Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych

Udostępnij strone

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych zostało powołane w czerwcu 2010 roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).

Dyrektorem Centrum jest dr Bohdan Skrzypczak.

Cele CBSiPL:

  • pogłębianie wiedzy o zjawiskach życia obywatelskiego, społecznego i kulturowego poprzez prowadzenie studiów nad warunkami integracji i rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej;
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju lokalnego i rozwoju społeczności lokalnych;
  • oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz;
  • rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”;
  • poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju i przedsiębiorczości obywateli, środowisk i wspólnot lokalnych;
  • występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań w powyższym zakresie; podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, animacji kultury i inicjatyw lokalnych, animacji społecznej, lokalnych polityk publicznych;
  • prowadzenie współpracy i wymiany międzynarodowej ze środowiskami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną problematyką;
  • promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne działania w obszarze lokalnych polityk publicznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Więcej informacji na: www.badaniawdzialaniu.pl

 

Zrealizowane projekty

W latach 2014-2015 stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy naukowo-badawczej z Collegium Civitas realizowało projekt „Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa”, finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczył badania eksploracyjnego odmiany trzeciego sektora – niezinstytucjonalizowanych inicjatyw obywatelskich. Badanie to pomogło zidentyfikować oraz lepiej zrozumieć wspólne cechy niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznościowych, wytypować sprzyjające oraz blokujące czynniki z ich otoczenia oraz przyczynić się do opracowania strategii wsparcia dla niezarejestrowanych inicjatyw oddolnych.

 

„Animacja Życia Publicznego”
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Współpraca redakcyjna: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas

Znajdź Centrum na Facebooku:

fb ikona

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).