Train the Trainer - Porozumienie bez Przemocy

Udostępnij strone

Uwaga! Rekrutacja zakończona!
Możliwy zapis na listę rezerwową: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl.

 


Program studiów podyplomowych na kierunku Train the Trainer Porozumienie bez Przemocy został przygotowany z myślą o osobach, które chcą przygotować się do uczenia wybranych procesów i zagadnień PbP. Train the Trainer Porozumienie bez Przemocy są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla trenerów pracujących w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.

Program

Program studiów* obejmuje 162 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

 

Język wykładowy:

polski

Ramowy program Studiów:*

MODUŁ 1 FORMOWANIE GRUPY W ZGODZIE Z PbP

 • Rozpoczynanie szkoleń i formowanie grupy, tworzenie poczucia bezpieczeństwa
 • Kontraktowanie z grupą w oparciu o potrzeby
 • Przekazywanie struktury „4 kroków” w zależności od grupy docelowej
 • Tworzenie grup praktykujących i dzielących się, i inne strategie do samorozwoju uczestników

MODUŁ 2 – ROLA TRENERA PbP – JAK WSPÓŁTWORZYĆ WARSZTAT RAZEM Z GRUPĄ

 • Rola trenera NVC – praca z grupą w paradygmacie power-with
 • Kluczowe rozróżnienia – czym są, po co, jaka jest ich historia, jak z nimi pracować na warsztatach NVC/jak omawiać ćwiczenia z poziomu kluczowych
 • Wstyd w pracy trenera
 • Opór grupy i jak z nim pracować
 • Kontakt ze sobą w roli trenera/Kim jestem kiedy staję przed grupą

MODUŁ 3 – POSTAWA TRENERA PbP W PROCESIE GRUPOWYM

 • Kluczowe elementy postawy trenera PbP
 • Cztery reakcje na trudny komunikat
 • Etapy procesu grupowego
 • Eksploracja podstawowych założeń PbP

MODUŁ 4 – POGŁĘBIENIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O PbP

 • Co wyróżnia język PbP
 • Pojęcie empatii
 • Praktyka własna trenera PbP
 • Kiedy słuchać a kiedy wyrażać siebie?
 • Zasady odgrywania ról (scenki) oraz ich znaczenie w pracy trenera

MODUŁ 5 – ROLA CIAŁA i ŚWIADOMOŚCI UCZUĆ W POSTAWIE TRENERA

 • Uczenie procesów przyjmowania i wyrażania złości
 • Zrozumienie poczucia winy
 • Elementy pracy świadomością uczuć

MODUŁ 6 – ROLA PRZEKONAŃ W PRACY TRENERA

 • Co to są przekonania?
 • Konflikty wewnętrzne
 • Trudny uczestnik a teoria PbP
 • Prośby rokujące na rozwiązania

MODUŁ 7 – PRACA TRENERA JAKO ROZWÓJ

 • Feedback jako narzędzie rozwojowe w pracy trenera
 • Konflikt w grupie, której jestem częścią
 • Elementy procesu certyfikacji w ćwiczeniach – intencja, gorące krzesło, ewaluacja feedbacku
 • Selfguarding – jak dbać o siebie i uczestników w sytuacji szkoleniowej

MODUŁ 8 – KONFLIKT JAKO OKAZJA DO KONTAKTU

 • Ścieżka certyfikacji trenerskiej NVC (etapy i praktyczne informacje)
 • Przygotowanie się do trudnej rozmowy w konflikcie
 • Zarządzanie grupą szkoleniową w konflikcie używając narzędzi PbP
 • O twórcy NVC Marshallu Rosenbergu

MODUŁ 9 –  PROCES UCZENIA SIĘ GRUPY I PROCES ROZWOJU TRENERA

 • Ewaluacja szkoleń
 • Kluczowe elementy procesu uczenia PbP (proces opłakiwania i świętowania)
 • Siła płynąca z wyrażania uznania (dawanie i otrzymywanie)
 • Podsumowywanie ćwiczeń, zbieranie „plonów” szkolenia

 

Ponadto w programie:

 • wprowadzenie do PbP – tło historyczne
 • kluczowe symbole w PbP
 • główne założenia i rozróżnienia PbP
 • praca z różnymi grupami docelowymi
 • efektywne podejmowanie decyzji w grupie w oparciu o potrzeby
 • współprowadzenie szkoleń
 • wyrażanie wdzięczności
 • superwizje

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Studia nastawione są na stworzenie uczącej się społeczności – w której uczestnicy mają możliwość zdobywania praktyki w dzieleniu się podstawami NVC, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się od siebie nawzajem przy wsparciu certyfikowanych trenerów NVC
 • Zapraszamy do stworzenia empatycznej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń,
 • Program studiów stwarza możliwość superwizji, czyli wcielenia się w rolę trenera i przeprowadzenia próbki zajęć pod okiem certyfikowanej trenerki NVC, jak również omówienia swoich doświadczeń z grup prowadzonych pomiędzy zjazdami
 • Kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów przez cały czas trwania programu – każdy uczestnik będzie miał swojego “trenera prowadzącego”
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez certyfikowane trenerki NVC, z przestrzenią na wspólne patrzenie na przebieg zajęć z metapoziomu oraz dzielenie się przez prowadzących dylematami i “kuchnią trenerską”
 • Minimalna ilość wykładów, maksymalna ilość praktyki,
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach,
 • Dyskusje, ćwiczenia praktyczne,
 • Scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją,
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Wymagania dla uczestników:

 • łącznie udział w 20 dniach warsztatów i szkoleń prowadzonych przez certyfikowanego trenera NVC (PbP)
 • doświadczenie trenerskie w obszarze PbP (prowadzenie grupy empatii lub grupy praktykującej PbP – min. 6 spotkań lub prowadzenie szkoleń/warsztatów min. 3 dni)

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • prowadzenie grupy praktykującej PbP (2 razy w miesiącu)
 • udział w dwójkach empatycznych
 • prowadzenie fragmentu zajęć w czasie zjazdów (min. 2 razy)
 • przygotowanie scenariusza 2-dniowego programu szkolenia/warsztatu

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć*

Zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni.

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • luty 2024: 10-11 oraz 24-25;

 
semestr letni

 • marzec 2024: 09-10 oraz 23-24;
 • kwiecień 2024: 13-14 oraz 27-28;
 • maj 2024: 11-12;
 • czerwiec 2024: 15-16;
 • wrzesień 2024: 21-22.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*
Sobota: 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa