Zeszyty Naukowe

Udostępnij strone

Zeszyty Naukowe Collegium Civitas to seria monografii zawierających artykuły naukowe, autorstwa studentów i absolwentów Collegium Civitas. Powstały one na podstawie różnorodnych prac semestralnych i rocznych, w oparciu o najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz prace badawcze studentów po wakacyjnych praktykach terenowych. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi numerami Zeszytów sprawują wykładowcy Collegium Civitas.

Zeszyty Naukowe są publikacjami mającymi swoje własne numery ISBN, każdy z nich dostępny jest w Bibliotece CC, bibliotekach najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni oraz w Bibliotece Narodowej.

Od roku 2014 Zeszyty Naukowe Collegium Civitas wydawane są w wolnym dostępie i możliwe do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej Uczelni.

Zeszyt nr 24: “Democracy and Human Rights in East Asia and Beyond – Critical Essays”

 

edited by Marta Kosmala-Kozłowska

This book contains nine essays on key issues related to democracy and human rights in East Asia. All texts focuses on normative convergences and divergences within East Asia and between East Asia and the West on democratic and humanitarian institutions. The authors conducted comparative studies on issues of democracy and human rights in China, Japan, Taiwan and ASEAN countries, spanning both national and international levels. The book is addressed to both professionals and wider readership with interest in the development of democracy and human rights in East Asia.

 

• Marta Kosmala-Kozłowska – Democracy and Human Rights in East Asia and Beyond: An Introduction
• Monika Zając – Human Rights and Social Responsibility of Transnational Corporations – the Case Study of East Asia
• Weronika Składanek – ASEAN’s Non-interference Rule – historical and political background and application
• Anton Ruliou – Sinocentrism and Democracy – Mutual Influences
• Aleksandra Wieliczko – Myanmar’s policy towards the Rohingya people:
the implications for the country’s democratic transition process
• Ibrahim Aktas – Uighur Separatism and Human Rights: A Contextual Analysis
• Adriana Pignuolo – The use of torture in China, Singapore and Indonesia – A comparative perspective
• Oksana Kurylo – The use of death penalty in China, Japan and Taiwan – A comparative perspective
• Anastasiia Kovalyshyna – Indian and Chinese Developmental Paths and their Socio-Economic Consequences – A comparative perspective
• About Authors

zeszyty naukowe tom 24_okladka_do netu  dokument pdf do pobrania

Zeszyt nr 23: „Walka o pokój trwa…”, 2014

pod redakcją Dominika Smyrgały

Publikacja zawiera 4 artykuły powstałe na podstawie prac magisterskich nagrodzonych w konkursie im. Roberta Mroziewicza na najlepszą pracę pisemną w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji, złożoną na polskich uczelniach w roku 2013. Wszystkie one – choć na pierwszy rzut oka traktują o odległych od siebie zagadnieniach – w istocie dają się sprowadzić do wspólnego mianownika, jakim jest globalna rywalizacja o wpływy. Teksty te poprzedzone są wstępem, napisanym przez Dominika Smyrgałę, redaktora naukowego całej publikacji.
Michał Denka przybliża międzynarodowy kontekst wybuchu „arabskiej wiosny”. Autor analizuje w niej czynniki kształtowania interesu narodowego najbardziej aktywnych w jej trakcie aktorów międzynarodowych oraz przedstawia formy ich zaangażowania.
Artykuł Marcina Łukowskiego dotyczy rozkwitu prywatnych firm oferujących usługi militarne i obronne. Autor w sposób dogłębny przedstawia najważniejsze prawne aspekty funkcjonowania private military companies wraz z ilustrującymi je przypadkami oraz pomysły na ich umiejscowienie w systemie międzynarodowym.
Aleksandra Bargieł skupia się na ważnym aspekcie współczesnych stosunków międzynarodowych, jakim jest pomoc rozwojowa. Jej tekst związany jest z konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie i najbardziej ze wszystkich odnosi się do polityki zagranicznej RP. Autorka pokazuje, w jaki sposób pomoc rozwojowa staje się istotnym elementem procesów pokojowych, ilustrując to przykładem zaangażowania Polski w odbudowę Afganistanu.
Daniel Cios pokazuje różnice w polityce Unii Europejskiej i Chin w zakresie gospodarowania oraz zabezpieczania podaży i popytu metali ziem rzadkich. Surowce te mają kluczowe znaczenie w rozwoju nowoczesnej elektroniki, przemysłu precyzyjnego, mechanicznego i wysokich technologii. Bez nich nie byłoby elektroniki, lotów kosmicznych, precyzyjnych układów w samochodach i komputerach. Dostęp do nich jest utrudniony, a ich złoża rozmieszczone są w świecie nierównomiernie. Jest to podstawą napięć, mogących prowadzić do przyszłych konfliktów.

• Dominik Smyrgała – Wprowadzenie
• Michał Denka – Międzynarodowe reakcje na „wiosnę ludów” w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
• Marcin Łukowski – Status prawny prywatnych firm wojskowych na przykładzie prób kodyfikacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ustawodawstwa Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
• Aleksandra Bargieł – Polska współpraca rozwojowa w misji budowania pokoju na świecie – casus polskiej pomocy dla Afganistanu
• Daniel Cios – Ziemie rzadkie w polityce Chin i Unii Europejskiej
• Noty o autorach

Zeszyt_naukowy__nr_23_OK__ADKAi_1.png dokument pdf do pobrania

Zeszyt nr 22: Wokół niepodległości Kosowa: historia i pierwsze reakcje, 2012

pod redakcją naukową Dominika Smyrgały

Zebrane w tomie artykuły stanowią adaptacje fragmentów prac licencjackich i magisterskich studentów Collegium Civitas z lat 2008-2012. Pierwszy prezentuje rys historyczny konfliktu kosowskiego, w szczególności zaś analizuje przyczyny i przebieg przedostatniej jego fazy, aż do interwencji w roku 1999 oraz do ogłoszenia niepodległości przez Kosowo w roku 2008. Drugi ukazuje reakcje Serbii na to zdarzenie na polu międzynarodowym w latach 2008-2010. Mowa tu jest zarówno o polityce Belgradu wobec samego Kosowa, jak i starań na forum ONZ o nieuznanie jednostronnej deklaracji niepodległości. W zbiorze znalazł się także tekst napisany przez obcokrajowca. Andrew Haggard prezentuje w nim zachodni pogląd na sprawę „precedensowości” przypadku Kosowa i stawia tezę, że nie wolno tej sprawy w żaden sposób łączyć z secesją wymienionych wyżej gruzińskich prowincji.

 • Dominik Smyrgała – Wprowadzenie
 • Monika Krauz – Droga Kosowa do niepodległości
 • Katarzyna Szymerkowska – Polityka Serbii odnosząca się do secesji Kosowa w latach 2008-2010 na arenie międzynarodowej
 • Andrew Haggard (tłum. Malwina Haggard) – Precedens kosowski
 • Bibliografia
 • Noty o autorach

zeszyty_naukowe_tom_22_OK.jpg

Zeszyt nr 21: Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków, 2012

pod redakcją naukową Małgorzaty Molędy-Zdziech

Zbiór tekstów pokazujących funkcjonowanie najnowszych mediów, ujmowanych trojako – jako kanały, jako języki i jako środowiska. Teksty łączą wątki teoretyczne z praktycznymi, obszernie pokazując wpływ nowych mediów na nasze życie.

 • Małgorzata Molęda-Zdziech – Wprowadzenie
 • Małgorzata Molęda-Zdziech – Teoretyczne ujęcie mediatyzacji
 • Aleksandra Puchalska – Kultura masowa i jej mechanizmy – na przykładach amerykańskich filmów wojennych
 • Katarzyna Potoniec – Rola mediów w życiu codziennym uchodźców na przykładzie społeczności czeczeńskiej w Białymstoku
 • Kinga Dębkowska – Dziennikarstwo śledcze: misja społeczna czy biznes mediów?
 • Elżbieta Jeżowska – Zmediatyzowana tożsamość: analiza przypadku Jej Perfekcyjności
 • Magdalena Olszowy – Sztuka wirtualności. Próba analizy miejsca sztuki na polu nowych mediów
 • Paulina Rajkowska – Funkcje i charakter działalności grup społecznych w życiu rzeczywistym oraz wirtualnym
 • Kinga Kowalczyk-Jarmuszewska – Wpływ portali społecznościowych na kreowanie opinii publicznej i aktywność społeczną
 • Mateusz Kusiak – Gry komputerowe i wideo jako nowe medium na początku XXI wieku
 • Bibliografia
 • Noty o autorach

zeszyty_naukowe_tom_21.jpg

Zeszyt nr 20: „Wartością sołectwa są ludzie” – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich, 2012

pod redakcją naukową Katarzyny Iwińskiej i Anny Radiukiewicz

Niniejsza publikacja stanowi zbiór raportów badawczych – map obrazujących zasoby i potencjał wybranych społeczności lokalnych – powstałych w ramach praktyk studentów Collegium Civitas.

• Katarzyna Iwińska, Anna Radiukiewicz – Wprowadzenie
• Karolina Błażejczyk, Jakub Świdziński – Sołectwo Lubojenka (gmina Mykanów)
• Żaneta Bieniek, Hanna Szubert – Sołectwo Radostków Wieś i Kolonia (gmina Mykanów)
• Katarzyna Bieńkowska, Ada Tochowicz – Sołectwo Wierzchowisko (gmina Mykanów)
• Hanna Wierzbicka, Michał Sękiewicz – Sołectwo Dąbrowa Zielona (gmina Dąbrowa Zielona)
• Ewa Gozdecka-Nowak, Violetta Jakubowska-Krupińska – Sołectwo Widzów (gmina Kruszyna)
• Kacper Leśniewicz, Adam Szymczyk – Sołectwo Zawada (gmina Kłomnice)
• Noty o autorach

zeszyty_naukowe_tom_20.jpg

Zeszyt nr 19: Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw, 2011

pod redakcją naukową Dominika Smyrgały

Zbiór artykułów poruszających zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym w kontekście międzynarodowej rywalizacji o dostęp do źródeł energii, bądź ich wykorzystywanie do rywalizacji geopolitycznej. Teksty mówią o ważnych aspektach polityki energetycznej trzech wielkich mocarstw, mających największy wpływ na globalne bezpieczeństwo energetyczne: Stanów Zjednoczonych, Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej.

 • Dominik Smyrgała – Wprowadzenie
 • Jacek Stasieczek – Stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Organizacją Krajów Eksportujących Ropę Naftową w latach 1960-2010
 • Alicja Wilk – Stosunki afrykańskich eksporterów ropy naftowej z Chińską Republiką Ludową
 • Marek Pałys – Potencjał ekonomiczno-wydobywczy Gazpromu wobec nowych uwarunkowań na światowym rynku gazu ziemnego do roku 2010
 • Bibliografia
 • Noty o autorach

zeszyty_naukowe_tom_19.jpg

Zeszyt nr 18: Patologie życia społecznego, 2011

pod redakcją naukową Jadwigi KoralewiczZeszyt zawiera cztery teksty autorstwa absolwentów Collegium Civitas, dotyczące szeroko rozumianej patologizacji życia społecznego, a w szczególności poświęcone problematyce hazardu, terroryzmu, wstępowania do sekt czy dokonywania seryjnych zabójstw.

 • Jadwiga Koralewicz – Wprowadzenie
 • Anna Lisiecka – Czy człowiek rodzi się przestępcą?
 • Jan Żukowski – Wielostopniowość powstawania terroryzmu jednego celu
 • Agnieszka Bukowska-Pastwa – Patologie związane z działalnością sekt religijnych
 • Agnieszka Rokicka – Wpływ hazardu na życie człowieka
 • Noty o autorach

zeszyty_naukowe_18.jpg

Zeszyt nr 17: Polacy XXI w. Praca Polaków w kulturze współczesnego kapitalizmu, 2011

pod redakcją naukową Marty Zimniak-Hałajko

Niniejszy tom powstał dzięki unikalnemu doświadczeniu badawczemu: studenci Collegium Civitas postanowili za pomocą narzędzi socjologicznych przyjrzeć się miejscom, z którymi wiązała ich praca zawodowa, a niekiedy zawodowe aspiracje lub inne typy oglądu – zawsze jednak bezpośredniego, od wewnątrz, umożliwiającego dogłębną diagnozę organizacyjnej rzeczywistości. Artykuły zamieszczone w pierwszej części tomu ukazują konsekwencje współczesnego kapitalizmu dla więzi społecznych, część druga zawiera studia przypadków czterech organizacji.

 • Marta Zimniak-Hałajko – Wprowadzenie
 • Anna Szymkiewicz – Działanie firm rekrutacyjnych a budowanie tożsamości osób poszukujących zatrudnienia na współczesnym rynku pracy
 • Monika Sobiech – Systemy szkoleń jako narzędzia (nie) lojalności pracownika wobec organizacji
 • Urszula Krynicka – Postawy polskich internautów wobec bogactwa i ludzi bogatych
 • Magdalena Załęska – Społeczne aspekty zmian organizacyjnych
 • Katarzyna Kamieniarz-Krupska – Charakterystyka funkcjonowania Wojskowego Instytutu Badań Socjologicznych w świetle socjologii organizacji
 • Katarzyna Kowalska – Prawnicy dużej kancelarii i ich sposoby na życie
 • Katarzyna Kraszewska – Gospodyni nieba – specyfika pracy stewardessy
 • Noty o autorkach

zeszyty_naukowe_17.jpg

Zeszyt nr 16: Joanna Aleksandra Janas, Funkcjonowanie swobody przepływu kapitału i jej miejsce na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, 2009

Publikacja jest rzetelną analizą aktualnego stanu orzecznictwa dotyczącego jednej z najważniejszych reguł rządzących rynkiem wewnętrznym – zasady swobodnego przepływu kapitału. Zawiera również omówienia na jego tle wybranych aspektów problematyki polskiej.

 • Wprowadzenie – Aleksander Gubrynowicz
 • Swobody wspólnotowe – wprowadzenie
  – Wspólny rynek a rynek wewnętrzny. Nadrzędna rola swobód
  – Zakres, treść i charakter swobód wspólnotowych
  – Wyjątki
 • Historia liberalizacji przepływu kapitału
  – Swoboda przepływu kapitału w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą
  – Analiza przepisów o swobodzie przepływu kapitału do 1 lipca 1990 roku
  – Traktat o Unii Europejskiej i nowe przepisy
 • Swoboda przepływu kapitału i płatności w praktyce
  – Definicja kapitału
  – Kapitał a płatności bieżące
  – Zasięg swobody przepływu kapitału i płatności
  – Przepływ kapitału i płatności między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
  – Ograniczenia swobody przepływu kapitału i środki ochronne
  – Swoboda przepływu kapitału a inne swobody
 • Swoboda przepływu kapitału w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  – Orzecznictwo Trybunału a ograniczenia swobody
  – Orzecznictwo a wyjątki od swobody
  – Orzecznictwo a przepływ kapitału z państwami trzecimi
 • Stanowisko negocjacyjne, zmiany legislacyjne i ograniczenia w obszarze swobody przepływu kapitału
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

zeszyty_naukowe_16.jpg

Zeszyt nr 15: Polacy XXI w. Nowe ruchy religijne, 2009

pod redakcją naukową Marty Zimniak-Hałajko
Teksty zamieszczone w tym tomie prezentują dojrzały, poparty trudem badawczym namysł młodych ludzi nad zjawiskiem Nowych Ruchów Religijnych. Studenci Collegium podejmują uznane metody (zazwyczaj jakościowe) badania NRR – wywiad, obserwacja uczestnicząca, analiza tekstu. Eksplorują tradycyjne paradygmaty badania NRR – przeprowadzają analizę konwersji, dyskursu i stylów życia. Pojawiają się ujęcia nowe, jak analiza NRR w kontekście kultur popularnych i nowych mediów oraz mechanizmów rynkowych współczesnego kapitalizmu.
Teksty zaprezentowane w tym tomie nie tylko wzbogacają wiedzę o konkretnych ruchach religijnych, ale są także próbą głębszego zrozumienia dynamiki współczesnego życia społecznego, mechanizmów koegzystencji różnych kultur.

 • Marta Zimniak-Hałajko – Wprowadzenie
 • Grzegorz Piwowar – Współczesna etyka protestancka
 • Dariusz Sznajder – Recepcja buddyzmu na Zachodzie
 • Marta Węglarska – Zasady buddyjskie a zastosowanie ich w życiu codziennym
 • Monika Wieczorek – Konwersja a style życia członków nowych ruchów religijnych
 • Aleksandra Baranowicz – Polska twarz muzułmanina
 • Karolina Sieniawska – Konwertytki na islam w Polsce
 • Marta Oniszk – Medialne kreowanie lęku – „sekta Moona” w świetle komunikatów w środkach masowego przekazu
 • Urszula Grzesik – Kabała czy popkabała. Socjologiczne spojrzenie na działalność Kabbalah Centrum

Zeszyt nr 14: Antropologia wizualna, 2008

pod redakcją naukową Joanny Tokarskiej-Bakir

Publikacja poświęcona jest plonem zajęć, jakie profesor Joanna Tokarska-Bakir prowadziła w Collegium Civitas i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studentom, którzy ukończyli pełny kurs antropologii kulturowej prezentowała filmy i książki, które na różne sposoby kwestionowały nabytą przez nich wiedzę. Po każdych zajęciach studenci zobligowani byli do przygotowywania prac domowych, omawianych i dyskutowanych na kolejnym spotkaniu. Rezultatem był „ferment intelektualny” na prawdziwie akademickim poziomie, a publikacja przedstawia jego najciekawsze fragmenty.

 • Joanna Tokarska-Bakir – Wstęp
 • Rashomon – (oprac.) Weronika Pacewicz
 • Tabu – (oprac.) Weronika Pacewicz, Justyna Ziemba
 • Historie kuchenne – (oprac.) Maciej Mroczek
 • Cuda (Dar z nieba) – (oprac.) Justyna Ziemba
 • Kinsey – (oprac.) Julia Ożóg
 • Dom wariatów, Lot nad kukułczym gniazdem – (oprac.) Julia Ożóg
 • Pornografia (Skandalista Larry Flynt) – (oprac.) Maciej Mroczek

Zeszyt nr 13: Płeć współczesnej kultury, 2008

pod redakcją Marty Zimniak-Hałajko

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom kulturowych uwarunkowań płci oraz różnorodnym sposobom patrzenia na role płciowe, definiowane przez współczesną kulturę konsumpcyjną, której centralnym problemem jest – według Autorów, młodych socjologów – ciało, zmysłowy aparat konsumpcji, doświadczający i dostarczający przyjemności.

 • Marta Zimniak-Hałajko – Wprowadzenie
 • Anna Kowalska – „Nowe media” a cielesny aspekt naszej tożsamości
 • Małgorzata Wójcik – Wzory kobiecości w polskiej prasie kobiecej
 • Anna Kłudczyńska – Obraz mężczyzny w czasopismach kobiecych
 • Monika Dolińska – James Bond i kobiety. Stereotypowy obraz kobiet i mężczyzn w serii filmów o agencie 007
 • Wojciech Spoz – Pomiędzy tangiem a techno. Kryzys płci w kulturze współczesnej w kontekście wybranych mechanizmów socjologicznych
 • Beata Drabik – Współczesny dyskurs feministyczny. Analiza tekstów kwartalnika „Zadra” z lat 2003-2005
 • Katarzyna Jordan – Kobieta w mafii sycylijskiej

Zeszyt nr 12: Europejskie prawo gospodarcze. Nowe tendencje – część 2, 2008

pod redakcją Aleksandra Gubrynowicza
Publikacja poświęcona zagadnieniom europejskiego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług. W tomie jest też artykuł o wzajemnych relacjach pomiędzy demografią, gospodarka i prawem.

 • Aleksander Gubrynowicz – Wstęp
 • Katarzyna Karasiewicz – Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym: jeden krok naprzód, dwa kroki w tył
 • Piotr Bogdanowicz – Adeneler a sprawa polska czyli uwagi na tle wyroku ETS w sprawie C-212/04
 • Katarzyna Myszona-Kostrzewa – Demograficzna przyszłość Europy a jej rozwój gospodarczy
 • Aleksander Gubrynowicz – Sprawa Laval un Partneri w kontekście problematyki liberalizacji zasad świadczenia usług

Zeszyt nr 11: Lobbying w praktyce – doświadczenie polskie, 2006

pod redakcją Małgorzaty Molędy-Zdziech, wydanie drugie poprawione i rozszerzone

Drugie wydanie Zeszytów Naukowych Collegium Civitas poświęcone lobbingowi – poprawione i rozszerzone – zawiera dwanaście prac, omawiających zagadnienia możliwości uprawiania lobbingu w Polsce i UE oraz będących opisem rzeczywistych lub planowanych kampanii lobbingowych, jakie przeprowadzono lub można zrealizować w naszym kraju.

 • Małgorzata Molęda-Zdziech – Odczarować lobbing!
 • Część pierwsza: Lobbing – zagadnienia ogólne i teoretyczne
 • Piotr Hałka – Lobbing wielkich korporacji w kontekście negocjowania warunków dużych inwestycji
 • Julia German – Prawa kobiet w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Skuteczność i znaczenie lobbingu oddolnego (grassroots lobbying)
 • Jacek Podgórski – Umiejętności w profesjonalnym lobbingu
 • Część druga: Lobbing w Polsce i na forum Unii Europejskie
 • Jan Niespodziany – Lobbing na tle rynku farmaceutycznego w Polsce
 • Sławomir Sonarski – Lobbing w zakresie elektrowni wiatrowych
 • Marcin Lewenstein – Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa w Polsce i w instytucjach Unii Europejskiej
 • Anna Sochacka – Lobbing miast w Unii Europejskiej na przykładzie Przedstawicielstwa Miasta Krakowa w Brukseli
 • Część trzecia: Rekonstrukcje i symulacje kampanii lobbingowych – studia przypadków
 • Maciej Kozarzewski – Kogo kłują polskie róże? Projekt kampanii lobbingowej
 • Krzysztof Woźniak – Symulacja kampanii lobbingowej na rzecz budowy lotniska regionalnego
 • Mariusz Czeredys – Lobbing sektora farmaceutycznego – spór marżowo-cenowy
 • Maciej Przebindowski – „Wybierz swojego sędziego” – projekt kampanii na rzecz powszechnych wyborów ławników
 • Dariusz Radzikowski – „Sprawnie dla Niesprawnych” – rekonstrukcja kampanii lobbingowej
 • Bibliografia
 • Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce – Kodeks Etyki Zawodowej

Zeszyt nr 10: Europejskie prawo gospodarcze. Nowe tendencje, 2006

pod redakcją Aleksandra Gubrynowicza

Zeszyt ten ma służyć pomocą w procesie nauczania wspólnotowego prawa gospodarczego w ramach prowadzonego w Collegium Civitas kierunku Stosunki Międzynarodowe.
Tom otwiera artykuł Anny Zawidzkiej, która w sposób jasny i przystępny pokazuje, że nawet tak klasyczne zagadnienie prawa gospodarczego jak zasada swobodnego przepływu towarów, w dalszym ciągu stanowi dla prawników bardziej wyzwanie, aniżeli zamknięty dla poszukiwań naukowych rozdział. Mniej znane, co nie znaczy, że mniej istotne aspekty przepływu usług w obrębie wspólnego rynku znalazły swoje odzwierciedlenie we wnikliwym i obszernym opracowaniu Katarzyny Karasiewicz. Teoretyczno-prawne ujęcie problematyki relacji prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego stało się przedmiotem zainteresowania Piotra Bogdanowicza. Wreszcie o otwartej metodzie koordynacji ciekawie pisze absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe CC Karolina Czerwińska, która w swoim opracowaniu skutecznie połączyła problematykę prawną z pozostałymi aspektami integracji europejskiej.

 • Aleksander Gubrynowicz – Wprowadzenie
 • Anna Zawidzka – Nowe tendencje w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym swobody przepływu towarów
 • Katarzyna Karasiewicz – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Geneza oraz stan obecny
 • Piotr Bogdanowicz – W poszukiwaniu zasady pierwszeństwa – uwagi na tle wyroków Sądu Pierwszej Instancji z 21 września 2005 r. w sprawach Yusuf i Kadi
 • Karolina Czerwińska – Otwarta Metoda Koordynacji

Zeszyt nr 9: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu „zimnej wojny”, 2005

pod redakcją Jacka Czaputowicza

Zeszyt Naukowy nr 9 poświęcony jest procesowi kształtowania się systemu bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu „zimnej wojny”. Zasadniczą treść książki stanowią artykuły poświęcone dwóm tematom przewodnim: bezpieczeństwu w wymiarze globalnym, w szczególności roli Organizacji Narodów Zjednoczonych i problematyce bezpieczeństwa nuklearnego oraz bezpieczeństwu w wymiarze europejskim, w tym kształtowaniu się architektury europejskiego systemu bezpieczeństwa i stosunkom transatlantyckim.

 • Jacek Czaputowicz – Wprowadzenie
 • Jacek Czaputowicz – Bezpieczeństwo międzynarodowe po 1989 roku
 • Adam Rylewicz – Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego Reformy ONZ i stanowisko Polski
 • Edyta Zacharczuk – Reformy ONZ i stanowisko Polski
 • Tomasz Twardowski – Znaczenie konfliktu nuklearnego między Indiami a Pakistanem
 • Marcin Wieczorek – Architektura bezpieczeństwa europejskiego po 1989 roku
 • Marcin Seniuk – Partnerstwo euroatlantyckie wobec nowych wyzwań w dziedzinie
 • Filip Frąckowiak – Rosja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych po rozszerzeniu NATO w 1999 roku

Zeszyt nr 8: Polacy XXI wieku. Nowe style życia, 2005

pod redakcją Stanisława Mocka
Niniejszy tom prac studentów i absolwentów Collegium Civitas zawiera analizy stylów życia Polaków na progu XXI wieku. W zbiorze znalazły się w większości pełne lub skrócone wersje prac licencjackich i magisterskich, ocenionych na najwyższe oceny.
Zbiór otwiera tekst będący rezultatem badania, przeprowadzonego w 2003 roku przez grupę studentów socjologii, które wielowymiarowo podejmuje problem oddziaływania Internetu na zawodowe, osobiste i społeczne życie mieszkańców Warszawy, Polski i świata. Dwie kolejne prace to wnikliwe studia propagowanych obecnie wzorów osobowych i ideału piękna oraz młodości. Kolejnym tekstem, który – z racji propagowania pewnych wzorów, jak i sposobu ich oddziaływania – ma ścisły związek z poprzednimi pracami, jest tekst przedstawiający rolę, jaką odgrywają zalewające rynek wydawniczy współczesne poradniki. Następna praca dotyczy życia rodzinnego, a dokładniej poświęcona jest nasilającemu się zjawisku odkładania decyzji o zawarciu związku małżeńskiego na późniejszy wiek oraz zależności między podejmowaniem takiej decyzji a życiem w trwałej samotności.
W kolejnym tekście znaleźć można pogłębioną, dojrzałą analizę przemiany mentalności młodego człowieka pod wpływem zmiany miejsca zamieszkania, związanego właśnie z „podróżą edukacyjną” – wyjazdem na studia do metropolii. Dwa ostatnie teksty zbioru poświęcone są zjawiskom stosunkowo mało znanym, niszowym, ale będącym symptomami kryzysu wartości społecznych i moralnych. Obydwa teksty dotyczą zjawisk, które określić można jako zjawiska typu antykonsumpcjonistycznego, które są stosunkowo najświeższe ze wszystkich analizowanych w tym tomie, a przez to wiedza o nich, jaką przedstawiają autorki, może być dla czytelnika bardzo interesująca.

 • Stanisław Mocek – Wprowadzenie: Nowe style życia Polaków
 • Marcin Izdebski, Ewelina Janus, Małgorzata Kulej, Iwona Markuszewska, Katarzyna Orzeł, Aleksandra Patulska, Piotr Żegliński – Społeczne funkcje Internetu
 • Maria Świstak-Fus – Współczesne wzory osobowe kobiet i mężczyzn w Polsce
 • Paulina Kowalska – Kult młodości we współczesnym świecie
 • Joanna Kędzierska – Instruktorzy życia szczęśliwego
 • Urszula Rybak – Bycie „singlem” w Polsce
 • Katarzyna Szymańska – Podróż edukacyjna w doświadczeniu biograficznym
 • Anna Radiukiewicz – Społeczeństwo obywatelskie czy bunt? Rola nowych ruchów społecznych w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – przykład ruchu skłotersów
 • Iwona Markuszewska – Flash mob – soczewka skupiająca cechy społeczeństwa ponowoczesnego

Zeszyt nr 7: Lobbying w praktyce – doświadczenia polskie, 2004

pod redakcją Małgorzaty Molędy-Zdziech (nakład wyczerpany)

Prezentowany tom Zeszytów Naukowych zawiera siedem prac absolwentów pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Lobbingu, działającego w Collegium Civitas pod patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Zainteresowanie problematyką lobbingu i public affairs w Polsce stale rośnie, brakuje jednak literatury i rzetelnych analiz podejmujących te zagadnienia. Publikacje prasowe, które najczęściej podejmują kwestie korupcyjnych czy wręcz aferalnych wątków, z profesjonalnym lobbingiem, nie mają nic wspólnego. Świadczy to o tym, że wiedza na ten temat nie jest wystarczająca. Niniejszy tom próbuje wypełnić tę lukę. Lobbing to zawód, o skuteczności którego decyduje praktyka, ale warunek sine qua non do jego wykonywania stanowi wiedza dotycząca procesów podejmowania decyzji, etyki, metod i technik komunikowania, a także znajomość tradycji i modeli uprawiania lobbingu w innych krajach. Dopiero ta wiedza, wzbogacona o studia przypadków konkretnych kampanii lobbingowych, daje dobrą podstawę do podejmowania działań w praktyce. Niniejszy tom zawiera prace będące prezentacjami kampanii lobbingowych bądź rozważaniami teoretycznymi. Zostały one nagrodzone przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Oprócz wyróżnionych, znajdują się w Zeszycie również opracowania poświęcone zagadnieniom możliwości uprawiania lobbingu oraz jego uwarunkowań na forum europejskim. Ostatnia praca stanowi próbę zdefiniowania kluczowych umiejętności, niezbędnych w prowadzeniu działalności lobbingowej. Sądzimy, że niniejszy tom okaże się pomocny dla osób poszukujących rzetelnych informacji na temat zjawiska rzecznictwa interesów, z także przykładów konkretnych działań lobbingowych. Zaprezentowane kampanie lub ich projekty mogą odegrać rolę narzędzia edukacyjnego, czy wręcz zostać potraktowane jako wzorotwórcze. Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja stanowi drobny krok w kierunku upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk w zakresie lobbingu, że stanie się impulsem do tworzenia wizerunku lobbysty jako osoby kompetentnej, rzetelnej, działającej uczciwie i zgodnie z zasadami sztuki.

Zeszyt nr 6: Być cudzoziemcem w Polsce – wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, 2004

pod redakcją Hanny Malewskiej-Peyre

Zeszyt niniejszy jest – ze względu na zawarte w nim treści – inny od pozostałych. Nie zawiera tekstów studenckich, lecz jest zbiorem wywiadów, przeprowadzonych przez młodych adeptów socjologii z cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Wywiady te przeprowadzili studenci IV i V roku specjalizacji „Psychologia społeczna” na kierunku socjologia – w ramach zaliczeniowej pracy semestralnej z przedmiotu „Stosunki międzykulturowe a tożsamość”, który w roku akademickim 2003/04 prowadziła w Collegium Civitas pani profesor dr hab. Hanna Malewska-Peyre.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat nowej emigracji/imigracji, która dopiero obecnie rozwija się na większą skalę. Przeprowadzenie przez studentów wywiadów miało głównie cel dydaktyczny: dotychczasowa wiedza studentów na temat imigracji i wielokulturowości była teoretyczna, zapoznanie się studentów z codziennością imigrantów było jej niezbędnym uzupełnieniem. Zadaniem studentów nie było odtworzenie całej biografii badanego, lecz tylko czasu jego pobytu w Polsce. Tematem wypowiedzi badanego były doświadczenia związane ze zmianą kraju i z pobytem w naszym kraju. Najważniejszą dyrektywą dla studenta było uważne słuchanie narracji badanej osoby (stworzenie klimatu zachęcającego do kontynuacji) oraz zadawanie dodatkowych pytań, niezbędnych do zrozumienia sytuacji imigranta. Wywiady pokazują, jak różnie osoby spoza naszego kraju widzą to, co jest dla Polaków zamieszkałych od urodzenia w kraju codzienną oczywistością, „zwykłym życiem”, czy po prostu niezauważaną oczywistością.

Zaprezentowane w publikacji wywiady studentów z cudzoziemcami wzbogacają wiedzę o wielokulturowości badających i badanych. Po ich lekturze czytelnik będzie inaczej patrzył zarówno na imigrantów, jak i zachowania tubylców wobec nich. A zrozumienie dla odmienności i tolerancja wobec inności sprawią, że nasza przyszła codzienność będzie bardziej „ludzka” i w mniejszym niż obecnie stopniu przesycona wrogością i nieufnością wobec naszych bliźnich.

Zeszyt nr 5: Kaszuby: prawdy i mity, 2004

Teksty składające się ten Zeszyt są owocem praktyk badawczych studentów IV roku socjologii Collegium Civitas oraz rocznych zajęć akademickich, których tematyka skupiała się wokół metodologii badań terenowych i zagadnień związanych z problematyką etniczną Kaszub. Dwutygodniowe badania terenowe przeprowadzone zostały w czerwcu 2002 roku wśród mieszkańców gmin Bytów i Człuchów w województwie pomorskim.
Raporty zaprezentowane w tomie koncentrują się na różnych przejawach życia mieszkańców Kaszub. Pokazują, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość tych ziem, jak przejawia się wielokulturowość wynikająca z różnego pochodzenia etnicznego mieszkańców, starają się przedstawić, czy obecni mieszkańcy odczuwają silny związek z zamieszkiwanym przez siebie terenem, czy znają jego skomplikowaną przeszłość i czy ma ona jakiś wpływ na stan obecny.
Jeden z raportów poświęcony jest aktywności licznej w tym rejonie mniejszości niemieckiej i temu, jak owa mniejszość jest spostrzegana przez innych Kaszubów. Studentów zainteresowały też problemy małżeństw mieszanych, jakich sporo jest wśród mieszkańców Bytowa. W Zeszytach znajduje się również tekst nie związany bezpośrednio z tematyką etniczną, stanowiący jednak dość obiektywne tło do przedstawianej tu problematyki. Tekst dotyczący organizacji pozarządowych ukazuje między innymi specyfikę funkcjonowania organizacji kulturalnych w społeczności wieloetnicznej.
W tomie można znaleźć też wnikliwe analizy człuchowskiego bezrobocia (jednego z największych w naszym kraju) i sposobów życia ludzi bezrobotnych. Raport o turystyce pokazuje szansę, jaką dla tego regionu mógłby stać się rozwój turystyki. Ciekawe w tym kontekście wydają się aspiracje człuchowskiej młodzieży i możliwości ich realizacji – a to stanowi tematykę kolejnego badania, omówionego w jednym z raportów. W publikacji znajduje się także artykuł relacjonujący wnioski z badania poświeconego roli i znaczeniu lokalnej prasy w życiu mieszkańców Człuchowa.
Raporty napisane na podstawie badań prowadzonych podczas dwutygodniowego zaledwie pobytu na praktykach studenckich nie prezentują całościowego obrazu społeczności lokalnej Kaszubów. Są to opisy fragmentów tamtejszej rzeczywistości, które dla osób stamtąd mogą się wydawać aż nazbyt oczywiste, dla innych zaś mogą stanowić pierwszy szkic, zarys problematyki otwierający szerokie pole badawcze do dalszych dociekań na ten temat.

Zeszyt nr 4: Panorama ruchów społecznych w Polsce, 2002

pod redakcją naukową i z komentarzami Marcina Frybesa i Pawła Kuczyńskiego

 

 • Marcin Frybes, Paweł Kuczyński – WPROWADZENIE
 • Paweł Kuczyński – POWRÓT SOCJOLOGII RUCHÓW SPOŁECZNYCH
 • Marcin Frybes – ALAIN TOURAINE I SOCJOLOGIA RUCHÓW SPOŁECZNYCH
 • Wierzbicki Robert – MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE JAKO RUCH OBRONY LOKALNYCH PODMIOTÓW HANDLOWYCH PRZED WPŁYWEM DZIAŁALNOŚCI HIPERMARKETÓW
 • Bartłomiej Marks – „SAMOOBRONA” – WIRTUALNY RUCH SPOŁECZNY
 • Filip Piotrowski – ORGANIZACJE BYŁYCH WŁAŚCICIELI W ŚWIETLE ANALIZY ALAINA TOURAINE’A
 • Michał Biernacki – BEZROBOTNI
 • Marcin Frybes – DZIAŁANIA ZBIOROWE A KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH STOSUNKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU (komentarz do tekstów studenckich)
 • Izabela Milczarek, Krystian Modrzejewski, Małgorzata Sarwińska, Mariusz Sokołowski, Paweł Wojtowicz – CZY RADIO MARYJA JEST RUCHEM SPOŁECZNYM?
 • Jerzy Zylberfenig – ANTY-ANTYSEMICKIE DZIAŁANIA MŁODZIEŻY JAKO RUCH SPOŁECZNY
 • Aleksandra Gibas, Paulina Janowska, Olga Klejnowska, Krzysztof Lubański, Wiktor Stankiewicz – RUCH ANTYRASISTOWSKI JAKO RUCH SPOŁECZNY
 • ustyna Klimuk – WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JAKO RUCH SPOŁECZNY
 • Barbara Piotrowska – POLSKI RUCH EKOLOGICZNY
 • Marta Jędykiewicz, Joanna Mazurkiewicz – CZY RUCH NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT MA SZANSĘ ROZWINĄĆ SIĘ W RUCH SPOŁECZNY O OGÓLNOPOLSKIM ZASIĘGU?
 • Katarzyna Kowalska, Anna Kowalska, Rafał Głogowski, Patryk Vega – POLSKI FEMINIZM JAKO RUCH SPOŁECZNY
 • Ferdynand Trott – RUCH ANTYGLOBALISTÓW
 • Zuzanna Cytrycka – KROPLA POLSKI W RUCHU ANTYGLOBALNYM
 • Małgorzata Gałązka, Paulina Kowalska, Jarosław Wiśniewski – CZY POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TYBETU JEST RUCHEM SPOŁECZNYM?
 • Michał Godlewski – RUCH SPOŁECZNY POD CZARNYM SZTANDAREM. CZY ANARCHIŚCI STANOWIĄ RUCH SPOŁECZNY?
 • Marcin Frybes – DZIAŁANIA ZBIOROWE A KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO MODELU KULTUROWEGO
 • W POLSCE PO 1989 ROKU (komentarz do tekstów studenckich)
 • Katarzyna Kowalska, Robert Wierzbicki, Paweł Wojtowicz – PROBLEMATYKA MEDIÓW W ANALIZIE WSPÓŁCZESNYCH RUCHÓW SPOŁECZNYCH (zamiast zakończenia)

Zeszyt nr 3: Socjologia organizacji i instytucji społecznych?, 2002

wybór tekstów i wstęp prof. dr hab. Włodzimierz Pańków.
Książka jest zbiorem esejów, napisanych przez studentów Collegium Civitas na zakończenie zajęć prowadzonych przez profesora Włodzimierza Pańkówa.
Eseje te przedstawią różnorodne koncepcje, ujęcia i „punkty widzenia” rozmaitych instytucji i organizacji życia społecznego. Prezentują znane, antropologiczne, socjologiczno-ekonomiczne i socjologiczne koncepcje instytucji, obejmujące zespoły pojęć służących do opisu statyki i dynamiki pewnych typów instytucji. Część tekstów obejmuje próby opisu konkretnych typów instytucji organizacji oraz funkcjonujących w nich społecznych aktorów, począwszy od rodziny i teatru, poprzez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, aż po takie, jak obozy koncentracyjne, instytucje leczące narkomanów czy też organizacje typu „know-know” .

 • Wprowadzenie – Włodzimierz Pańków
 • PŁEĆ KULTURY A PŁEĆ ORGANIZACJI – Marta Cegłowska, Martyna Woropińska
 • GŁÓWNE ELEMENTY DWÓCH WYBRANYCH PODEJŚĆ DO ORGANIZACJI: PODEJŚCIE KLASYCZNE (Tayloryzm) I PODEJŚCIE NOWOCZESNE (techniki aktywizujące twórcze myślenie) – Agnieszka Klawinowska
 • WŁADZA ORGANIZACYJNA A WŁADZA W ORGANIZACJI: ICH ŹRÓDŁA I TYPY – Monika Nowicka, Anna Wyszyńska
 • BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA INSTYTUCJI I JEJ KONCEPTUALNE KORELATY – Ewa Mordaszewska
 • INSTYTUCJA I ZMIANA INSTYTUCJONALNA WEDŁUG DOUGLASSA C. NORTHA – Magdalena Ochocka
 • OBÓZ KONCENTRACYJNY JAKO SKRAJNE WYPACZENIE IDEI MECHANIZACJI ORGANIZACJI – Julia Sawicka
 • TEATR JAKO INSTYTUCJA SPOŁECZNA – Aleksandra Zysk

Zeszyt nr 2: Płońsk w socjologicznym kalejdoskopie. Raporty z badań studenckich, 2002

 • Wprowadzenie – Xymena Bukowska, Barbara Post
 • RAPORT PIERWSZY: Starość w polskim miasteczku – Ewelina Bochowicz, Małgorzata Gałązka, Paulina Kowalska, Katarzyna Morończyk, Bartłomiej Pacuda
 • RAPORT DRUGI: Prespetkywy młodzieży w Płońsku – Sylwia Kosowska, Karina Lempkowska, Wiktoria Lizut, Jacek Amsterdamski, Bartosz Buk, Jarosław Wiśniewski
 • RAPORT TRZECI: Skala problemów alkoholowych w Płońsku – Aleksandra Gibas, Paulina Janowska, Olga Klejnowska, Wiktor Stankiewicz
 • RAPORT CZWARTY: Czas wolny młodzieży – Joanna Bonarek, Anna Gaj, Katarzyna Grzyb, Justyna Klimuk, Natalia Pietkiewicz, Ewa Rakowska, Agnieszka Zawadzka, Małgorzata Zielonka

Zeszyt nr 1: Partia komunistyczna u władzy?, 2002

 • Wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 • INTELEKTUALIŚCI A KOMUNIZM – Marta Cichy
 • INTELEKTUALISCI A KOMUNIZM. Recenzje artykułów, które ukazały się w miesięczniku „Znak” 2/1999 – Elżbieta Jankowska
 • INTELEKTUALIŚCI A KOMUNIZM – Paweł Wojtowicz
 • INTELEKTUALIŚCI A KOMUNIZM – Martyna Woropińska
 • JĘZYK I PROPAGANDA – Kornel Iwański
 • POBYT WOJSK RADZIECKICH W POLSCE W LATACH 1944-1993 JAKO FORMUŁA ZEWNĘTRZNEJ ZALEŻNOŚC – Bożena Szmurło

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).