Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) w języku polskim – oferujemy 15 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.