykładowy: polski
Ramowy program studiów:*

Forma zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy i indywidualny.

1. Specyfika pracy coacha:

 • co to jest life coaching, specjalizacje, różnice w podejściach, postawa i etyka coacha – 16 godz.,
 • budowanie kontaktu podczas sesji coachingowej – 16 godz.,
 • psychologia w coachingu – 4 godz.

2. Warsztat umiejętności life coacha:

 • model sesji coachingowej – 8 godz.,
 • kompetencje coacha ICF – 8 godz.,
 • coaching zmiany –8 godz.

3. Coaching w zastosowaniu:

 • coaching dla rodziców – 14 godz.,
 • coaching dla par, związków, relacji – 16 godz.,
 • coaching wellness – zdrowie i równowaga życiowa – 16 godz.,
 • Zen coaching i coach oddechu – 10 godz.,
 • coaching w ujęciu systemowym – 8 godz.,
 • coaching grupowy – gra „Podróż bohatera” – 8 godz.,
 • coaching międzykulturowy – 4 godz.,
 • przygotowania do praktyki coacha i zagadnienia etyczne – 16 godz.

*Program może ulec niewielkim zmianom.
Zasady realizacji studiów:

 • ​Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera.
 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków o bardzo indywidualnym stylu pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach (coach – coachee),
 • Dyskusje, case study, scenki, ćwiczenia praktyczne,
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości
 • Sesje na forum, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji,
 • 9 godzin samodzielnej praktyki coachingowej z innymi uczestnikami oraz 3 godz. z klientem zewnętrznym

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • 12 godzin praktyki w postaci prac domowych;
 • 2 testy – po jednym na zakończenie każdego semestru
 • prezentacja na zakończenie studiów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.
UWAGA!
Porównaj kierunek studiów Life Coaching Start Up!, który zawiera te same moduły, ale jest rozszerzony o dodatkowe godziny (180 zamiast 152) oraz praktyki, superwizje i mentoring grupowy. Uczestnicy Life Coaching Start Up dostają dodatkowy dyplom zaświadczający ukończenie kursu akredytowanego przez ICF.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia realizowane w soboty (9.00-18.00) i niedziele (9.00-16.15), w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023

semestr zimowy:

 • październik: 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • listopa: 26-27 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień: 10-11 – w siedzibie uczelni;
 • styczeń: 14-15 – w siedzibie uczelni;
 • luty: 04-05 oraz 25-26 – w siedzibie uczelni.

semestr letni

 • marzec: 11-12 – w siedzibie uczelni;
 • kwiecień: 15-16 oraz 29-30 – w siedzibie uczelni;
 • czerwiec: 24-25 – w siedzibie uczelni.

 

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

+48 503 442 487
pok. 1211, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa