Zeszyty Gospodarki Społecznej – seria zamknięta

Udostępnij strone

Zeszyty Gospodarki Społecznej to trzyczęściowa seria wydawnicza, powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Tu jest praca”, w latach 2007-2008.

Teksty zamieszczone w poszczególnych Zeszytach poruszają zagadnienia gospodarki społecznej, zarówno w aspektach teoretycznych, jak i omawiając praktyczne rozwiązania, już funkcjonujące w różnych sferach lokalnego życia społeczno-gospodarczego.

Tom 3: „Nowa gospodarka społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym”

(red. naukowa) Ewa Leś i Małgorzata Ołdak, 2008 Warszawa

 • Ewa Leś – Wprowadzenie
 • Agata Zagórowska – Sytuacja społeczno-gospodarcza Opolszczyzny
 • Janusz Cholewiński – Działalność Hospicjum Domowego Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie
 • Bolesław Gierczyk – Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie
 • Karol Grzyb – Byczyńska Ochotnicza Straż Pożarna na rzecz społeczności
 • Marek Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir – Sytuacja społeczno-ekonomiczna w województwie śląskim. Ubóstwo starego regionu przemysłowego
 • Ewa Norberciak – Klub Aktywizacji Bezrobotnych Arcybiskupiego Komitetu Wsparcia Bezrobotnych w Częstochowie
 • ks. Henryk Kowalski – Od ziarna do plonu. Klub Pracoterapii w Zawierciu – przykład dobrej praktyki współpracy z Urzędem Miasta
 • Krystyna Lach – Powstanie i działalność Fundacji Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia
 • Elżbieta Ferenc – Działalność Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”
 • Beata Drzymała-Kubiniok – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” w Rudzie Śląskiej
 • Joanna Nawa – Współpraca władz lokalnych z organizacjami trzeciego sektora. Dobre praktyki z terenu Rudy Śląskiej
 • Edyta Tkacz – Wsparcie spółdzielczości socjalnej na poziomie lokalnym
 • Izabella Kaznowska – Wsparcie doradczo-szkoleniowe podmiotów gospodarki społecznej w Rybniku
 • Przemysław Smyczek – Stymulatory i bariery rozwoju spójnego modelu gospodarki społecznej w województwie śląskim
 • Lidia Wójtowicz – Sytuacja społeczno-ekonomiczna w województwie warmińsko-mazurskim. Główne kierunki rozwoju
 • Maria Gałus – Doświadczenia Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Molzie
 • Joanna Glezman – Współpraca podmiotów gospodarki społecznej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Monika Falej, Nela Chojnowska-Ochnik, Przemysław Rosiński, Roman Dawidowski – Propozycje systemu wsparcia prawno-finansowego podmiotów gospodarki społecznej. Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca”
 • Krystyna Gilga, Aleksandra Helbich-Syrek – Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa dolnośląskiego
 • Małgorzata Bernard-Staniszewska – Współpraca Centrum Integracji Społecznej z władzami lokalnymi na przykładzie Bystrzycy Kłodzkiej
 • Grzegorz Rutkowski – Kompleksowe wsparcie dla spółdzielni socjalnych. Dobre praktyki z regionu wałbrzyskiego
 • Karl Birkhölzer – Rola gospodarki społecznej w rekonstrukcji gospodarki lokalnej
 • Karl Birkhölzer – Partnerstwa lokalne w Europie. Przegląd doświadczeń
 • Michał Sławiński – Gospodarka społeczna a rewitalizacja miast
 • Cezary Miżejewski – Uwarunkowania prawno-finansowe i perspektywy rozwoju podmiotów gospodarki społecznej
 • Nela Chojnowska-Ochnik – Powstawanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych
 • Andrzej Trzeciecki – Ocena sytuacji spółdzielczości socjalnej w Polsce
 • Jerzy Lamprecht – Informacja na temat Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
 • Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • Cezary Miżejewski – Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • Ryszard Szarfenberg – Opinia na temat projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • Ryszard Szarfenberg – Polemika z tezami prof. Huberta Izdebskiego, zawartymi w opinii Polski model spółdzielni socjalnej na podstawie analizy rozwiązań prawno-instytucjonalnych, przygotowanej dla Instytutu Spraw Publicznych

Tom 2: „Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym”

(red. naukowa) Ewa Leś i Małgorzata Ołdak, 2007 Warszawa

 • Ewa Leś – Wprowadzenie
 • Adam Piechowski – Rodowód przedsiębiorczości społecznej
 • Tomasz Żukowski – Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowanie na początku pierwszej dekady XXI wieku
 • Dirk Jarré – Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej
 • Carlo Borzaga – Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji
 • Paulina Chodyra – Centrum Integracji Społecznej jako podmiot gospodarki społecznej i element rozwoju lokalnego
 • Ryszard Grünner, Marcin Juszczyk, Paweł Wąsiak – Współpraca władz lokalnych z podmiotami gospodarki społecznej na przykładzie gminy Byczyna.
 • Korzyści dla społeczeństwa lokalnego i samorządu
 • Małgorzata Bernard-Staniszewska, Grażyna Wdowiak – Krótki raport z działalności Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Wojciech Pastwa – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” w Sosnowcu (niezwykła historia zwykłej spółdzielni)
 • Hubert Pasiak – Wpływ Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na budowanie nowej jakości relacji samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarki społecznej w gminie Zbuczyn
 • Janusz Wojcieszek-Łyś – Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” w Radomiu
 • Dirk Jarré – Polityka usług socjalnych w wybranych krajach europejskich. Szanse dla instytucji gospodarki społecznej
 • Karl Birkhölzer – Rozwój i perspektywy gospodarki społecznej oraz trzeciego sektora w Niemczec
 • Zdzisław Gwiazda, Przemysław Rosiński – Prawne aspekty działania spółdzielni w Polsce
 • Marcin Chludziński, Artur Gluziński – Źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 • Ustawa z dnia 8 listopada 1991 roku nr 381, o spółdzielniach socjalnych (Republika Włoska)

Tom 1: „Z teorii i praktyki gospodarki społecznej”

(red. naukowa) Ewa Leś i Małgorzata Ołdak, 2006 Warszawa

 • Ewa Leś – Wprowadzenie
 • Krzysztof Michalkiewicz, Alfred Domagalski – Wystąpienia otwierające konferencję
 • Karl Birkölzer – Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał
 • Piotr Wołkowiński – Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju
 • Yohanan Stryjan – Szwedzki system rozwoju spółdzielczego: rozwój systemowy i lokalne umiejscowienie
 • Przemysław Rosiński – Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce
 • Mirosława Kozak, Zdzisław Gumkowski – Funkcjonowanie grup producentów rolnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych
 • Michał Misiewicz – Początki spółdzielczości socjalnej w Polsce – uwagi praktyka
 • Wiktor Kamiński – SKOK jako przedsiębiorstwo gospodarki społecznej
 • Zofia Żuk – Spółdzielnia inwalidów „Łuksja” w Łukowie
 • Magdalena i Jerzy Lamprecht – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” we Wrocławiu
 • Grażyna Wdowiak – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna dłoń” w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Anna Filipczyk – Spółdzielnia Socjalna „Róża” w Sokrwitach
 • Aneks: Ustawa o spółdzielniach socjalnych z komentarzem

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).