Studia I stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

 1. 1
  podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia; rekrutacja.civitas.edu.pl (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim)
 2. 2
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  poświadczenie znajomości języka angielskiego
 4. 4
  2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego – przykład zdjęcia)
 5. 5
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską