Studia i Analizy

Udostępnij strone

Studia i Analizy Collegium Civitas to seria monografii naukowych, autorstwa uczonych będących wykładowcami CC lub zawodowo związanymi z Uczelnią. Podejmują one szeroko rozumiane zagadnienia społeczno-polityczne, będąc wnikliwymi przyczynkami do wiedzy o naszej codzienności. Teksty publikowane w tej serii mają charakter raportów z badań, analiz, ekspertyz, niekiedy będąc też materiałami pokonferencyjnymi, będącymi efektem prac badawczych prowadzonych w Collegium przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

Monografie naukowe z serii wydawniczej Studia i Analizy Collegium Civitas mają swoje własne numery ISBN, każda z nich jest dostępna w Bibliotece CC, bibliotekach najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni oraz w Bibliotece Narodowej.

Od roku 2014 tomy z tej serii wydawane są w wolnym dostępie i możliwe do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej Uczelni.

 

Tom 18: Maria Cole, „Paradoks płci. Wyższe wykształcenie kobiet w Stanach Zjednoczonych i w Polsce”, 2018

POBIERZ KSIĄŻKĘ / DOWNLOAD THIS BOOK

Publikacja niniejsza jest zbiorem artykułów, w których Maria Cole przeprowadza przekonującą i zniuansowaną analizę czynników historycznych i kulturowych kształtujących różnice w udziale kobiet w edukacji na poziomie uniwersyteckim od XIX w. do czasów współczesnych, na przykładzie USA i Polski. Autorka stosuje podejście krytyczne wobec uproszczonych modeli rozwoju społecznego na dziedzinę socjologii gender, w szczególności tych, które w analizach nierówności płci uniwersalizują historię i doświadczenie krajów zachodnich, nie biorąc pod uwagę specyfiki historycznej i społeczno-kulturowej w krajach Europy Wschodniej.

Spis treści

 • Wstęp
 • Rozdział I. Czy socjologia stratyfikacji płci jest zaściankowa? Kobiety i walka zbrojna
 • Rozdział II. Analiza historyczna i porównawcza segregacji według płci w szkolnictwie wyższym. Wpływ struktury klasowej, polityki i gospodarki
 • Rozdział III. Mężczyźni, kobiety i władza. Analiza porównawcza segregacji według płci w szkolnictwie wyższym w latach 1965-1985 w Polsce i w Stanach Zjednoczonych
 • Rozdział IV. Nierówności płci w szkolnictwie wyższym w Polsce i w USA na przełomie XX i XXI wieku na tle przemian społecznych i ekonomicznych
 • Rozdział V. Struktura klasowa a segregacja zawodowa według płci: nauczyciele w Stanach Zjednoczonych i w Polsce w okresie międzywojennym
 • Zakończenie
 • Bibliografia

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Collegium Civitas. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorki oraz Collegium Civitas jako właścicieli praw do tekstu. Tekst licencji dostępny na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl.

Tom 17: „Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia”, red. naukowa Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska, 2018

POBIERZ KSIĄŻKĘ / DOWNLOAD THIS BOOK

Publikacja opowiada o kobietach na Śląsku, o przemianach ich sposobów myślenia, działania i życia w regionie, którego intensywny rozwój przez dwa stulecia napędzał przemysł ciężki, hutniczy i wydobywczy. Mówi o zmianach społeczno-kulturowych, polityczno-obywatelskich i ekonomiczno-zawodowych zachodzących tu i teraz w życiu mieszkanek Górnego Śląska – o tym, jak je widzą, jak ich doświadczają, jak je czynią. O ich tożsamościach, aktywnościach, rodzinach, ich spojrzeniu na środowisko, ekologię i energetykę.

Tekst jest oparty o wyniki badań śląskich kobiet, przeprowadzonych w latach 2016-17 przez socjolożki z Collegium Civitas. Jest zapisem obserwacji, jak różnego rodzaju zaangażowanie przemienia się w działania obywatelskie na rzecz innych ludzi i środowiska. Badania umożliwiły unikalną możliwość schwytania codziennych chwil i przyjrzenie się – jak w soczewce – procesowi budzącej się świadomości i podmiotowości obywatelskiej i ekologicznej.

 • Katarzyna Iwińska, Xymena Bukowska – Wprowadzenie: Śląsk w zmianie
 • Xymena Bukowska – Śląskie modernizacje – analiza dyskursów zmiany
 • Barbara Markowska – Śląskie tożsamości jako źródła podmiotowości kobiet
 • Xymena Bukowska – Aktywności kobiet: „ja” wobec zmiany
 • Xymena Bukowska, Marta Sałkowska –Rodzina, ach rodzina… – czyli o przemilczanym warunku kobiecego podmiotu
 • Katarzyna Iwińska – Śląskie narracje o środowisku i ekologii
 • Katarzyna Iwińska – Czarny Śląsk
 • Katarzyna Iwińska – Lokalne alarmy smogowe: mikrosprawstwa – makroperspektywy
 • Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska – Posłowie
 • Literatura cytowana
 • Aneks
 • O Fundacji im. Heinricha Bölla

DOI 10.6084/m9.figshare.6652796

Tom 16: “Post-Communist Development: Europe’s Experiences, Asia’s Challenges”, edited by Andrzej Bolesta, 2017


POBIERZ KSIĄŻKĘ / DOWNLOAD THIS BOOK

 

The book examines post-communist transformation and development in Central-Eastern Europe and tries to provide policy and institutional recommendations for the post-communist states in Southeast Asia. Chapter one presents the unique transformational framework of Southeast Asia based on the concept of Post-Socialist Developmental State. Chapter two compares Poland’s and Myanmar’s political transformations. Chapter three examines post-conflict transformation and development in former Yugoslavia. Chapter four illustrates how international trade and foreign investment contributed to development of Central-Eastern Europe and how those experiences can be utilized in Southeast Asia. Chapter five examines regional production networks between Germany and Central-Eastern Europe and suggests similar practices for Southeast Asia. Chapter six analyses the transformation of Poland’s financial sector and provides some sectoral recommendations for Myanmar.

 • Preface
 • Introduction
 • Andrzej Bolesta – The Post-Socialist Developmental State in Asia
 • Michał Lubina – In Search of a “Round Table”: Myanmar’s Transformation and the Polish Experiences
 • Natthanan Kunnamas – Post-Socialist Transformation of the Former Yugoslavia: The Cases of Slovenia, Croatia and Serbia
 • Ágnes Orosz and Ágnes Szunomár – Trade and Investment in Central Europe: The Lessons of Transition for Post-Socialist Southeast Asia
 • Günter Heiduk – Regional Production Networks: The Lessons from German-Central Europe Cooperation
 • Piotr J. Szpunar – Post-Socialist Financial Policies and the Development of the Banking Sector: The Case of Poland and the Lessons for Myanmar
 • Conclusions: Europe’s Experiences, Asia’s Challenges
 • Contributors’ Note

Tom 15: „The Visegrad Countries in Crisis”, edited by Jan Pakulski, 2016

After two decades of successful economic growth, stability and “democratic consolidation” all countries in the Visegrad alliance face crises and uncertainties, most of which reflect the upheavals in Europe. Their unity is threatened by flareups of populism, widening internal divisions and disagreements, as well as increasingly divergent paths of development. Will the V4 – indeed, the entire EU – survive in the face of the growing centrifugal pressures, both internal and external? The book addresses this general question by analysing crises tendencies within each of the V4 countries and by placing these analyses in the broader V4, European, and global context

POBIERZ KSIĄŻKĘ / DOWNLOAD THIS BOOK

Tom 14: „Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce”, red. naukowa Dominik Smyrgała, 2016

studia i analizy 14_OKLADKA

Publikacja kładzie nacisk na kluczowy czynnik kształtowania współczesnej polityki energetycznej, jakim są technologie. Na podstawie analiz różnego typu dokumentów: regulacji prawnych, raportów i publikacji prasowych, autorzy przedstawili najważniejsze dylematy tworzenia regionalnych rynków energii. Wnikliwie rozpatrzono te technologie energetyczne, które mogą być podstawą dla rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Równie silnie podkreślono też związek między regulacjami i interesami państw, co do niedawna było pomijane w publikacjach krajowych i unijnych. Przyjęcie założenia, iż rynki energii to nie tylko kwestie ekonomii, ale również interesów państw (w tym ich bezpieczeństwa), zaowocowało lepszym poznaniem polityk i strategii państw w obszarze energetyki.

Publikacja ma walor nie tylko poznawczy, ale również praktyczny w obliczu wyzwań sektora energetycznego w Polsce, poddanego presji zewnętrznej i napięciom wewnętrznym. Niebawem od jakości decyzji politycznych będzie zależało, czy nasz kraj zachowa bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, czy też będzie obszarem dominacji ze strony silniejszych państw Unii Europejskiej. To sektor elektroenergetyczny będzie decydował o konkurencyjności polskiej gospodarki i dobrostanie lub ubóstwie energetycznym naszych obywateli. Teksty zawarte w tej książce wskazują niektóre możliwe rozwiązania.

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

Tom 13: Dominik Smyrgała, „Latynoamerykańska teologia wyzwolenia – wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny”, 2014

studia_i_analizy_13_ok.jpg

Studia i Analizy Collegium Civitas, tom 13,

Książka jest podsumowaniem dziesięcioletniego okresu zainteresowania Autora „mariażem tradycji chrześcijańskiej i marksizmu” w Ameryce Łacińskiej oraz trzyletnich badań, które przeprowadził, analizując wybrane aspekty myśli politycznej Antonio Gramsciego i przejawy jej recepcji w latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia.

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Tom 12: „Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne”, red. naukowa Piotr Łaciński, 2011

Książka zawiera teksty analizujące różne przejawy polityki w Ameryce Łacińskiej: od przywództwa i myśli politycznej, przez systemy polityczne, procesy demokratyzacji i kwestie słabości państwa (państwa upadające).

 • Piotr Łaciński – Wstęp
 • Piotr Łaciński – Przejawy parlamentaryzacji systemów prezydenckich w Ameryce Łacińskiej
 • Katarzyna Krzywicka – System partyjny Wenezueli: dylematy reprezentacji i partycypacji
 • Piotr Tarczyński – Pozorna dwupartyjność: ewolucja systemu partyjnego Urugwaju
 • Kinga Brudzińska – Demokratyzacja systemu politycznego Meksyku: wyzwania i sukcesy
 • Karol Derwich – Problem państw upadłych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów
 • Katarzyna Cholewińska – Tradycja caudillismo w historii i współczesności Ameryki Łacińskiej
 • Magdalena Smorczewska – Przywództwo polityczne w niepodległej Brazylii: studium przypadku Juscelino Kubitschka oraz Luiza Inácio da Silvy
 • Ryszard Gaj – Che Guevara – zbrodniarz, awanturnik, ikona czy filozof?
 • Dominik Smyrgała – Mówiąc Gramscim. Myśl gramsciańska w analizie problemów politycznych współczesnej lewicy w Chile
 • Bibliografia

studia_i_analizy_12_ok.jpg

Tom 11: „Polska racja stanu”, red. naukowa Szymon Hatłas, 2010

studia_i_analizy_TOM11.jpg

 • Szymon Hatłas – Wstęp
 • Szymon Hatłas – Po co Polsce racja stanu?
 • Adam Wielomski – Racja stanu a kontekst cywilizacyjno-polityczny
 • Piotr Łossowski – Polska racja stanu w świetle doświadczeń historycznych
 • Ryszard Zięba – Przewartościowanie pojmowania racji stanu na przykładzie Polski
 • Jadwiga Staniszkis – Traktat lizboński i kryzys – dwa wyzwania dla Polski
 • Szymon Hatłas – Wykładnia prawnicza jako instrument realizacji interesów narodowych
 • Stanisław Koziej – Polskie interesy bezpieczeństwa w NATO i Unii Europejskiej
 • Tadeusz Marczak – Czy w warunkach III rzeczpospolitej możliwe jest prowadzenie polityki zagranicznej zgodnej z polską racją stanu?
 • Wojciech Roszkowski – Jaka powinna być polityka historyczna?
 • Bibliografia

Tom 10: „Autorytaryzmy iberyjskie – Hiszpania Franco i Portugalia Salazara”, red. naukowa Bohdan Szklarski, Maciej Słęcki, 2010

studia_i_analizy_TOM10.jpg

 • Bohdan Szklarski, Maciej Słęcki – Wstęp
 • Paweł Skibiński – Przyczyny wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939
 • Tadeusz Miłkowski – Hiszpania frankistowska 1939-1975
 • Adam Wielomski – Doktryna polityczna Hiszpanii Franco
 • Piotr Tarczyński – Kalendarium – Hiszpania
 • Marek Bankowicz – António Salazar – twórca i ideolog portugalskiego autorytaryzmu
 • Jacek Bartyzel – „Nowe Państwo” António Salazara na tle nacjonalizmu chrześcijańskiego w XX-wiecznej Portugalii
 • Adam Wielomski – Faszyści portugalscy wobec dyktatury António de Oliveiry Salazara
 • Piotr Tarczyński – Kalendarium – Portugalia
 • Bibliografia

Tom 9: „Forging a new European Ostpolitik – An Assessment of the Eastern Partnership”, edited by Kerry Longhurst, 2009

 • Kerry Longhurst – Introduction
 • Kerry Longhurst – Introducing the Eastern Partnership
  • Implications for the European Neighbourhood Policy
 • Anna Zielińska, Kerry Longhurst – The Eastern Partnership – Context and Reactions from a Troubled Neighbourhood
 • Joanna Popielawska – The Eastern Partnership in the Context of Other EU Regional Initiatives in the East
 • Pavel K. Baev – Russia and the EU Eastern Partnership: Cannot Stop It but Loath to Join It
 • Kerry Longhurst – Conclusions – What Prospects for the Eastern Partnership?
 • Publications

Tom 8: „Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej – ocena Partnerstwa Wschodniego”, red. naukowa Kerry Longhurst, 2009

 • Kerry Longhurst – Wstęp
 • Kerry Longhurst – Partnerstwo Wschodnie i co z niego wynika dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
 • Anna Zielińska, Kerry Longhurst – Partnerstwo Wschodnie – kontekst i reakcje niespokojnego regionu
 • Joanna Popielawska – Partnerstwo Wschodnie w kontekście innych europejskich inicjatyw regionalnych na wschodzie
 • Pavel K. Baev – Nieuniknione, lecz niepożądane czyli Rosja a Partnerstwo Wschodnie
 • Kerry Longhurst – Wnioski czyli perspektywy dla Partnerstwa Wschodniego
 • Bibliografia

Tom 7: „Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt PROTEUS”, red. naukowa Krzysztof Liedel i Paulina Piasecka, 2009

 • Krzysztof Liedel – Słowo wstępu
 • Krzysztof Liedel – Znaczenie informacji w walce z terroryzmem
 • Paweł Wojtkiewicz – PROTEUS – innowacja w dziedzinie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego
 • Tomasz R. Aleksandrowicz – EURO 2012 – nowe zagrożenia wymagają adekwatnych rozwiązań
 • Stanisław Kulczyński – Kompleksowy system wspomagania działań kontrterrorystycznych
 • Jerzy Szafrański – Dowodzenie działaniami policji w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
 • Tomasz Kijewski – Generalne założenia Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS
 • Kuba Jałoszyński – Oczekiwania użytkowe wobec mobilnego centrum dowodzenia oraz mobilnych robotów taktycznych jednostki kontrterrorystycznej
 • Andrzej A. Kawczyński – PROTEUS jako zintegrowany system wspomagania dowodzenia oraz bezzałogowego rozpoznania, monitorowania i interwencji w działaniach operacyjnych policji
 • Zbigniew Mazurkiewicz – Przykłady wykorzystania Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS
 • Andrzej Mroczek – Roboty mobilne i bezzałogowe statki latające jako integralny element systemu wspomagania działań w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu
 • Zbigniew Pluciak – Technologie przeznaczone do działań specjalnych. Roboty pirotechniczne
 • Tomasz Serafin – Rola bezzałogowych statków latających w działaniach służb porządku publicznego i innych instytucji cywilnych

Tom 6: „Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi”, red. naukowa Krzysztof Liedel i Paulina Piasecka, 2009

 • Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka – Wstęp
 • Katarzyna Maniszewska – Media – najlepsi przyjaciele terrorystów?
 • Paulina Piasecka – Dialog ze społeczeństwem i mediami: narzędzie w walce z terroryzmem?
 • Krzysztof Karolczak – Cenzura czy współpraca? Czy media mogą być sojusznikiem w walce z terroryzmem
 • Dąbrówka Smolny – Międzynarodowe uwarunkowania ograniczeń wolności mediów w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • Aneta Mach – Praktyczny przewodnik po informowaniu publicznym w kryzysie. Wytyczne budapeszteńskie II
 • Agata Furgała, Damian Szlachter – Antyterrorystyczna strategia informacyjna jako element przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie masowych imprez sportowych – EURO 2012
 • Krzysztof Liedel – Zarządzanie kryzysem terrorystycznym – strategia komunikacyjna
 • Tomasz R. Aleksandrowicz – Biały wywiad w walce z terroryzmem

Tom 5: Kuba Jałoszyński, Janusz Skosolas, „Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem”, 2008

 • Przedmowa – Krzysztof Liedel
 • Wstęp
 • Terroryzm jako zjawisko
  • Terroryzm we współczesnym świecie – źródła i cechy charakterystyczne
  • Współczesne organizacje terrorystyczne
  • Telewizja, prasa, Internet – czy terroryzm potrzebuje mediów?
  • Metody zwalczania terroryzmu – reakcja społeczeństwa i organów państwa
 • Media a terroryzm – symbioza?
  • Media we współczesnym społeczeństwie
  • Dziennikarz w obliczu zamachu terrorystycznego
  • Medialność terroryzmu – warunek powodzenia czy początek klęski?
 • Miejsce i rola mediów w zwalczaniu terroryzmu
  • Socjotechnika a media
  • Zjawisko terroryzmu w oczach odbiorców przekazów medialnych
  • Rola mediów w prewencji antyterrorystycznej
 • Zakończenie
 • Literatura

