1. Program rozwoju kompetencji studenta CC (PRKS)

Udostępnij strone

W programie przewidziany jest udział 212 studentów ostatnich 4 semestrów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w Collegium Civitas. Ma on na celu podniesienie kompetencji studentów (m.in. zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych) poprzez ich udział w zaplanowanych formach wsparcia, takich jak szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.

W ramach programu  zostaną zorganizowane następujące szkolenia i warsztaty:

  1. Projektowanie innowacyjnych produktów metodą Design Thinking
  2. DIMAQ-Digital Marketing Qualification + egzamin
  3. Prince2 Foundation + egzamin
  4. SPSS (basic) & SPSS (marketing analityczny CRM)
  5. Negocjacje w biznesie – zajęcia warsztatowe z udziałem pracodawcy
  6. Warsztaty komunikacji i pracy w zespole multikulturowym
  7. Wizyty studyjne u pracodawcy zgodne z profilem kompetencji studenta oraz efektami kształcenia dla danego kierunku skierowane do studentów wszystkich kierunków
  8. Warsztaty ABCD analizy danych (4-modułowy cykl warsztatów e-learningowych realizowanych metodą projektową).

 

Wszyscy uczestnicy programu objęci zostaną bilansem kompetencji przed przystąpieniem oraz po jego zakończeniu.

 

Harmonogram szkoleń – semestr zimowy

Harmonogram szkoleń – semestr letni

 

DOKUMENTY: