Studia I stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

  1. 1
    podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia; rekrutacja.civitas.edu.pl (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim)
  2. 2
    kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
  3. 3
    poświadczenie znajomości języka angielskiego
  4. 4
    2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego – przykład zdjęcia)
  5. 5
    dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską