Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza – seria zamknięta

Udostępnij strone

Seria Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza to dwa tomy publikacji, wydawanych przez Collegium Civitas wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza w latach 2010-2011.

Teksty w nich zawarte omawiają szeroko rozumianą problematykę dyplomacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów promocji Polski w świecie.

Tom 2: „Promocja Polski w świecie: kultura – dyplomacja – marka narodowa”

red. Elżbieta Mocek, Warszawa 2010

 • Paweł Potoroczyn, Stanisław Mocek – Słowo wstępne
 • Piotr Krowicki – Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju – casus Polski
  • – Wstęp
  • – Dyplomacja publiczna
  • – Marketing i branding narodowy
  • – Wizerunek Polski w prasie francuskiej – wyniki monitoringu
  • – Promocja Polski w świecie. Analiza SWOT marki „Polska”
  • – Zakończenie
  • – Bibliografia
  • – Aneks
  • – O autorze
 • Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez kulturę – Paweł Potoroczyn (red.), Olga Wysocka, Aleksander Laskowski, Natalia Dubińska (współpraca)
  • – Wstęp
  • – Aktualizacja
  • – Kto potrzebuje dyplomacji kulturalnej?
  • – Transformacja a promocja Polski poprzez kulturę
  • – Struktura organizacyjna a promocja Polski poprzez kulturę
  • – Geopolityka
  • – Wybrane narzędzia promocji
  • – Promocja kultury polskiej za granicą – diagnoza
  • – Rekomendacje
  • – Bibliografia
  • – Aneks

  studia_i_analizy_dkp_01_okladka_OK.jpg

Tom 1: „Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie”

red. Magdalena Kopacz, Warszawa 2011

Książka zawiera teksty dotyczące różnych form tworzenia wizerunku kraju oraz promocji polskiej kultury w świecie.

 • Paweł Potoroczyn – Słowo wstępne
 • Jakub Ferenc – Sport jako narzędzie dyplomacji
 • Rafał Wiśniewski – Współczesne wyzwania promocji i współpracy kulturalnej na poziomie regionu
 • Stanisław Faliński – Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych
 • Szymon Chojnowski – Wyzwania dla polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej
 • Instytut Adama Mickiewicza oprac. Marek Gawron – Efekty sezonu kultury polskiej Polska! Year w ocenie brytyjskich partnerów

studia_i_analizy_dkp_02_ok.jpg

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).