Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej

Udostępnij strone

Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej (d. Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas) to multidyscyplinarne centrum o charakterze badawczym. Tematyka, wokół której skupiają się prowadzone przez ekspertów badania, związana jest ze społecznymi aspektami cyfryzacji mediów i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

 

Obszary zainteresowań Obserwatorium obejmują między innymi:

  • analizę dyskursu w mediach cyfrowych, w szczególności monitoring i analizę wypowiedzi w mediach społecznościowych,
  • badanie treści publikowanych w mediach społecznościowych rozumianych jak arena wojny informacyjnej,
  • wizerunek mniejszości w polskich mediach,
  • wpływ komunikacji cyfrowej (kodowania cyfrowego) na tworzenie światów społecznych,
  • populizm jako zjawisko polityczne w kontekście komunikacji – bańki filtrujące (filter bubble), postprawda (post-truth).

Dyrektorem Obserwatorium jest dr Marek Troszyński.

 

OCC bierze udział w projektach badawczych:

  • ‘We, the People’: political discourses of ‘us’ and ‘them’. Poland in a comparative perspective”, London School of Economics (LSE) and Collegium Civitas;
  • YouVoteEU, grant Komisji Europejskiej w ramach programu Rights, Equality and Citizenship, budowa i lokalizacja portalu promującego idee świadomego wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego;
  • Monitoring treści dyskursu internetowego dotyczącego Ukraińców w Polsce, dla Związku Ukraińców w Polsce;
  • „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej”, grant NCN, IPS PAN i Collegium Civitas, analiza dyskursu medialnego w Polsce i na Ukrainie;
  • Migranci. Analiza dyskursu medialnego na temat migrantów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Albanii i Republice Czeskiej (MAD), grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Kontakt: marek.troszynski@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).