Studia I stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

 1. 1
  wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia; rekrutacja.civitas.edu.pl (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim)
 2. 2
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Biurze Rekrutacji)
 3. 3
  poświadczenie znajomości języka angielskiego
 4. 4
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej, jeżeli nie została wniesiona przez system PayU

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską
 

Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.