Centrum Dyplomacji i Negocjacji

Udostępnij strone

Centrum Dyplomacji i Negocjacji (CDN) Collegium Civitas powstało w odpowiedzi na rosnącą nieprzewidywalność otoczenia międzynarodowego i zmieniającą się architekturę bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Odpowiada na potrzebę analizy nowych płaszczyzn sporów między państwami i wspierania wzmożonych działań dyplomatycznych z nimi związanych.  

Centrum realizuje swoje cele, prowadząc działalność ekspercką, analityczną, edukacyjną oraz opiniotwórczą. Jest również miejscem debaty pomiędzy ekspertami, urzędnikami i liderami organizacji pozarządowych, a także integruje społeczność liderów i ekspertów pracujących w obszarze polityki międzynarodowej. Zajmuje się także prognozowaniem i modelowaniem wielostronnych negocjacji w kluczowych obszarach spraw międzynarodowych. 

Działania CDN mają na celu integrację społeczności liderów i ekspertów pracujących w obszarze polityki międzynarodowej oraz promowanie rozszerzenie NATO i EU, jako fundamentów bezpieczeństwa w Europie. W podejmowanych inicjatywach, Centrum kieruje się fundamentalnymi wartościami poszanowania wolności, prawa międzynarodowego, w szczególności praw człowieka oraz dążenia do pokojowych relacji w środowisku międzynarodowym.  

Dyrektorem Centrum Dyplomacji i Negocjacji jest Pan Marcin Bużański. 

  

Centrum opiera swoją działalność na 4 inicjatywach: 

  • modelowania i analizy procesów negocjacji międzynarodowych, 
  • analizy konfliktów międzynarodowych, 
  • reformowania instytucji międzynarodowych, 
  • budowania światowej sieci liderów i ekspertów. 

  

Główne cele Centrum będą wdrażane poprzez następujące działania: 

  • Analizowanie dynamiki konfliktów międzynarodowych i wypracowywanie rekomendacji odpowiedzi na kryzysy. 
  • Modelowanie wielostronnych procesów negocjacji międzynarodowych. 
  • Prowadzenie w Polsce i na poziomie międzynarodowym działalności analitycznej, publicystycznej, edukacyjnej – oferując usługi i wsparcie podmiotom krajowym i międzynarodowym. 
  • Prognozowanie relacji międzynarodowych, forecasting i budowanie scenariuszy. 
  • Wspieranie dialogu na rzecz dostosowania polityk publicznych do głównych współczesnych wyzwań w relacjach międzynarodowych i odpowiedzi na kryzysy i konflikty. 
  • Budowanie pozycji Polski i wspieranie ekspertów w rozwijaniu karier w kluczowych instytucjach międzynarodowych na świecie.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).