Światowy Kongres PIASA w Collegium Civitas

Udostępnij strone

05.06.2024

W dniach 7-9 czerwca 2024 w Collegium Civitas odbędzie się IX Światowy Kongres PIASA, organizowany przez Polski Instytut Nauk i Sztuk (Polish Institute of Arts and Sciences – PIASA) w Nowym Jorku oraz naszą uczelnię.

Wydarzenie, objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka, zgromadzi ponad 200 naukowczyń i naukowców z całego świata, a tematem przewodnim obrad jest „Polska w świecie”. Kongres stanowi forum dyskusji na różnorodne tematy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, a także ekonomicznych.

Tegoroczny Kongres zbiega się z rocznicami ważnymi dla historii najnowszej Polski: 35. rocznicą transformacji ustrojowej, 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz 20. rocznicą członkostwa w Unii Europejskiej. „Temat kongresu nawiązuje do ważnych rocznic, obecnej sytuacji geopolitycznej i przyszłości – chcemy podkreślić tak rolę naszego kraju na arenie międzynarodowej, jak i wkład badaczy zajmujących się Polską w świecie” – tłumaczy dr Maniszewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas.

Wykład inauguracyjny wygłosi Minister Władysław T. Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czasie kongresu nastąpi także wręczenie Nagród PIASA – podczas uroczystości zorganizowanej w Muzeum Historii Polski z przemówieniem dr. Janusza Onyszkiewicza, jednego z architektów przystąpienia Polski do NATO.

Organizatorzy przygotowali ponad 50 paneli tematycznych, poruszających takie tematy jak literatura, sztuka, historia, politologia, stosunki międzynarodowe. Wśród panelistów nie zabrakło kadry akademickiej Collegium Civitas, wśród nich: dr hab. Paweł Dobrowolski, prof. CC, prof. dr hab. Marek Cichocki, dr Agnieszka Nitza-Makowska, dr Jens Boysen, prof. CC, dr Katarzyna Maniszewska, dr Paulina Piasecka, dr Monika Nowicka, dr Łukasz Tolak, dr Muhammad Kamran i mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk.

Collegium Civitas, znane ze swoich tradycji akademickich w dyplomacji, stosunkach międzynarodowych, socjologii, mediach, a jednocześnie z wysokiego poziomu umiędzynarodowienia wpisuje się w pełni w założenia programowe IX Kongresu PIASA – kongresu stanowiącego platformę wymiany myśli, najnowszych wyników badań naukowych oraz promocji studiów o Polsce na świecie. 

Więcej informacji: www.piasa.org