Studia I stopnia po polsku

Udostępnij strone

 1. 1
  podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl  Rekrutacja online
 2. 2
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przykład zdjęcia
 4. 4
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską
 

Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.
Osoby, które ukończyły szkołę średnią w Ukrainie przed 2021 r. muszą dodatkowo przedstawić wyniki egzaminu ZNO lub DPA.