Centrum Gospodarek Azjatyckich

Udostępnij strone

Azja to najludniejszy kontynent świata odpowiedzialny za znaczną część światowego wzrostu gospodarczego. To również rejon, w którym odnotowano najbardziej spektakularne osiągnięcia w rozwoju społeczno-gospodarczym drugiej połowy XX w. i początku XXI w. Rola gospodarek azjatyckich w erze globalizacji szybko rośnie, można więc zaryzykować tezę, iż stała się ona kluczowa dla światowej trajektorii rozwojowej. Zależności regionalne i globalne oraz procesy polityczne w Azji wywierają znaczny wpływ na potencjał ekonomiczny kontynentu i możliwości współpracy z poszczególnymi krajami (poszczególne państwa znacząco się od siebie różnią w dynamice rozwojowej, a bieguny wzrostu otoczone są często obszarami biedy). Aby efektywnie wykorzystywać gospodarczy potencjał państw azjatyckich konieczna jest szczegółowa wiedza na temat ich rozwoju, środowiska gospodarczego, struktury gospodarek narodowych, meandrów współpracy gospodarczej, głównych aktorów biznesowych oraz procesów politycznych i społecznych zachodzących na kontynencie.

 

Główną rolą Centrum jest przekazywanie wiedzy na temat gospodarek azjatyckich i możliwościach współpracy z tym regionem oraz rozwijanie tematyki azjatyckiej jako integralnego elementu studiów w Collegium Civitas. Do zadań Centrum należą:

 • interdyscyplinarne badania naukowe nad gospodarkami i współpracą międzynarodową,
 • prowadzenie dydaktyki w tematyce azjatyckiej,
 • przygotowywanie przedsięwzięć promujących wiedzę nt. Azji,
 • przedstawianie Collegium Civitas jako wiodącej instytucji w zakresie gospodarek azjatyckich.

 

Badania naukowe
Centrum jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym. Do głównych obszarów badań należą:

 • trajektorie rozwojowe i transformacyjne państw azjatyckich oraz perspektywy ich zmian;
 • potencjał ekonomiczny i specyfika gospodarek azjatyckich, poszczególnych regionów oraz całego kontynentu;
 • ekonomiczne i polityczne procesy regionalne, w tym zmiany w regionalnej geopolityce;
 • rola i pozycja Azji w gospodarce światowej;
 • gospodarcza i polityczna współpraca międzynarodowa i multilateralna państw Azji, w szczególności z Europą Środkowo-Wschodnią.

 

Dydaktyka
Pracownicy Centrum, rozumiejąc znaczenie Azji w światowej gospodarce oraz wynikający z tego potencjał długookresowej współpracy ekonomicznej, rozwijają azjatyckie kierunki studiów. Oferta Collegium Civitas w tym zakresie obejmuje studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku polskim. Zagadnienia poruszane podczas zajęć koncentrują się na gospodarkach azjatyckich, prowadzeniu działalności gospodarczej w krajach z tego obszaru oraz współpracy gospodarczej pomiędzy Europą a Azją.

 

Inne formy działalności Centrum:

 • organizacja cyklicznych seminariów nt. gospodarek azjatyckich,
 • regularne publikowanie wyników badań naukowych,
 • uczestnictwo w projektach i konferencjach międzynarodowych,
 • pozyskiwanie grantów na badania naukowe.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).