Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Jacek Strzemieczny
Dr nauk humanistycznych, trener, superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożyciel, w latach 1994-2017 prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 1989-2004 dyrektor Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 
 
Zajęcia prowadzą:
 
 
Danuta Sterna – matematyczka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Politechniki Warszawskiej (1974-1986), od 1990 roku nauczycielka matematyki w szkołach publicznych i niepublicznych, autorka publikacji dla nauczycieli i materiałów metodycznych, trenerka programu Szkoła Ucząca Się, kierowniczka Akademii SUS prowadzącej szkolenia dla nauczycieli, autorka książki „Ocenianie kształtujące w praktyce”.
 
dr Grzegorz Mazurkiewicz – socjolog, pracownik w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych UJ, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN.
 
William Stroud – ekspert edukacyjny z Columbia University Teachers College, założyciel dwóch nowojorskich szkół: Urban Peace Academy w East Harlem i Baccalaureate School for Global Education, Queens, które wspięły się na najwyższe pozycje w rankingach ponadpodstawowych placówek publicznych. Był dyrektorem wykonawczym ds. Jakości Szkół w nowojorskim departamencie edukacji oraz zastępcą dyrektora w Konsorcjum ds. Badań nad Polityką w Edukacji w Teachers College Columbia University.
 
prof. Andrzej Blikle – informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy. Wykładał na uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. w Berkeley, Kopenhadze, Linköping. Zajmuje się również zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw TQM i prowadzi w tym obszarze działalność dydaktyczną (książka, publikacje, szkolenia, cykliczne konwersatorium).
 
dr hab Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
 
dr Jędrzej Witkowski – absolwent nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Wieloletni pracownik a obecnie prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 
Joanna Walczak – od 2007r. dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyka oraz  m.in. SPLO,  studiów Trener zdolności poznawczych na SWPS. Z CEO współpracuje od 2010 roku – jest dyrektorką konsultantką na SPLO, promotorką i recenzentką prac dyplomowych, trenerką  w wielu programach, m.in. Akademia Liderów Oświaty,  Szkoła dla Innowatora, Całościowy Rozwój Szkoły.
 
Dariusz Zelewski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Marta Hołub – od 22 lat nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, a od 13 dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektor konsultant i trener. Pracowała jako doradca w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Koordynuje „ścieżki dyrektorskie” w programach Całościowy Rozwój Szkoły. Uważa, że podstawą uczenia się w szkole są dobre relacje.
 
Marek Krukowski – absolwent SPLO, od 12 lat związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ostatnio jako trener.  Na co dzień nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, od 13 lat dyrektor szkoły, najpierw gimnazjum a obecnie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Zwolennik zmian w polskiej szkole, docenia ocenianie kształtujące oraz odkrywa myślenie krytyczne. Bardzo lubi rozmowy na temat edukacji.
 
Zofia Steć – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim od 2003 r. Zwolenniczka budowania relacji w pomiędzy uczniami metodą Czas w kręgu. Dyrektor Konsultant na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty , Collegium Civitas i CEO, promotor i recenzent prac dyplomowych  o wdrażaniu Oceniania Kształtującego w szkołach. Trenerka CEO w wielu programach, ostatnio w Programie szkoła dla innowatora.
 
Beata Kacprowicz – pracuje w zawodzie nauczycielskim od 1987 r., na stanowisku dyrektora od 1999 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku. Od 2000 r. współpracuje z CEO ( KOSS, SUS, OK). W 2009 r. ukończyła SPLO. W latach 2014-2017 pełniła rolę Dyrektora Konsultanta na SPLO. W latach 2017-2019 prowadziła zajęcia na WSG w Bydgoszczy, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne.
 

 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Anna Dojer
anna.dojer@ceo.org.pl
www.lideroswiaty.pl
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
splo@ceo.org.pl