Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

Kierowniczką studiów jest Sylwia Żmijewska-Kwiręg.
Jest dyrektorką programową oraz członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruje działem „Szkoła ucząca się”. Wspólnie z zespołem rozwija program, zwłaszcza w zakresie upowszechniania współpracy nauczycieli i dyrektorów oraz rozwijania przywództwa edukacyjnego.
Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, twórczyni programów nauczania i podręczników, współautorka programów kompleksowego wspomagania szkół oraz materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji. Certyfikowana trenerka, tutorka i mentorka programów CEO i innych organizacji pozarządowych. Absolwentka programu „Liderzy PAFW”. Współpracuje z różnymi instytucjami, którym z edukacją jest po drodze, m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Nauki Kopernik, Fundacją EFC.
 

Zajęcia prowadzą:

Danuta Sterna – matematyczka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Politechniki Warszawskiej (1974-1986), od 1990 roku nauczycielka matematyki w szkołach publicznych i niepublicznych. Trenerka programu „Szkoła ucząca się”. Autorka książek o ocenianiu kształtującym i publikacji oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli.

dr Jędrzej Witkowski – absolwent nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Wieloletni pracownik a obecnie prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Joanna Walczak – od 2007 dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyka. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2010 roku. Jest dyrektorką konsultantką SPLO, promotorka i recenzentką prac dyplomowych na studiach, trenerką w wielu programach, m.in. SPLO i Całościowy Rozwój Szkoły.

Marta Hołub – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektorka konsultantka i trenerka. Pracowała jako doradca w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Koordynuje „ścieżki dyrektorskie” w programach Całościowy Rozwój Szkoły. Uważa, że podstawą uczenia się w szkole są dobre relacje.

Marek Krukowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, dyrektor Prywatnych Szkół im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Absolwent Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Od wielu lat związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trener i dyrektor konsultant SPLO. Zwolennik zmian w polskiej szkole, docenia ocenianie kształtujące oraz odkrywa myślenie krytyczne.

Zofia Steć – od 2003 r. dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, obecnie trenerka i dyrektorka konsultantka. Trenerka CEO w wielu programach.

Beata Kacprowicz – pracuje w zawodzie nauczycielskim od 1987 r. Jest dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku. Od 2000 r. współpracuje z CEO. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, obecnie trenerka i dyrektorka konsultantka.

Justyna Franczak – nauczycielka biologii, od początku swojej drogi edukacyjnej związana z katowickim Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego. Dziś wciąż z radością uczy biologii i jest dyrektorką Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 23 w Katowicach. Swoją współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła w 2000 roku jako trenerka programu „Szkoła ucząca się”. Dziś jest także asystentką szkół, moderatorką kursów internetowych. Pracuje w zespole merytorycznym propagującym wdrażanie OK zeszytu do szkół.

Łukasz Koss – nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach koło Słupska. Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów języka angielskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwent Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, obecnie trener i facylitator grup seminaryjnych w tym działaniu. Uczestnik Szkoły Liderów PAFW. Student prawa.

Eliza Wróblewska-Hencel – polonistka i logopedka, wicedyrektorka jednej ze szkół gminy Malechowo. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, aktualnie facylitatorka grup seminaryjnych w tym działaniu. Liderka w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły. Entuzjastka oceniania kształtującego i OK zeszytu.

Mirosława Turczyn – od 2016 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Obecnie trenerka, dyrektorka konsultantka, facylitatorka grup seminaryjnych. Zwolenniczka oceniania kształtującego, edukacji włączającej i mediacji rówieśniczych. Współpracowała przy programach Młodzi ludzie głosują, Całościowy Rozwój Szkoły, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej.

Barbara Kochanek – nauczycielka matematyki i dyrektorka w I Liceum Ogólnokształcym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Wspiera słuchaczy bieżącej edycji jako trenerka i dyrektorka konsultantka.

Przemysław Kluge – tworzy, organizuje i koordynuje działania, które są rozwojowe dla dyrektorów szkół, m.in. cykl webinariów i seminariów „Odporna szkoła” dla dyrektora i Letnią Szkołę Dyrektorów. Jest polonistą. Wykształcenie uzupełniał licznymi studiami podyplomowymi z zakresu zarządza oświatą i ewaluacji. Ma rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która uprawnia go do prowadzenia treningów interpersonalnych. W trakcie 32-letniej kariery w edukacji był bibliotekarzem, nauczycielem, dyrektorem szkoły (publicznej i prywatnej), trenerem oświatowym i biznesowym, dyrektorem ośrodka ORKE przy WSiP.
 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Aleksandra Kluj
email: aleksandra.kluj@ceo.org.pl
https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa