Life Coaching Start Up

Udostępnij strone

Dwusemestralny program kierunku Life Coaching został stworzony z myślą o osobach, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life coachingu, które w przyszłości pracować jako coach, dla specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, a także dla psychologów, terapeutów, nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry.

Został przygotowany z myślą o osobach chcących pracować jako coach. Oparty na międzynarodowych standardach rozwija postawę i umiejętności do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów zgodnie z regułą: 80 % praktyki, 20% teorii.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów*

Forma prowadzenia zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy.

Zjazd 1. Esencja coachingu – 16 godz.

 • W trakcie zajęć dowiesz się co to jest life coaching, jakie są specjalizacje i różnice w podejściach, dlaczego coaching jest taki skuteczny, czym różni się coaching od innych form rozwoju, na czym polega praca coacha i jakich umiejętności wymaga, Zobaczysz jak wygląda sesja coachingowa i sam/a doświadczysz siły rozmowy coachingowej. Poznasz pierwsze narzędzia takie, jak koło coachingowe czy model pracy z wizją. Pierwsze zajęcia to czas poznania innych uczestników i zintegrowanie grupy, tak aby łatwo pracowało się w podgrupach i parach.
 • Poznasz standardy i etyczne zagadnienia pracy coacha. Dowiesz się jak zaplanować swój proces uczenia się i rozwoju.

Zjazd 2. Budowanie kontaktu podczas sesji coachingowej oraz Coaching w ujęciu systemowym – 16 godz.

 • Dowiesz się jak tworzyć bezpieczne, pełne szacunku środowisko do zmiany w kontakcie coach – klient, co sprzyja nawiązaniu kontaktu, a co go ogranicza, poznasz co jest twoją mocną stroną w budowaniu kontaktu, jak w sposób etyczny budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa klienta, jak tworzyć układ coachingowy z klientem, który trwa przez cały proces zmiany klienta. Przyjrzymy się pozycjom percepcyjnym, postawie coacha w kontakcie z klientem oraz poszerzaniu takich umiejętności jak obserwowanie, słuchane odzwierciedlające, empatyczne czucie.
 • Poznasz zagadnienia coachingu systemowego, gdzie systemem jest rodzina lub organizacja.

Zjazd 3. Modele sesji coachingowej – 16 godz.

 • Poznasz strukturę rozmowy coachingowej oraz wiele ćwiczeń, które pogłębią umiejętność aktywnego słuchania oraz zadawania pytań odkrywających. Poszerzysz umiejętność ustanawiania celu w procesie coachingowym i poznasz nowe modele pracy z celem. Odkryjesz co wspiera cię w słuchaniu innych i słyszeniu tego, co naprawdę chcą powiedzieć. Poznasz język coacha, który najbardziej sprzyja otwarciu się klienta na przyjęcie nowych informacji i ma pozytywny wpływ na jego proces. Przyjrzymy się narzędziom coachingowym w kontekście pracy mózgu – zaangażowania obu półkul w proces uczenia się. Doświadczysz jak wyrażać uznanie i jak komunikować się w sposób bezpośredni z klientem, aby być autentycznym, naturalnym i w zasobnym stanie podczas sesji.
  Oprócz wielu ćwiczeń będą prezentacje na forum.

Zjazd 4. Psychologia w coachingu/ Coaching wielokulturowy/ Coaching grupowy z grą „Podróż Bohatera” – 16 godz.

 • Ten zjazd to okazja do wgłębienia się w tajniki pracy coacha pod względem zagadnień z zakresu psychologii. Jak rozpoznać kogo potrzebuje klient – kiedy skierować go do coacha a kiedy do terapeuty. Jak dostrzec wpływ tzw. ukrytych struktur na postępowanie jednostki – na jej cele i system wartości i jak z tego korzystać w pracy coacha. Dowiesz się także o uwarunkowaniach coachingu wielokulturowego oraz metodach pracy w coachingu grupowym.

Zjazd 5. Coaching rodzicielski (Parent Coaching) oraz wprowadzenie do Zen coachingu – 16 godz.

 • Dowiesz się i doświadczysz jak stosować coaching w obszarze rodzicielstwa: jak pracować z rodzicami jako klientami i jak inspirować rodziców do podejścia coachingowego w wychowaniu dziecka. Poznasz zakres kompetencji coacha pracującego z rodzicami oraz narzędzia z tego zakresu. Bardzo inspirujący zjazd dla każdego rodzica. Wiele ćwiczeń praktycznych będzie okazją do umocnienia kompetencji coachingowych. Poznasz także podstawowe zasady zen coachingu i dowiesz się co wyróżnia ten styl pracy coachingowej. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy.

