Zarządzanie - specjalność z programem pomostowym w jęz. ukraińskim

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim została zakończona.
 

Увага! Набір на українсько-польську програму та на курси польської мови завершено!
 


Kandydaci z Ukrainy na studia I stopnia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 muszą przedstawić świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), które zawiera oceny z ostatniej (11) klasy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia: Rekrutacja online
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
3. 2 fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 35×47 mm) przykład zdjęcia

Ważne: dokumenty rekrutacyjne należy przesłać mailem. Po przyjęciu na studia i przybyciu do Warszawy donieś do Działu Rekrutacji oryginały wszystkich dokumentów wymienionych powyżej, dwa egzemplarze umowy oraz 2 fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych przykład zdjęcia. Wizyta w Dziale Rekrutacji jest możliwa po zarezerwowaniu wizyty na civitas.nakiedy.pl

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

1. Rejestracja on-line.
Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w paszporcie oraz na świadectwie dojrzałości. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
Rekrutacja online

2. Skompletowanie dokumentów.
Przygotuj komplet dokumentów

3. Złożenie dokumentów.
Wymagane dokumenty na wstępnym etapie rekrutacji należy przesłać mailem dokumentów na adres admissions@civitas.edu.pl

4. Decyzja.
Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji online.

5. Dopełnienie formalności.
Po zakwalifikowaniu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową do Działu Rekrutacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia na studia. Wizyta w Dziale Rekrutacji jest możliwa tylko po zarezerwowaniu terminu na https://civitas.nakiedy.pl/

6. Rozpoczęcie studiów.
Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.
UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

Увага! Набір на українсько-польську програму та на курси польської мови завершено!