Tom 4: „Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich”, red. naukowa Aleksander Gubrynowicz, 2008

 • Aleksander Gubrynowicz – Wprowadzenie
 • Rudolf Ostrihansky – Umowy zawierane przez Wspólnotę Europejską i Unię Europejską w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 • Filip Jasiński – Polityczne i prawne konsekwencje orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości: wyrok ETS w sprawie przekazywania danych pasażera
 • Marek Zubik – Umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę Europejską i Unię Europejską z perspektywy polskiego Trybunału Konstytucyjnego
 • Andrzej Wróbel – Kilka refleksji o stosowaniu przez Sąd Najwyższy umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnoty Europejskie
 • Tomasz Darkowski – Wybrane problemy związane z umowami zawieranymi przez Unię Europejską i Wspólnotę Europejską
 • Katarzyna Strąk – Umowy zawierane przez Wspólnotę Europejską i Unię Europejską w orzecznictwie sądów hiszpańskich
 • Adam Łazowski – Stosowanie umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnoty Europejskie w sądach Anglii i Walii
 • Piotr Bogdanowicz – Umowy międzynarodowe Wspólnot Europejskich oraz państw członkowskich w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego
 • Aleksander Gubrynowicz – Umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę Europejską w świetle orzecznictwa sądów francuskich
 • Dyskusja
 • Bibliografia

Tom 3: „Euro 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu”, red. naukowa Kszysztof Liedel, 2007

 • Bartosz Bolechów – Terroryzm – trendy, ekstrapolacje, próby prognozy
 • Tomasz Aleksandrowicz – Euro 2012 jako zagrożenie – łyżka dziegciu w beczce euforii
 • Tomasz Białek – Monachium ’72 – Atlanta ’96: różne motywy, wspólne tło. Terroryzm na imprezach sportowych
 • Krzysztof Liedel – Zwalczanie terroryzmu jako gra zespołowa – podniesienie efektywności działań poprzez usprawnienie koordynacji w systemie przeciwdziałania terroryzmowi
 • Paulina Piasecka – Jak przygotować społeczeństwo na zagrożenie terrorystyczne podczas wielkich imprez sportowych
 • Kuba Jałoszyński – Euro 2012 – budowa jednostki kontrterrorystycznej policji równie ważna jak budowa stadionów
 • Bogusław Szlachcic – Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w czasie Euro 2012

Tom 2: „5 lat Karty Praw Podstawowych UE”, red. naukowa Aleksander Gubrynowicz, 2006

 • Jacek Saryusz-Wolski – Wystąpienie otwierające konferencję „5 lat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”
 • Hubert Izdebski – Rola i miejsce Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w europejskiej filozofii praw człowieka
 • Rudolf Ostrihansky – Karta Praw Podstawowych UE a orzecznictwo sądów
 • Filip Jasiński – Agencja Praw Podstawowych UE: czy instytucjonalizacja Karty to rozwiązanie realne?
 • Marek Zubik – Karta Praw Podstawowych UE a polski Trybunał Konstytucyjny
 • Adam Barbasiewicz – Europejska Karta Praw Podstawowych w orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego
 • Adam Łazowski – Stanowisko Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec EKPP
 • Piotr Bogdanowicz – Rola Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka w Niemczech
 • Aleksander Gubrynowicz – Karta Praw Podstawowych w orzecznictwie sądów francuskich
 • Marta Strąk – Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie sądów hiszpańskich
 • Dyskusja nad referatami
 • Aneks: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Tom 1: „Cóż po antropologii? Prace Katedry Antropologii Kulturowej Collegium Civitas”, red. naukowa Joanna Tokarska-Bakir, 2006

 • Joanna Tokarska-Bakir – Cóż po antropologii?
 • Julia Ożóg – Karnawał spętany. Odwrócenie jako motyw opowieści filmowej
 • Magdalena Lubańska – Uraz historyczny jako polityczne narzędzie kreowania tożsamości narodowej Pomaków w Bułgarii
 • Anna Horolets – Naven Gregory Batesona: klasyka mało znana
 • Bartłomiej Walczak – Czwarta wyprawa kapitana Cooka
 • Zuzanna Solakiewicz – Religia, historia i antysemityzm – koncepcja Gavina I. Langmuira

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).