Zjazd 6. Coaching par i związków – 16 godz.

 • Jakie wewnętrzne zmiany potrzebuje przejść coach i jakie umiejętności oraz narzędzia – znać i posiadać, aby pracować z klientem w obszarze związków i relacji? Na tym zjeździe zbadasz swoje skrypty na temat miłości i związków, aby móc świadomie wspierać swoich klientów. Odkryjesz jak pracować z emocjami swoimi i klienta na jeszcze głębszym poziomie. Dowiesz się także czym różni się metodyka pracy w coachingu par od coachingu relacji.
 • Podczas praktycznych ćwiczeń i symulacji nauczysz się jak wspierać pary w ich rozwoju i urzeczywistnianiu celów. Pogłębisz kolejne kluczowe kompetencje coacha takie, jak: obecność coachingowa, poszerzanie i pogłębianie świadomości klienta. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy.

Zjazd 7. Coaching Wellbeing – 16 godz.

 • Poznasz definicję i główne aspekty coachingu wellbeing, dowiesz się jaka jest rola równowagi w procesie zmian, i które aspekty potrzebują tej równowagi. Na własnym przykładzie odkryjesz metody regeneracji i wprowadzania większej świadomości w różne aspekty swojego życia, aby móc wspierać potem swoich klientów. Poznasz i doświadczysz wybranych narzędzi lub modeli budujących i utrzymujących wellbeing. Między innymi – work life integration, psychologia pozytywna, model odporności psychicznej, model PERMA, FLOW itp.

Zjazd 8. Coaching zmiany oraz Coaching oddechu – 16 godz.

 • Poznasz kolejne zaawansowane sposoby pracy z klientem w kontekście procesu zmiany. Jak pracować z postawą klienta wobec zmiany, z krytyka, oporem, i przekonaniami ograniczającymi. Czy istnieją trudni klienci? Co może nam sprawiać trudność w pracy coacha, jak odkrywać i integrować własne zasoby. Jaka jest rola oddechu w naszym życiu – jak otworzyć się na subtelniejsze doświadczanie relacji z samym sobą, jak i klientem?
 • Jak dbać o swój stan podczas sesji i całego procesu coachingowego. Ćwiczenia i praktyka rozmowy coachingowej pozwolą na pogłębianie umiejętności. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy.

Zjazd 9. Przygotowanie do praktyki coacha i zagadnienia etyczne – 16 godz.

 • Tematy tego dwudniowego spotkania to: zintegrowanie poznanych wcześniej metod i technik coachingowych, pogłębienie umiejętności praktycznych, poznanie wskazówek – jak rozpocząć pracę coacha, jakie są reguły marketingowe w projektowaniu profesji coacha, co sprawdziło się w pracy innych coachów. Sposoby promowania coachingu wśród klientów. Zasady etyczne, zwyczaje i normy w środowisku coachów. Spodnoszenia jakości pracy coacha. Własna ścieżka rozwoju jako coach. Odkrywanie unikatowych zasobów każdego z uczestników. Przygotowanie do obron i superwizji.

Zjazd 10. Obrony, superwizje, mentoring – 16 godz.

 • Inspirujące prezentacje
 • Feedback grupowy i indywidualny
 • Intensywny proces uczenia się podczas superwizji
 • Elementy mentoringu grupowego

*Program i kolejność zjazdów może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów

 • ​Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera.
 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń.
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów.
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków o bardzo indywidualnym stylu pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu.
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach (coach – coachee).
 • Dyskusje, case study, scenki, ćwiczenia praktyczne.
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.
 • Sesje na forum, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji, możliwość feedbacku.
 • 9 godzin dodatkowej praktyki z uczestnikami studiów.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • 9 godzin samodzielnej praktyki coachingowej;
 • prezentacja na forum;
 • test na zakończenie każdego z semestrów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz certyfikat ACSTH.

UWAGA!

ACSTH
Osoby zainteresowane akredytacją i uzyskaniem dodatkowego dyplomu ACSTH znajdą więcej szczegółów na stronie kierunku studiów podyplomowych Life Coaching,

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w edycji jesiennej 2024/2025 

semestr zimowy 2024/2025:

 • październik: 19-20;
 • listopad: 16-17; 30-01.12;
 • grudzień: 14-15;
 • styczeń: 18-19;
 • luty: 01-02; 22-23;

semestr letni 2024/2025

 • marzec 15-16
 • kwiecień: 12-13;
 • czerwiec: 28-29.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-16:15
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa