HIVE – Systems Collective Design Lab

Udostępnij strone

Cele i założenia
HIVE – Systems Collective Design Lab (HIVE) jest otwartą przestrzenią badawczą w ramach Collegium Civitas, w której korzystamy z synergii płynącej z zaangażowania osób o odmiennym doświadczeniu i zróżnicowanych celach. Poprzez kolektywne modelowanie systemów środowiska człowieka, m.in. w sferze społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i technologicznej, przyczyniamy się do wprowadzania zmian skierowanych na jego zrównoważony rozwój.

Prowadzimy badania podstawowe i stosowane, na poziomie krajowym i międzynarodowym, w celu zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w systemach złożonych. Pomagamy w optymalizacji działań. Tworzymy i dostarczamy wiedzę i praktyczne wsparcie wszystkim zainteresowanym w duchu inter- i transdyscyplinarności i włączając różne metody badawcze.

Do wspólnego działania zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę o systemach środowiska człowieka. Do współtworzenia rozwiązań w HIVE zapraszamy m.in. badaczy z różnych dyscyplin, analityków, konsultantów, decydentów, managerów, coachów, liderów oraz wszystkich ze wszystkich sektorów i środowisk, w tym naukowego, obywatelskiego, biznesowego, społecznego, administracyjnego. Zapraszamy też wszystkich ciekawych świata poszukiwaczy, którzy są i chcą działać na przecięciu wspomnianych i innych sektorów.
 

Przykładowe zadania badawcze

Poziom badań podstawowych
W ramach HIVE zajmujemy się rozwijaniem podejścia systemowego na dwóch poziomach: filozofii i teorii systemowej oraz metodologii systemowej.

 • Prowadzimy seminaria łączące teorię systemową oraz inne teorie rozwijane w ramach różnych dyscyplin naukowych.
 • Prowadzimy warsztaty łączące podejście systemowe z innymi metodami badawczymi.
 • Wspieramy badaczy w opracowywaniu modeli mających trafnie wyjaśniać zjawiska i procesy w kontekście zakładanych metod badawczych.
 • Dokonujemy wtórnej analizy procesów grupowego modelowania systemów w celu wypracowania procedur odpowiednich dla poziomu konkretyzacji podejmowanych problemów badawczych.

 
Poziom badań stosowanych
W ramach HIVE wzmacniamy ludzi w przekształcaniu systemów w celu wypracowania ścieżki zrównoważonego rozwoju. Pomagamy naszym partnerom działać w obliczu złożoności ich środowiska. Współpracujemy z przedstawicielami różnych sektorów, w tym organizacji pozarządowych, sektora publicznego i przedsiębiorstw w szerokim sensie. Sednem naszej pracy jest zmiana zachowań, systemów, modeli mentalnych i operacyjnych poprzez praktykę systemową (systems practice), projektowanie zorientowane na człowieka, innowacje oparte na współpracy i partnerstwo z udziałem wielu zainteresowanych stron.

 • Razem z partnerami projektujemy, testujemy i wdrażamy potrzebne im rozwiązania,
 • Szkolimy z metod wprowadzania rozwiązań systemowych.
 • Doradzamy, jak systemowo rozwijać organizację.
 • Opracowujemy analizy na użytek strategii działania i modelowania organizacji.

 

Przykładowe zadania dydaktyczne
W ramach HIVE wspieramy wszystkich zainteresowanych w poznawaniu podstaw myślenia systemowego, w zakresie teoretycznym, metodologicznym i technologicznym.

 • Pokazujemy studentom i słuchaczom studiów podyplomowych jak mogą wykorzystać myślenie systemowe i modelowanie podczas swoich studiów i po ich zakończeniu.
 • Włączamy studentów studiów magisterskich w prowadzone w HIVE projekty badawcze.
 • Pomagamy dydaktykom w opracowywaniu modułów obejmujących myślenie systemowe, a promotorom prac dyplomowych w przygotowywaniu koncepcji prac wykorzystujących modelowanie systemowe.

 

Zespół
Zespół HIVE to grupa ekspertów zaangażowanych od wielu lat w rozwój myślenia systemowego.

Krzysztof Kasianiuk – politolog i socjolog, specjalizuje się w metodologii badań społecznych; autor prac teoretycznych, metodologicznych i empirycznych z zakresu podejścia systemowego, przywództwa i rządzenia. Kierownik HIVE.

Małgorzata Dereniowska – z wykształcenia biolożka, filozofka, specjalistka ds. komunikacji społecznej. Uzyskała tytuł doktora nauk filozoficznych za pracę poświęconą tematyce etyki środowiskowej i konstruktywnego podejścia do różnic i konfliktów wartości w społeczeństwie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Autorka prac z obszaru etyki praktycznej, rozwoju zrównoważonego, ekonomii filozoficznej i ochrony środowiska. Ma doświadczenie w mediacjach grupowych, facylitacji oraz realizowaniu międzynarodowych projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym. Zajmuje się odpowiedzialnym rozwojem zrównoważonym w sferze społecznej i osobistej oraz rozwijaniem partycypacyjnej metodyki uwzględniającej kwestie etyczne w planowaniu, zarządzaniu, i ewaluacji. Pasjonatka dobrej zmiany i podejścia systemowego jako metody badawczej i sposobu myślenia.

Patrycja Romaniuk – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego. Współzałożycielka i partner zarządzająca The Sustainers sp. z o.o., butiku doradczego w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Ewaluatorka programów i projektów w Horyzoncie 2020. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz pracy w organizacjach pozarządowych. Pasjonatka myślenia systemowego od ponad 10 lat.

Marek Kaleta – absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów Podyplomowych Studiów Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów UW. W trakcie Szkoły Coachingu Indywidualnego i Grupowego TROP. Od roku współpracuje z Fundacją Ashoka – innowatorzy dla dobra publicznego w zakresie promocji myślenia systemowego wśród aktywistów. Tematy zainteresowań: circular economy, antropologia ekonomiczna i polityczna, gender studies.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).