3. Program rozwoju edukacji on-line

Udostępnij strone
Projekt zakłada aktualizację i wdrożenie platformy e-learningowej Moodle jako narzędzia wzmacniającego efektywność procesu dydaktycznego oraz utworzenie Otwartych Zasobów Uczelni. W ramach rozwoju edukacji online utworzone zostaną kontenty dydaktyczne do blended-learningu i e-learningu oraz Cyfrowa Baza Wiedzy.

 

Założenia zadania zostały ujęte w 2 modułach:

I MODUŁ – aktualizacja i wdrożenie platformy e-learningowej

II MODUŁ – stworzenie Otwartych Zasobów Uczelni poprzez opracowanie przez kadrę dydaktyczną CC

  • 113 kontentów dydaktycznych do blended-learningu,
  • 2 pełnych 4-modułowych kursów e-learningowych do niezależnego korzystania, w zakresie analizy danych , ABCD liderstwa oraz Cyfrowa Baza Wiedzy.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).