Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) w języku polskim – oferujemy 18 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.