GUBRYNOWICZ Aleksander, dr hab.

Udostępnij strone

Doktor praw, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa ochrony środowiska, a także znawca problematyki krajów bałtyckich, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wiceprezes Fundacji im. Nowickiego, w której koordynuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Autor szeregu artykułów opublikowanych w prasie specjalistycznej – prawniczej i politologicznej. Współautor wydanego przez ISP PAN Słownika biograficznego Europy Środkowo-Wschodniej XX w. (hasła dotyczące krajów bałtyckich) oraz redaktor książek: Europejskie prawo gospodarcze: nowe tendencje (Warszawa 2008), Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich (Warszawa 2008) oraz 1989 – Jesień narodów (współredaktor, Warszawa 2009).