Centrum Badań nad Dezinformacją

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Dezinformacją jest jednostką badawczo-dydaktyczną, analityczno-doradczą oraz edukacyjną, która skupia się na zagrożeniach związanych ze zjawiskiem dezinformacji. 

Do głównych zadań Centrum należą: 

  • Identyfikowanie, badanie oraz opisywanie narracji i przekazów o charakterze dezinformacyjnym, w szczególności obecnych w mediach (głównie społecznościowych), mogących wpływać na poglądy społeczne i będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności państw. 
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, mającej na celu budowanie świadomości oraz wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych ze zjawiskiem dezinformacji, najczęściej stosowanych metod i środków przekazu treści o takim charakterze. 
  • Tworzenie strategii przeciwdziałania dezinformacji oraz metod zwalczania jej wpływów w różnych dziedzinach życia. 

Centrum realizuje swoje cele przez popularyzację wiedzy związanej z najważniejszymi obszarami badań nad dezinformacją, a także formułowanie wniosków badawczych i wydawanie rekomendacji w obszarze związanych z nią zagrożeń. Jednostka współpracuje z ośrodkami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z dezinformacją.   

  

Kierownictwo Centrum 

Grzegorz Rzeczkowski – Dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją 

Anna Mierzyńska – Główna ekspertka 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).