2. Zintegrowane Centrum Karier CC

Udostępnij strone
W ramach zadania powstanie zintegrowana platforma do obsługi wszystkich procesów pozostających w kompetencji Centrum Karier: analiza prognoz zatrudnienia, uczelnianych monitoringów karier zawodowych absolwentów, badania regionalnego rynku pracodawców oraz ich spostrzeżeń w stosunku do praktycznych kompetencji i umiejętności absolwentów CC. Platforma będzie posiadała funkcjonalności, które podniosą jakość procesów związanych z realizacją staży i praktyk studentów CC, kontaktów z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, NGOs czy organizacjami pracodawców. Wdrożenie platformy planowane jest na rok 2020.