4. Program rozwoju kompetencji pracownika CC (PRKP)

Udostępnij strone

W programie przewidziany jest udział 52 pracowników Collegium Civitas. Program wsparcia uwzględnia działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresach ścisłe związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, a efekty kształcenia zostaną wykorzystane na rzecz CC do podnoszenia jakości kształcenia.

 

Formy wsparcia:

 1. Office 365 Online
 2. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego i prewencji zagrożeń terrorystycznych
 3. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
 4. Szkolenia w zakresie zarządzania procesem IT na Uczelni
 5. Prince2 Foundation\Practitioner z egzaminem
 6. Agile Foundation\Practitioner z egzaminem
 7. Zarządzanie zespołem – styl zarządzania i delegowanie zadań (kadra kierownicza i zarządcza)
 8. Zarządzanie w warunkach zmian
 9. Szkolenia certyfikowane z realizacji zasady konkurencyjności i zamówień publicznych do 30 tyś. Euro
 10. Efektywna komunikacja i budowanie relacji w biznesie
 11. Kurs obsługa klienta i komunikacja z klientem
 12. Kurs Savoir-vivre i etykieta w biznesie
 13. Studia podyplomowe z zakresów wskazanych przez pracowników adm.
 14. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 15. Aplikowanie o granty badawcze i zarządzanie projektami badawczymi
 16. Specjalistyczne kursy dla księgowych
 17. Aspekty prawne obsługi procesu dydaktycznego studenta.

 

Harmonogram szkoleń pracowników
 

DOKUMENTY DO POBRANIA