Coaching zdrowia, żywienia i stylu życia

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych, realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Ramowy program Studiów:*

WPROWADZENIE DO COACHINGU ZDROWIA
Metodologia coachingu, zgodnego ze standardami i etyką ICF. Narzędzia diagnostyczne w pracy coacha. Zarządzania energią osobistą. Zasady kontraktowania. Postawa coachingową. Coaching indywidualny i grupowy.
 
COACHING ZDROWIA, ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA W PRAKTYCE
 
COACHING ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA
Coaching stylu życia.
Coaching żywienia.
Fitoterapia.
Mikroodżywianie
 
STRES I FUNKCJOWANIE W ZMIANIE
Praca ze stresem
Funkcjonowanie w zmianie
 
COACHING W CHOROBACH PSYCHOSOMATYCZNYCH
Wzmacnianie poziomu energii i witalności
Praca z przekonaniami
 
RÓWNOWAGA I ROZWÓJ WEWNĘTRZNY
Oddech i medytacja
Medycyna wibracyjna i praca z głosem
Długowieczność i zdrowe starzenia się, praca z ciałem
 
KINEZJOLOGIA
Podstawy kinezjologii
Medycyna holistyczna
Wpływ doświadczeń i emocji na zdrowie
Kinezjologia w praktyce
 
PROMOCJA ZDROWIA W ORGANIZACJACH
Działania prozdrowotne w miejscu pracy
Programy profilaktyczne dla organizacji / firm
Kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego
 
PRAKTYKA COACHA
Coaching indywidualny i zbiorowy
Techniki coachingowe
 
EGZAMIN KOŃCOWY i superwizje
 

*Program może ulec niewielkim zmianom.
 

Zasady realizacji studiów:

Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach coachingowych i mentoringowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • obecność na min. 160 h zajęć;
 • egzamin z wiedzy zdobytej podczas studiów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Collegium Civitas.
 

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • październik: 28-29 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: 25-26 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień: 09-10 – w siedzibie uczelni;
 • styczeń: 20-21 – w siedzibie uczelni;
 • luty: 17-18 – w siedzibie uczelni;

semestr letni

 • marzec: 09-10 – w siedzibie uczelni;
 • kwiecień: 27-28 – w siedzibie uczelni;
 • maj: 11-12 – w siedzibie uczelni;
 • czerwiec: 01-02; 15-16 – w siedzibie uczelni.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa