Centrum Interwencji Socjologicznych

Udostępnij strone

Centrum Interwencji Socjologicznych (CIS) jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym, analitycznym, edukacyjnym, szkoleniowym oraz doradczo-usługowym, funkcjonującą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. CIS został powołany przez Collegium Civitas we współpracy z Fundacją Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS).
 

Do głównych zadań CIS należą:

 • realizacja badań naukowych;
 • koordynowanie badań Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) – poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji – skrajnie prawicowej i islamistycznej, oraz polityce bezpieczeństwa w UE (http://www.dare-h2020.org/);
 • przygotowywanie ekspertyz i analiz dla różnego rodzaju podmiotów (publicznych i prywatnych);
 • prowadzenie cyklicznych zajęć dotyczących konfliktów i ruchów społecznych w Collegium Civitas;
 • organizowanie konferencji i seminariów z ekspertami i praktykami/politykami;
 • publikowanie wyników prowadzonych badań;
 • organizowanie warsztatów;
 • współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami obywatelskimi, ruchami społecznymi, oraz przedsiębiorstwami w Polsce i za granicą;
 • budowanie interdyscyplinarnej sieci ekspertów i praktyków.

 

Do głównych tematów badań CIS należą:

 • współczesne konflikty oraz ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i religijne w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie;
 • populizm i ekstremizm społeczno-polityczny, radykalne ruchy antysystemowe zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, w szczególności skrajna prawica (rasizm, nacjonalizm) w Polsce i Europie;
 • rola i użycie nowych technologii komunikacyjnych we współczesnych konfliktach i ruchach społecznych;
 • zarządzanie i mediacja konfliktów społecznych, politycznych i kulturowych w Polsce i Unii Europejskiej;
 • polityka przeciwdziałania ekstremizmowi i przemocy społeczno-politycznej w kontekście bezpieczeństwa i współpracy krajów Unii Europejskiej;
 • oddolne inicjatywy obywatelskie;
 • konsultacje społeczne.

 

Nowatorskie metody badawcze

Tym, co wyróżnia pracę ekspertów CIS, jest stosowanie metody interwencji socjologicznej, oryginalnej i rzadko praktykowanej metody badawczej, która została opracowana przez francuskiego socjologa Alaina Touraine’a do badania różnego typu konfliktów i ruchów społecznych. Innowacyjna metoda jakościowa, która przypomina grupę fokusową, polega na tym, że aktorzy realnego konfliktu czy ruchu społecznego poprzez samorefleksję uczą się dystansu wobec własnych działań; zaczynają lepiej rozumieć lub inaczej patrzeć na swoje działanie, korzystając z pomocy ekspertów, komentujących ich wypowiedzi i wzajemne relacje między sobą oraz te nawiązane z dopraszanymi do dyskusji sojusznikami i przeciwnikami. Od 2004 roku metoda jest również używana w celach mediacyjnych przez wymiar sprawiedliwości Republiki Francuskiej.
 

Konsultacje społeczne

Wielu specjalistów jest zgodnych, że żyjemy w czasach trudnych do przewidzenia – oddolnych konfliktów i ruchów społecznych. Od kilku lat w Polsce, w Europie oraz w wielu zakątkach świata obserwujemy zwiększającą się rolę oddolnych ruchów politycznych i społecznych zarówno tych, które niosą autentyczną nadzieję zmian na lepsze, np. chęć poprawy jakości obecnego kształtu europejskiego modelu demokracji – jak ruch na rzecz praw człowieka, ruch kobiet, ruchy ekologiczne, ruchy konsumenckie, ruchy mniejszości (etnicznych, seksualnych), ruchy miejskie, jak i tych, które stanowią realne zagrożenie dla samej egzystencji systemu demokratycznego – np. skrajnie populistyczna prawica, czy fundamentalistyczne ruchy religijne. CIS prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie.

 

Kierownictwo Centrum:
dyrektor – dr Paweł Kuczyński

Zespół badawczy:
dr Marcin Frybes
dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski
dr Christos Varvantakis

Kontakt:
email: pawel.kuczynski@civitas.edu.pl
tel. (+48) 22 656 71 97

 

Centrum ścisle współpracuje z Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS/EHESS/CNRS) w Paryżu, które w 1981 roku założył  Prof. Alain Touraine (http://cadis.ehess.fr/)

Francuskim centrum przez wiele lat kierował Prof. Michel Wieviorka, administrator Fundacji Maison des Sciences de l’Homme,  były prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego  (ISA). Obecnie dyrektorem CADIS jest Prof. Farhad Khosrokhavar – światowej sławy ekspert w dziedzinie radykalizacji, terroryzmu oraz fundamentalizmu religijnego.

 

Z dumą prezentujemy listy poparcia  od naszych francuskich partnerów:

Alain Touraine

Je réponds avec enthousiasme à votre lettre qui me fait le plus grand plaisir. Vous-même, et à travers vous la Pologne, faites partie du lien qui ont le plus d’importance pour moi et pour nous. Évidemment, parce que moi-même, comme vous et tant de Polonais, sommes les enfants de Solidarność . Je suis ravi que vous soyez maintenant le directeur d’un centre de recherche du Collegium Civitas et je suis ravi de savoir que vous souhaitez appeler ce centre „Centre d’interventions sociologiques” et je suis très heureux aussi que Pawel Kuczynski soit membre de ce centre.
Tout ce qui peut renforcer nos liens avec nos amis polonais peut être assuré de mon plus entier appui.

Avec toute mon amitié

Alain Touraine

Michel Wieviorka

Je pense qu’il est bon que vive l’intervention sociologique, et que ce soit votre drapeau. Il faudra même à l’avenir veiller à ce que cette démarche, à la fois théorique, méthodologique et concrète, ouverte très largement à l’histoire et à la politique, mais sans s’y confondre, fasse l’objet d’efforts pour la renforcer, sous tous ces angles, en tenant compte des changements du monde dans lequel nous vivons. Et je serai de ceux qui plaideront pour que des relations intellectuelles et de coopération soient mises en place entre le CADIS et votre nouveau centre.

En amitié,

Michel Wieviorka


NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).