Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (CBnT) jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu.

Eksperci z CBnT prowadzą badania związane z terroryzmem międzynarodowym i przygotowują analizy, m. in. na zlecenie organów administracji rządowej – ich wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych.

Zakres działań CBnT obejmuje również organizację konferencji, seminariów oraz spotkań z udziałem ekspertów, badaczy czy polityków.

W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi następujące zagadnienia:

 • definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
 • ewolucja współczesnego terroryzmu,
 • psychologia terroryzmu,
 • socjologiczne aspekty terroryzmu,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • narzędzia zwalczania terroryzmu,
 • ocena i analiza ryzyka,
 • podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 • prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
 • zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
 • międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

 

Kierownictwo Centrum:

 • Dyrektor – dr Paulina Piasecka
 • Zastępca dyrektora ds. programowych i Koordynator ds. Szkoleń – Andrzej Mroczek
 • Koordynator ds. projektów strategicznych – Justyna Sołtyk
 • Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji – Tomasz Serafin
 • Sekretarz Centrum – Katarzyna Dąbrowska

 

Rada Naukowa:

 • dr Tomasz Białek,
 • dr hab. Bartosz Bolechów,
 • dr hab. Robert Borkowski,
 • mjr rez., dr inż. Michał Fiszer,
 • prof. Zdzisław Galicki,
 • prof. zw. dr hab. Kuba Jałoszyński,
 • dr Krzysztof Karolczak,
 • prof. Jerzy Kasprzak,
 • prof. Barry Kellman (DePaul University, College of Law),
 • dr hab. Jerzy Konieczny,
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz,
 • dr Stanisław Kulczyński,
 • dr Katarzyna Maniszewska
 • Andrzej Mroczek,
 • dr Eric Shibuya (Asia-Pacific Center for Security Studies),
 • dr Bogusław Szlachcic,
 • dr Damian Szlachter,
 • dr Jarosław Tomasiewicz,
 • płk dr Bernard Wiśniewski,
 • prof.dr hab. Sebastian Wojciechowski.

 

Partnerzy

Realizując swoje zadania Centrum współpracuje stale z:

 • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
 • Asia-Pacific Center for Security Studies.

 

Strona Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

 

Kontakt:
Centrum Badań nad Terroryzmem
tel. 22 656 71 87
kom. 0 793 420 227
e-mail: cbnt@civitas.edu.pl
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Paulina Piasecka
e-mail: paulina.piasecka@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).