Studia I stopnia po polsku

Udostępnij strone

  1. 1
    wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl  Rekrutacja online
  2. 2
    kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Biurze Rekrutacji)
  3. 3
    dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej, jeżeli nie została wniesiona przez system PayU

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską
 

Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.