Studia I stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata z niższą liczbą punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie podania złożonego przez kandydata.

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

 

Nowa matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy          Poziom rozszerzony
1% – 1 pkt          1% – 1,5 pkt

Stara matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Wyniki egzaminu są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z dwóch pisemnych części egzaminu maturalnego oraz jednej części ustnej.

Skala 1 – 6       Skala 2 – 5
2 (dop) – 20 pkt                  –
3 (dst) – 40 pkt        3 (dst) – 40 pkt
4 (db) – 60 pkt        4 (db) – 70 pkt
5 (bdb) – 80 pkt        5 (bdb) – 100 pkt
6 (cel) – 100 pkt                 –

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma)

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu.

Poziom podstawowy       Poziom rozszerzony
1 pkt – 1 pkt      1 pkt – 1,5 pkt
1  – 0   pkt
2 – 20 pkt
3 – 40 pkt
4 – 60 pkt
5 – 75 pkt
6 – 90 pkt
7- 100pkt

Wyniki uzyskane przez kandydatów posiadających zagraniczne wykształcenie są przeliczane odpowiednio w zależności od skali ocen obowiązującej w danym kraju.
 

Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.
Osoby, które ukończyły szkołę średnią w Ukrainie przed 2021 r. muszą dodatkowo przedstawić wyniki egzaminu ZNO lub DPA.
 

Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na III rok studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.